Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m.

  Motion 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. I propositionen föreslås ändringar i lagen om aviseringsregister. Regeringen ska få förordna att vissa stora mottagare av folkbokföringsuppgifter i stället för avisering endast

  Inlämnad
  1996-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SkU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m.

  Motion 1995/96:Bo37 av Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo37 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. I propositionen lägger regeringen ett följdförslag till beslutet om den ändrade länsindelningen i Skåne. Centerpartiet har strävandena efter decentralisering

  Inlämnad
  1996-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

  Motion 1995/96:Sk43 av Lars Hedfors (s) och Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk43 av Lars Hedfors och Rolf Kenneryd s, c med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Riksdagen har tidigare fattat beslut om att trädgårdsnäringen skall gå över till de rutiner för nedsättning av energiskatt som tillämpas inom tillverkningsindustrin.

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen

  Motion 1995/96:Ju25 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ju25 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd c med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen att kriminaliseringen av ringa skattebrott ska behållas oförändrad. Skattebrottsutredningen föreslog att ringa skattebrott borde avkriminaliseras.

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

  Motion 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Centerpartiet medverkar i regeringsställning till att införa stöd och service till vissa funktionshindrade prop 1992/93:159s k personlig assistans. Reformen är mycket positiv och har

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.

  Motion 1995/96:Fi72 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi72 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. I proposition 1995/96:169 föreslår regeringen att Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst ska slås samman samt att ett nytt vinstdelningssystem

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag

  Motion 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag I propositionen föreslår regeringen en rad ändrade regler för bostadsbidrag i syfte att spara ca 2 300 miljoner kronor per helår. Ett av förslagen består i att bostadsbidrag slopas för icke studerande

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.

  Motion 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. I propositionen föreslås en temporär lösning för hyresgästinflytande vid ombyggnad. Förslaget innebär att hyresgästernas medgivande krävs som villkor för statligt

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

  Motion 1995/96:Bo13 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo13 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. I propositionen föreslår regeringen att Kristianstads och Malmöhus län läggs samman till Skåne län. Som en följd av länssammanläggningen bör nuvarande länsstyrelser föras samman

  Inlämnad
  1996-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m.

  Motion 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m. I proposition 1995/96:102 föreslår regeringen bl.a. att avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats skall medges med 13 kr per mil även vid 1997 års

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi61 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi61 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Satsning på utbildning av hög kvalitet är med säkerhet den enskilt viktigaste åtgärden för att åstadkomma en långsiktigt uthållig tillväxt. Centern har under många år kraftigt

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

  Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fi62 hemställs att riksdagen

  Inlämnad
  1989-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering m.m.

  Motion 1988/89:Fi57 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi57 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering m.m. Finansplanen i januari aviserade klart regeringens och riksbankens avsikter att under nästkommande budgetår fullfölja den avregleringsprocess

  Inlämnad
  1989-04-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:141 om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall

  Motion 1988/89:Sk60 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk60 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:141 om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall I proposition föreslås äntligen lagändringar syftande till att begränsa de negativa skattekonsekvenser

  Inlämnad
  1989-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:137 om vissa regler vid fastighetstaxering

  Motion 1988/89:Sk58 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk58 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:137 om vissa regler vid fastighetstaxering Inledning Allmän fastighetstaxering av småhus skall äga rum år 1990. Beträffande denna taxering föreslås i den aktuella

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Motion 1988/89:Sk54 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk54 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Skatteförenklingskommittén lämnade 1986 sitt betänkande DsFi 1986:20 Ersättning för kostnader i skatteärenden

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:121 om lag om en folk- och bostadsräkning år 1990

  Motion 1988/89:Fi53 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi53 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:121 om lag om en folk- och bostadsräkning år 1990 I anledning av regeringens proposition 1988/89:91 om medel för en folkoch bostadsräkning år 1990, m.m. väckte centern

  Inlämnad
  1989-04-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild

  Motion 1988/89:Sk51 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk51 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. Inledning Den 31 december meddelade regeringen i en skrivelse skr. 1988/89:72 riksdagen sin avsikt att lämna förslag till en särskild

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av riksdagens revisorers förs. 1988/ 89:18 angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten

  Motion 1988/89:Fi48 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi48 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av riksdagens revisorers förs. 1988/ 89:18 angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten Riksdagens revisorer kritiserar i förslaget vad Tipstjänst i sin årsredovisning rubricerar

  Inlämnad
  1989-03-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:91 om medel för en folk- och bostadsräkning år 1990, m.m.

  Motion 1988/89:Fi39 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi39 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:91 om medel för en folk- och bostadsräkning år 1990, m.m. Den typ av information om samhället och samhällsutveckling som erhålls via folk- och bostadsräkningar är värdefull

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter