Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1994/95:Bo14 av Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo14 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Centerpartiet har i en kommittémotion under den allmänna motionstiden i januari 1995 föreslagit riktlinjer angående långsiktigt hållbar utveckling i samhällsplaneringen.

  Inlämnad
  1995-06-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringen föreslår i propositionen att den husläkarlag som infördes av den tidigare fyrklöverregeringen ska upphävas. Grundtanken i husläkarlagen var patientens rätt till eget val av läkare.

  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • De sociala trygghetssystemen

  Motion 1994/95:Sf266 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf266 av Rune Backund m.fl. c De sociala trygghetssystemen I denna motion presenterar centern förslag till vissa förändringar i de sociala trygghetssystemen och ändrade förutsättningar för kostnadsutvecklingen av dessa. Våra förslag innebär att den grundläggande ekonomiska tryggheten

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SkU20 1994/95:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Omfördelning av forskningsresurser inom skogsbruket

  Motion 1994/95:Ub609 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub609 av Eskil Erlandsson c Omfördelning av forskningsresurser inom skogsbruket Det krävs snabba och kraftfulla politiska beslut för att komma till rätta med skogsskadorna. Till den skadebild som varit känd sedan ett antal år tillbaka, och som bedöms hänga samman med bl a luftföroreningar,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokaliseringar av vindkraftverk

  Motion 1994/95:Bo525 av Rolf Kenneryd och Elving Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo525 av Rolf Kenneryd och Elving Andersson c Lokaliseringar av vindkraftverk Riksdagen har lagt fast att energipolitikens mål är att med hänsyn till vad natur och miljö tål trygga tillgången på el på villkor som är konkurrenskraftiga med omvärlden. Vindkraften är förnybar, ger inte upphov

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kretsloppstänkande inom byggsektorn

  Motion 1994/95:Bo524 av Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo524 av Rolf Kenneryd c Kretsloppstänkande inom byggsektorn Sveriges anläggningstillgångar i byggnader kan beräknas vara minst 2 000 miljarder kr. I dessa finns idag en rad miljöfarliga ämnen bundna. Det gäller även i våra deponier. Under decennier har deponierna tillförts stora mängder

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU1 1995/96:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Forskning om surt foder

  Motion 1994/95:Jo677 av Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo677 av Rolf Kenneryd c Forskning om surt foder Under senare år har larmrapporter om oförklarlig älgdöd duggat tätt, liksom rapporter om döda rådjur. Sannolikt har även mindre däggdjur drabbats, men dessa röner inte samma uppmärksamhet. Olika teorier har lanserats om orsakerna till dessa

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Havsmiljön i Skagerrak och Kattegatt

  Motion 1994/95:Jo623 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo623 av Elving Andersson m.fl. c Havsmiljön i Skagerrak och Kattegatt Inledning 200.000 ton giftiga kemikalier dumpas varje år i havet Nordsjön. 300-400 olika kända ämnen, varav flera svartlistade, och några okända släpps ut i vattnet. En del tungmetaller, en del cancerframkallande

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1994/95:TU12 1995/96:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Insatser på handikappområdet

  Motion 1994/95:So294 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So294 av Rune Backlund m.fl. c Insatser på handikappområdet Hög tid att gå vidare med handikappreformen Handikapputredningen påvisade med sina kartläggningar, vid ingången till 90-talet, att det återstod en hel del klyftor i välfärden, trots den på många sätt positiva utvecklingen under

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1994/95:AU12 1994/95:KrU26 1994/95:SfU12 1994/95:SoU15 1994/95:SoU25 1994/95:UbU10 1994/95:UbU9 1995/96:BoU1 1995/96:KU29 1995/96:KU8 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Forskning om det sociala välfärdssystemet

  Motion 1994/95:So293 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So293 av Rune Backlund m.fl. c Forskning om det sociala välfärdssystemet Alla människors lika värde är grunden för centerns politik. Individens fri- och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika fri- och rättigheter. För att kunna tillfredsställa kraven på

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:BoU13 1994/95:SfU10 1994/95:SoU15 1995/96:AU11
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Alkoholpolitiken

  Motion 1994/95:So264 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So264 av Roland Larsson m.fl c Alkoholpolitiken I ett samhälle byggt på personligt ansvarstagande, delaktighet och solidaritet mellan människor har drogmissbruk och utslagning svårt att få fäste. Problem som följer av överkonsumtion av alkohol är i viss utsträckning en följd av ett misslyckat

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:SoU15 1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Skattetillägg

  Motion 1994/95:Sk326 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk326 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd c Skattetillägg Bestämmelser om skattetillägg finns i SFS 1990:324 5 kap. Undantag från skattetillägg medges enligt 4 om rättelse har gjorts eller hade kunnat göras med ledning av kontrolluppgiftEnligt vår uppfattning borde med kontrolluppgift

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regional utveckling i Halland

  Motion 1994/95:A461 av Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A461 av Rolf Kenneryd c Regional utveckling i Halland Hallands län har haft en för hela länet positiv befolkningsutveckling under en följd av år. Utvecklingen rymmer emellertid stora inomregionala spänningar. En expansiv kustregion och utflyttning från Göteborg till länets norra delar

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samhällsplanering för en långsiktigt hållbar utveckling

  Motion 1994/95:Bo540 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo540 av Rolf Kenneryd m.fl. c Samhällsplanering för en långsiktigt hållbar utveckling Hela samhällsutvecklingen måste anpassas i miljövänlig och resurshushållande riktning. Riksdagen har beslutat om en nationell strategi för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och därmed en svensk

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:BoU17 1994/95:BoU18 1995/96:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:122 Finansiering av medlemskap i EU

  Motion 1994/95:Sk34 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk34 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:122 Finansiering av medlemskap i EU I propositionen föreslås en allmän löneavgift för finansiering av medlemskap i EU. Löneavgiften skall tas ut med 1,5 på löneinkomst och inkomst av annan förvärvsverksamhet. I en tidigare

  Inlämnad
  1994-12-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:109 Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m.

  Motion 1994/95:So22 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So22 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:109 Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m. I propositionen föreslår regeringen dels att särskilda regler införs som reglerar rätten till ersättning vid nya etableringar från sjukvårdshuvudman till

  Inlämnad
  1994-11-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:40 Budgeteffekter av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen m.m.

  Motion 1994/95:Fi22 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi22 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:40 Budgeteffekter av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen m.m. Propositionen redovisar regeringens förslag till principer för budgetering och revision av de medel som Sverige betalar till respektive mottar från EU. Regeringen

  Inlämnad
  1994-11-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:106 Ändrat ikraftträdande av ändringar i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1994/95:Bo6 av Ingrid Skeppstedt m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo6 av Ingrid Skeppstedt m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:106 Ändrat ikraftträdande av ändringar i plan- och bygglagen, m.m. I propositionen redogör regeringen för en skrivelse från Boverket. Regeringen biträder förslaget från Boverket, vilket innebär att för de ändringar i plan-

  Inlämnad
  1994-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:92 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, m.m.

  Motion 1994/95:Sk32 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk32 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:92 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, m.m. I propositionen föreslås bland annat att tidpunkten för redovisning och betalning av inkomstskatter och avgifter tidigareläggs från den 18:e till den

  Inlämnad
  1994-11-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:57 Mervärdesskatten och EG

  Motion 1994/95:Sk29 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk29 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:57 Mervärdesskatten och EG I propositionen föreslås ändringar i den svenska mervärdesskattelagstiftningen som anses nödvändiga att genomföra vid ett svenskt medlemskap i EU. Statsrådet anför att EG-anpassning innebär att skattebasen

  Inlämnad
  1994-11-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter