Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Generalklausulen i skattelagstiftningen

  Motion 1988/89:Sk821 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk821 av Görel Thurdin m.fl. c Generalklausulen i skattelagstiftningen Det ursprungliga syftet med generalklausulen var att begränsa transaktioner vilkas enda syfte var att undgå skatt. Med tanke på att den enskilde har en självklar

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Omsättningsskatten på utlänningars värdepappershandel

  Motion 1988/89:Sk690 av Gunnar Björk m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk690 av Gunnar Björk m. fl. c Omsättningsskatten på utlänningars värdepappershandel Mot. 1988/89 Sk690 703 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fi220 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av pensionärerna

  Motion 1988/89:Sk448 av Görel Thurdin m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk448 av Görel Thurdin m. fl. c Beskattningen av pensionärerna Centerpartiet har alltid arbetat för att alla oberoende av yrke, inkomst och familjeförhållanden skall ha trygghet på ålderns dagar. Vi har därför krävt förbättringar

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utbyggnad av västkustbanan

  Motion 1988/89:T545 av Ivar Franzén m. fl. (c, m, fp, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T545 av Ivar Franzén m. fl. c, m, fp, mp Utbyggnad av västkustbanan Behovet av att bygga ut västkustbanan till dubbelspår är allmänt känt och omvittnat. Fortsatt utbyggnad av dubbelspår på norra delen av västkustbanan GöteborgVeinge

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:TU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Den kommunala skatteutjämningen

  Motion 1988/89:Fi310 av Gunnar Björk m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi310 av Gunnar Björk m.fl. Den kommunala skatteutjämningen Mot. 1988/89 Fi310-314 Inledning Riksdagen beslöt under våren 1988 om nya regler för den kommunala skatteutjämningen gällande fr o m 1989. Centerpartiet reserverade

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Valutaregleringen

  Motion 1988/89:Fi220 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi220 av Gunnar Björk m.fl. c Valutaregleringen Sorn ett led i den allmänna utvecklingen mot en ökad liberalisering av kapital- och kreditmarknaden, aviseras i budgetpropositionen en förestående avreglering av de återstående

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Landsbygdens utveckling

  Motion 1988/89:A450 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A450 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén båda c Landsbygdens utveckling Runt om i landet har en livlig studieverksamhet på temat Landsbygdsutveckling bedrivits. Flera värdefulla tips har därvid framkommit från enskilda människor

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den offentliga verksamheten

  Motion 1988/89:Fi719 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi719 av Gunnar Björk m.fl. c Den offentliga verksamheten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:K505 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i motionen om effektivisering

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Program för sparande och decentraliserat ägande 1988/89

  Motion 1988/89:Fi605 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi605 av Gunnar Björk m.fl. c Program för sparande och decentraliserat ägande 1988/89 Fi605-608 Sparandets utveckling Den privata konsumtionen utvecklades under sjuttiotalet i stört sett parallellt med den disponibla inkomsten

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FiU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bilstödet till handikappade

  Motion 1988/89:So265 av Rolf Kenneryd (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So265 av Rolf Kenneryd c Bilstödet till handikappade Riksdagen beslutade våren 1988 om utvidgat bilstöd för handikappade. Det var ett angeläget och välkommet beslut, som dock var förenat med vissa brister. En påtaglig brist, som

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av motorsågsbränsle

  Motion 1988/89:Sk655 av Rolf Kenneryd (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk655 av Rolf Kenneryd c Beskattningen av motorsågsbränsle Under en följd av år har alltmer uppmärksammats hälsoproblem hos skogsarbetare, som arbetar med motorsåg. Huvudvärk, illamående, retbesvär i luftvägar och ögon samt allmän

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöeffekterna av Ringhals kärnkraftverks utsläpp av klor

  Motion 1988/89:Jo732 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo732 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd båda c Miljöeffekterna av Ringhals kärnkraftverks utsläpp av klor Mot. 1988/89 Jo732 I mer än tio är har Ringhals kärnkraftverk varit i drift. Det innebär vissa utsläpp av radioaktivitet,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattejämkning i stället för bostadsbidrag

  Motion 1988/89:Bo209 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:B o209 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd båda c Skattejämkning i stället för bostadsbidrag Det har under senaste åren skett en del förenklingar avseende ansökan och fastställelse av bostadsbidrag, men kvar står uppenbara olägenheter

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avveckling av skogsvårdsavgiften

  Motion 1988/89:Sk308 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk308 av Agne Hansson m.fl. c Avveckling av skogsvårdsavgiften Mot. 1988/89 Sk308-312 I denna motion föreslår vi att skogsvårdsavgiften slopas. Den nuvarande skogsvårdsavgiften, som tas ut med 0,8 av skogsbruksvärdet, har under

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:55 om reavinstbeskattning av

  Motion 1988/89:Sk31 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk31 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:55 om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag, m.m. Handelsbolag är en av våra vanligaste associationsformer. Det fanns 1986 ca 65 000 handelsbolag registrerade

  Inlämnad
  1988-11-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter