Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk

  Motion 1996/97:Sk35 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk35 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering inför 1998 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter. På initiativ av Centerpartiet

  Inlämnad
  1997-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen

  Motion 1996/97:Sf30 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf30 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen I proposition 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen föreslår regeringen bl.a. åtgärder för att utöka kontrollmöjligheterna för försäkringskassorna.

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So46 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So46 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Allmänna utgångspunkter och förslaget om en utredning Socialtjänsten är en grundläggande del av välfärden. Den är både samhällets yttersta skyddsnät och en central del i vårt välfärdssystem.

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:93 Privata vårdgivare

  Motion 1996/97:So38 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So38 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare Centerpartiet vill med anledning av regeringens proposition 1996/97:123 om privata vårdgivare understryka nödvändigheten av att skapa mångfald, valfrihet och ökad kvalitet inom vården. Det kan ske samtidigt

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen

  Motion 1996/97:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen I propositionen föreslås en rad förändringar i kreditupplysningslagen. I huvudsak ansluter vi oss till de förslag som regeringen lagt fram. Många företag har råkat illa ut genom att kunder

  Inlämnad
  1997-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 1996/97:So27 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So27 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor I propositionen om internationella adoptionsfrågor finns flera bra förslag för att öka barns säkerhet vid adoption. Det har också varit utgångspunkten när Sverige, tillsammans med flera länder,

  Inlämnad
  1997-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m.

  Motion 1996/97:Sf24 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf24 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön m m. Utökning av lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst Riksdagen har beslutat att göra det möjligt med lokal försöksverksamhet

  Inlämnad
  1997-02-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder

  Motion 1996/97:Bo16 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo16 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder I propositionen föreslås att räntestödet ska upphöra om ett allmännyttigt bostadsföretag avhänder sig mer än 25 av sitt bestånd eller om kommunen ger upp sitt

  Inlämnad
  1996-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

  Motion 1996/97:Sf17 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf17 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv Inledning Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerns politik. Individens fri- och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika

  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:21 Nedsättning av socialavgifter, m.m.

  Motion 1996/97:Fi14 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi14 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:21 Nedsättning av socialavgifter, m.m. I propositionen föreslås att socialavgifterna ska sättas ned med 5 för en lönesumma upp till 600 000 kronor, vilket är i enlighet med den uppgörelse som Centerpartiet och regeringen träffade

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sänkt tillståndsplikt för byggande

  Motion 1996/97:Bo518 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo518 av Rolf Kenneryd m.fl. c Sänkt tillståndsplikt för byggande Förhållandena i olika delar av landet och inom de enskilda kommunerna varierar kraftigt. Vi har kommuner som över hela sin yta har detaljerade bestämmelser i fråga om byggande. Vi har också kommuner med små behov av reg-

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:BoU9 1996/97:JoU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Fastighetstaxeringen i attraktiva fritidshusområden

  Motion 1996/97:Sk331 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk331 av Rolf Kenneryd m.fl. c Fastighetstaxeringen i attraktiva fritidshusområden Ljuvliga skärgårdsöar Charmiga fiskelägen Pittoreska fjällbyar Uttryck som de ovanstående skildrar hur en bred allmänhet ser på en del av den svenska glesbygden. Bland de som har störst köpkraft är det

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet

  Motion 1996/97:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-utbildnings- och idrottsområdet I regeringens proposition 1996/97:10 föreslås att grundskole- gymnasieskole- och högskoleutbildning, som anordnas av det allmänna eller av det allmänna för utbildningen

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bekämpning av varroa bland bin

  Motion 1996/97:Jo528 av Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo528 av Rolf Kenneryd c Bekämpning av varroa bland bin Biodling är en viktig näring, dels genom produktionen av honung, dels också och framförallt genom binas arbete som pollinatörer och landskapsvårdare. Den har under senare årtionden varit hotad genom infektion av amerikansk yngelröta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:JoU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.

  Motion 1996/97:So8 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So8 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m. I propositionen om läkemedel och läkemedelsförsörjning föreslår regeringen förändringar i läkemedelsförmånssystemets utformning och finansiering. Förslaget är i huvudsak detsamma

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Handikappreformen

  Motion 1996/97:So426 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So426 av Roland Larsson m.fl. c Handikappreformen Gå vidare med handikappreformen Centerpartiets utgångspunkt är ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med samma respekt. Människor med handikapp ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, vilket innebär att alla

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:BoU9 1996/97:KrU8 1996/97:KU17 1996/97:SoU1 1996/97:UbU2 1996/97:UbU6 1997/98:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter i Iran

  Motion 1996/97:U638 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s, fp, c, v, mp, kd, m)

  Motion till riksdagen 1996/97:U638 av Bengt Silfverstrand m.fl. s, m, c, fp, v, mp, kd Mänskliga rättigheter i Iran Iran blev en islamisk republik efter en folkligt stödd revolution som ledde till shahregimens fall 1979. Det shiamuslimska prästerskapet med ayatolla Khomeiny som högste politiske och religiöse ledare

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:30 Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.

  Motion 1996/97:Bo1 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo1 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:30 Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. I propositionen lämnas förslag på vissa ändringar i hyreslagen och hyresförhandlingslagen som syftar till att stärka hyresgästernas ställning. Enligt Centerpartiets uppfattning är det viktigt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Samordnad planering för en bättre miljö och ekonomisk utveckling

  Motion 1996/97:Bo507 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo507 av Rolf Kenneryd m.fl. c Samordnad planering för en bättre miljö och ekonomisk utveckling I denna motion lämnas förslag som syftar till att öka samordningen mellan fysisk och ekonomisk planering och att därvid öka engagemanget i planfrågor både nationellt och internationellt. Medborgarnas

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:BoU1 1996/97:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Anslagen till länsstyrelserna

  Motion 1996/97:Bo302 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo302 av tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp, m, c Anslagen till länsstyrelserna Hallands län har under de senaste decennierna präglats av en kraftig befolknings- och bebyggelseexpansion. Sedan 1970 har folkmängden ökat med ca 34 vilket är mer än något annat län kan redovisa.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter