Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

  Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fi62 hemställs att riksdagen

  Inlämnad
  1989-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering m.m.

  Motion 1988/89:Fi57 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi57 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering m.m. Finansplanen i januari aviserade klart regeringens och riksbankens avsikter att under nästkommande budgetår fullfölja den avregleringsprocess

  Inlämnad
  1989-04-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:141 om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall

  Motion 1988/89:Sk60 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk60 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:141 om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. i vissa fall I proposition föreslås äntligen lagändringar syftande till att begränsa de negativa skattekonsekvenser

  Inlämnad
  1989-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:137 om vissa regler vid fastighetstaxering

  Motion 1988/89:Sk58 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk58 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:137 om vissa regler vid fastighetstaxering Inledning Allmän fastighetstaxering av småhus skall äga rum år 1990. Beträffande denna taxering föreslås i den aktuella

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Motion 1988/89:Sk54 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk54 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Skatteförenklingskommittén lämnade 1986 sitt betänkande DsFi 1986:20 Ersättning för kostnader i skatteärenden

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:121 om lag om en folk- och bostadsräkning år 1990

  Motion 1988/89:Fi53 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi53 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:121 om lag om en folk- och bostadsräkning år 1990 I anledning av regeringens proposition 1988/89:91 om medel för en folkoch bostadsräkning år 1990, m.m. väckte centern

  Inlämnad
  1989-04-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild

  Motion 1988/89:Sk51 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk51 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. Inledning Den 31 december meddelade regeringen i en skrivelse skr. 1988/89:72 riksdagen sin avsikt att lämna förslag till en särskild

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av riksdagens revisorers förs. 1988/ 89:18 angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten

  Motion 1988/89:Fi48 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi48 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av riksdagens revisorers förs. 1988/ 89:18 angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten Riksdagens revisorer kritiserar i förslaget vad Tipstjänst i sin årsredovisning rubricerar

  Inlämnad
  1989-03-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:91 om medel för en folk- och bostadsräkning år 1990, m.m.

  Motion 1988/89:Fi39 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi39 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:91 om medel för en folk- och bostadsräkning år 1990, m.m. Den typ av information om samhället och samhällsutveckling som erhålls via folk- och bostadsräkningar är värdefull

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:71 om begränsad

  Motion 1988/89:Sk40 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk40 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:71 om begränsad avdragsrätt för vissa reaförluster Bakgrund och inledning Målen för skattesystemet är många. I partimotion 1988/89:C31 anger centerpartiet de mål vi

  Inlämnad
  1989-02-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Myndighetsutövning

  Motion 1988/89:K505 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K505 av Gunnar Björk m.fl. c Myndighetsutövning Ett högt materiellt välstånd tas ofta för givet. En hög materiell standard är dock ingen automatisk garanti för välfärd i vidare mening. Välfärdens fördelning är en grundläggande

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nytt polishus i Halmstad

  Motion 1988/89:Ju246 av Rolf Kenneryd m.fl. (c, s, m, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju246 av Rolf Kenneryd m.fl. c, s, m, fp Nytt polishus i Halmstad Polishuset i Halmstad projekterades och byggdes 1962 dvs under den tid då kommunen var huvudman för polisverksamheten. Antalet anställda var då ca 70 personer

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En räddningsaktion för Västerhavet

  Motion 1988/89:Jo873 av Rolf Kenneryd (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo873 av Rolf Kenneryd c En räddningsaktion för Västerhavet Alla spår måste analyseras Alla är vi skakade av den miljökatastrof som pågår i Västerhavet. Vi vet att orsakerna är många. Några är välkända och har fått stor plats

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Eltaxorna i glesbygd

  Motion 1988/89:N450 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N450 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd båda c Eltaxorna i glesbygd På grund av ökade kostnader har det blivit allt svårare för företagen med eldistribution utanför tätorterna framför allt lokala företag att hålla jämna steg med

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kollektiv sakförsäkring

  Motion 1988/89:N350 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N350 av Börje Hörnlund m.fl. c Kollektiv sakförsäkring Ett väl fungerande försäkringsväsende är den främsta garanten för att den enskilde skall kunna få ett gott försäkringsskydd till rimlig kostnad anpassad till den individuella

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kreditinstitutens kapitaltäckningskostnader

  Motion 1988/89:N349 av Gunnar Björk m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N349 av Gunnar Björk m.fl. c Kreditinstitutens kapitaltäckningskostnader De stora västliga industriländernas tio-gruppen centralbankschefer har kommit överens om att införa hårdare krav på kapitaltäckning i internationellt verksamma

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av pensionärerna

  Motion 1988/89:Sk448 av Görel Thurdin m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk448 av Görel Thurdin m. fl. c Beskattningen av pensionärerna Centerpartiet har alltid arbetat för att alla oberoende av yrke, inkomst och familjeförhållanden skall ha trygghet på ålderns dagar. Vi har därför krävt förbättringar

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bostadstillägget för folkpensionärer

  Motion 1988/89:Sf365 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf365 av Görel Thurdin m.fl. c Bostadstillägget för folkpensionärer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Sk448 hemställs 1. att riksdagen beslutar att folkpensionärernas kommunala bostadstillägg fr.o.m.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SfU13 1988/89:SfU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Höjning av garantibeloppet i föräldraförsäkringen

  Motion 1988/89:Sf363 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf363 av Ivar Franzén och Rolf Kenneryd båda c Höjning av garantibeloppet i föräldraförsäkringen Mångå ungdomar bildar familj innan de har avslutat sina studier. För många innebär detta att barnen kommer innan föräldrarna hunnit

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Generalklausulen i skattelagstiftningen

  Motion 1988/89:Sk821 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk821 av Görel Thurdin m.fl. c Generalklausulen i skattelagstiftningen Det ursprungliga syftet med generalklausulen var att begränsa transaktioner vilkas enda syfte var att undgå skatt. Med tanke på att den enskilde har en självklar

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter