Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Centerpartiet motionerade hösten 1997 till riksdagen om hur vi anser att omsorgen om de äldre ska utvecklas. I denna motion ger vi främst svar på regeringens förslag i propositionen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Allmänna utgångspunkter behovet av ett nytt tandvårdsstöd Den allmänna tandvårdsförsäkringen infördes 1974. Syftet var att göra det ekonomiskt möjligt för alla att få tillgång till tandvård till en

  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Regeringen presenterar i propositionen förslag till riktlinjer för en reformerad förtidspension och har för avsikt att senare återkomma med förslag i detalj. Riktlinjerna ska ligga till grund

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Bemötandefrågor I regeringens proposition Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst skriver regeringen bland annat: Den svenska statsförvaltningen skall, med höga krav på rättssäkerhet,

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet

  Motion 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet I propositionen föreslås att Handikappinstitutet ombildas till en ideell förening som får staten, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet som sina medlemmar. Styrelsen föreslås få nio

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna

  Motion 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Centerpartiet vill med anledning av regeringens skrivelse understryka behovet av ett mer offensivt sätt att arbeta med frågor rörande barnens situation i samhället. Sverige

  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m.

  Motion 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m. Tillsättandet av socialförsäkringsnämnder Regeringen föreslår i propositionen att ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna skall utses av de politiska partier som är representerade i

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 1997/98:Bo6 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo6 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag I propositionen föreslås att de regler som gäller för allmännyttiga bostadsföretag med avseende på breddat ägande och räntestöd efter försäljning av sådana

  Inlämnad
  1997-11-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Iran

  Motion 1997/98:U626 av Eva Zetterberg m.fl. (v, fp, c, s, mp, kd, m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U626 av Eva Zetterberg m.fl. v, fp, c, s, mp, kd, m Iran Motion till riksdagen 1997/98:U626 av Eva Zetterberg m.fl. v Iran Iran Brotten mot m�nskliga r�ttigheter i Iran har sedan islamiska republiken bildades varit omfattande och grova. Alla brott r inte k�nda. M�rkertalet r stort.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SfU9 1997/98:UU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Handikappolitik

  Motion 1997/98:So411 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So411 av Roland Larsson m.fl. c Handikappolitik 1. Handikappolitiken sammanfattning Centerpartiets utgångspunkt är ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med samma respekt. Människor med handikapp ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, vilket innebär att alla ska

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:AU1 1997/98:BoU5 1997/98:FiU7 1997/98:SoU12 1997/98:SoU16 1997/98:UbU1 1997/98:UbU14 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Hälso- och sjukvård

  Motion 1997/98:So307 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So307 av Roland Larsson m.fl. c Hälso- och sjukvård Sammanfattning Ett gott samhälle förutsätter tillgång till god vård. Vården ska vara lika för alla och finansieras solidariskt. Vården ska utgå från den enskildes intresse och patientens makt måste stärkas. Vem som ger vården är inte avgörande.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SfU1 1997/98:SoU1 1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Program för en god stadsmiljö

  Motion 1997/98:Bo539 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo539 av Rolf Kenneryd m.fl. c Program för en god stadsmiljö 1 En vision om en god stadsmiljö  2 Hållbar stadsutveckling  3 Hälsa  4 Arkitektur och formgivning  5 Myndigförklara medborgarna  6 Bevarandefrågor  7 Grönområden  8 Nationalstadsparker  9 Insatser i miljonprogrammets områden 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:BoU1 1997/98:BoU3 1997/98:BoU4 1997/98:BoU5 1997/98:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Försäkringskassorna

  Motion 1997/98:Sf253 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf253 av Roland Larsson m.fl. c Försäkringskassorna Förändringarna i socialförsäkringssystemen som genomförts under 1990-talet har inneburit en ökad arbetsbelastning vid landets försäkringskassor. Nya reformer, tillsammans med mindre regelförändringar, har påfört kassorna extra uppgifter.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsdemokrati

  Motion 1997/98:K528 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K528 av Rolf Kenneryd m.fl. c Länsdemokrati Innehåll 1 Sammanfattning  2 Bakgrund  3 Den representativa demokratin  4 Den regionala nivåns betydelse för förnyelse  5 Borttagandet av den regionala dubbelrollen  6 Den regionala nivåns roll  7 Utgångspunkter för framtidens regionparlament 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:BoU9 1997/98:KU21 1997/98:KU4 1997/98:SkU1 1997/98:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden -från invandrarpolitik till integrationspolitik

  Motion 1997/98:Sf7 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf7 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik Inledning Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Individens fri- och rättigheter får endast inskränkas

  Inlämnad
  1997-10-03
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

  Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fi62 hemställs att riksdagen

  Inlämnad
  1989-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering m.m.

  Motion 1988/89:Fi57 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi57 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering m.m. Finansplanen i januari aviserade klart regeringens och riksbankens avsikter att under nästkommande budgetår fullfölja den avregleringsprocess

  Inlämnad
  1989-04-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:141 om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall

  Motion 1988/89:Sk60 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk60 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:141 om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall I proposition föreslås äntligen lagändringar syftande till att begränsa de negativa skattekonsekvenser

  Inlämnad
  1989-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:137 om vissa regler vid fastighetstaxering

  Motion 1988/89:Sk58 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk58 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:137 om vissa regler vid fastighetstaxering Inledning Allmän fastighetstaxering av småhus skall äga rum år 1990. Beträffande denna taxering föreslås i den aktuella

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Motion 1988/89:Sk54 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk54 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Skatteförenklingskommittén lämnade 1986 sitt betänkande DsFi 1986:20 Ersättning för kostnader i skatteärenden

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter