Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi66 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi66 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Stimulera entreprenörskapet Kompletteringspropositionen inleds med en strategi för en politik på rätt väg. Bl.a. säger

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi62 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi62 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Inledning Centern lade under allmänna motionstiden i januari i år fram en partimotion med förslag om sänkt mervärdeskatt

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m.

  Motion 1990/91:Sk79 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk79 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m. Inledning Förmögenhetsskatt kan ses som en extra beskattning på kapital. Ett av de ursprungliga motiven för förmögenhetsskatten var att kapitalinkomster ansågs ha en extra skattekraft

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m.

  Motion 1990/91:Sk72 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk72 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m. Inledning Ett allsidigt kulturutbyte mellan Sverige och omvärlden är utomordentligt angeläget. Beskattningen får inte utformas så att den hämmar ett sådant utbyte.

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:153 Ny folkbokföringslag m.m.

  Motion 1990/91:Sk66 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk66 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:153 Ny folkbokföringslag m.m. Bakgrund Ny folkbokföringslag Ansvaret för att lägga fram förslag till ny folkbokföringslag har åvilat 1983 års folkbokföringskommitté Fi 1983:04En sådan ny lagstiftning är enligt vår uppfattning

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m.

  Motion 1990/91:Sk62 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk62 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m. Inledning Att minska de miljöskadliga utsläppen från trafiksektorn är utomordentligt angeläget. Ekonomiska styrmedel kan hjälpa till att utveckla redan etablerad teknik och påskynda introduktionen

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub60 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub60 av andre vice talman Christer Eirefelt, m.fl. fp, m, c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Högskolan i Halmstad Vid högskolan i Halmstad finns idag flera utbildningar som är intressanta när det gäller att skapa tillväxt i ekonomin. Dit hör t.ex. linjerna

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Bo25 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo25 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I prop 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt behandlas bl.a. fisket och de förändringar som avses ske på fiskets och fiskeorganisationens område och som enligt regeringens mening

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:89 Förhandsbesked och dispenser i skattefrågor

  Motion 1990/91:Sk50 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk50 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:89 Förhandsbesked och dispenser i skattefrågor Propositionen, som behandlar förhandsbesked och dispenser i skattefrågor, föreslår bl.a. att riksskatteverkets nämnd för rättsärenden rättsnämnden bryts ut från verket och i fortsättningen

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T47 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T47 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd c med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I skuggan av de stora halländska kommunikationsfrågorna som utbyggnaden av västkustbanan till dubbelspår och E6:an till motorväg genom hela Halland är det lätt att det lokala vägnätets

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:75 Importrutiner i ett datoriserat tullförfarande, m.m.

  Motion 1990/91:Sk49 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk49 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:75 Importrutiner i ett datoriserat tullförfarande, m.m. Inledning I propositionen föreslås ändringar i en rad lagar i syfte att anpassa tullklareringsrutinerna vid import till ett datoriserat förfarande. Propositionens förslag

  Inlämnad
  1991-02-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal ekonomi

  Motion 1990/91:Fi314 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi314 av Gunnar Björk m.fl. c Kommunal ekonomi Likviditetsindragning Regeringen föreslår en likvitetsindragning från kommunerna under 1992 med 3 miljarder kronor och förbinder sig samtidigt att dessa pengar skall återbetalas till kommunerna. Inkomna medel måste därför betraktas såsom

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU20 1990/91:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Fiskevård

  Motion 1990/91:Jo448 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo448 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd c Fiskevård Under innevarande budgetår har 5,3 miljoner anvisats för bidrag till fiskevård. Medlen disponeras av fiskeristyrelsen för bidrag enligt förordningen 1985:440 om statsbidrag till fritidsfisket. Av anslaget får högst 100.000 kr användas

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Inrättandet av länsparlament

  Motion 1990/91:Bo312 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo312 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén c Inrättande av länsparlament Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:K617 hemställs att riksdagen hos regeringen begär att regeringen i varje relevant ärende belyser och redovisar effekterna på den regionala indelningen. Stockholm den 23 januari 1991 Rolf Kenneryd c Ivar Franzén c

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Landsbygdens elektrifiering

  Motion 1990/91:N436 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N436 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd c Landsbygdens elektrifiering I årets budgetproposition har inte regeringen tagit upp medel till anslaget Främjande av landsbygdens elektrifiering. I glesbygder finns alltjämt helårsbostäder som saknar el för ljus, kraft och värme. I många fall rör

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skatter

  Motion 1990/91:Sk435 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk435 av Görel Thurdin m.fl. c Skatter Skatter Det sista steget i den beslutade omläggningen av det svenska skattesystemet har nu genomförts. Behovet av en omläggning har länge framstått som uppenbart. Centerpartiet har aktivt verkat för genomförandet av flera av de grundläggande principerna.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------1990/91:SkU17 1990/91:SkU18 1990/91:SkU26 1990/91:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • Socialavgifter i samband med idrottslig verksamhet

  Motion 1990/91:Sf361 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf361 av Görel Thurdin m.fl. c Socialavgifter i samband med idrottslig verksamhet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sk435 hemställs att riksdagen beslutar att socialavgifter vid ersättning i samband med idrottslig och därmed jämförlig verksamhet inte uttas

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksteatern

  Motion 1990/91:Kr336 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr336 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén c Riksteatern Det statliga stödet till Svenska riksteatern föreslås i årets budgetproposition bli sänkt med 23 miljoner kronor realt. Skälet anges vara att denna organisation synes vara minst bunden vid fasta åtaganden och därför lättast bör i en

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägverkets organisation

  Motion 1990/91:T335 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:T335 av Rolf Kenneryd och Ivar Franzén c Vägverkets organisation Vägverkets styrelse har i slutet av 1990 till regeringen överlämnat verkets förslag till organisation av Vägverket. Däri föreslås bl.a. inrättandet av sex vägmyndighetsregioner. Detta förslag till organisationsstruktur kräver

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslag till skatteförvaltningen

  Motion 1990/91:Sk827 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk827 av Gunnar Björk m.fl. c Anslag till skatteförvaltningen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Fi428 hemställs 1. att riksdagen beslutar att till Riksskatteverket för budgetåret 1991/92 anvisa ett förslagsanslag på 900 071 000 kr.2. att riksdagen beslutar

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter