Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Demokrati

  Motion 2001/02:K371 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:K371 av Agne Hansson m.fl. c Demokrati Demokrati delaktighet, ansvar och gemensamt agerande 1 Sammanfattning En förnyad demokrati handlar om att alla människor ska vara delaktiga och ansvariga för gemensamma angelägenheter. Vägen dit ligger i att skapa ett utrymme för gemensamt agerande.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  37
  Utskottsberedning
  -----------2001/02:BoU11 2001/02:KU13 2001/02:KU15 2001/02:KU17 2001/02:KU18 2001/02:KU22 2001/02:KU24 2001/02:KU37 2001/02:KU7 2001/02:KU8 2001/02:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (37 yrkanden): , ,
 • Kultur- och idrottspolitik

  Motion 2001/02:Kr279 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr279 av Agne Hansson m.fl. c Kultur- och idrottspolitik 1  Sammanfattning I denna motion belyser vi kulturens betydelse för en rad olika samhällsområden. Förutom kulturens självklara egenvärde handlar det om demokrati och identitet, vårt arv och vår historia, men också om morgondagens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU14 2001/02:KrU1 2001/02:KrU14 2001/02:KrU20 2001/02:KrU8 2001/02:KrU9 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU15 2001/02:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , ,
 • Migration

  Motion 2001/02:Sf255 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf255 av Agne Hansson m.fl. c Migration 1 Sammanfattning För att de enskilda människorna skall ta ansvar för sitt eget liv, måste de känna att de har möjlighet att påverka och förändra sin egen situation, att de behövs och att de fyller en funktion i samhället. Människor som känner att

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:AU5 2001/02:SfU15 2001/02:SfU2 2001/02:SfU8 2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • Socialförsäkringar

  Motion 2001/02:Sf245 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf245 av Agne Hansson m.fl. c Socialförsäkringar 1 Sammanfattning I det svenska välfärdssystemet ska välfärdstjänsterna vara solidariskt finansierade. Detta är lika grundläggande som lika tillgång till en högkvalitativ utbildning, värdig vård och god omsorg. Därutöver tillkommer sociala

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Motion 2001/02:Sf323 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf323 av Birgitta Carlsson m.fl. c Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning:

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

  Motion 2001/02:Sf322 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf322 av Birgitta Carlsson m.fl. c Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

  Motion 2001/02:Sf321 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf321 av Birgitta Carlsson m.fl. c Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar enligt uppställning: Anslag, tkr Regeringens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Grundskola

  Motion 2001/02:Ub240 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub240 av Agne Hansson m.fl. c Grundskola Lust att lära vi ger möjligheten Tre reformer för grundskolan 1 Sammanfattning Alla barn är värda en bra start i livet Alla elever har rätt att gå ut grundskolan med tillräckliga kunskaper och ett gott självförtroende. Skolan ska ge en grund för

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU13 2001/02:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  Motion 2001/02:So448 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So448 av Kenneth Johansson m.fl. c Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar uppta ett nytt anslag för hemservicecheckar. Riksdagen beslutar uppta ett nytt anslag för en vårdgaranti och en hjälpmedelsgaranti. Riksdagen beslutar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3 2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Heltäckande mobiltelefonnät

  Motion 2001/02:T442 av Lena Ek och Rolf Kenneryd (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:T442 av Lena Ek och Rolf Kenneryd c Heltäckande mobiltelefonnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning angående heltäckande mobiltelefonnät. Motivering Skogsnäringen är den enskilt största nettoexportbranschen.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ett bättre storstadsliv

  Motion 2001/02:So501 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So501 av Agne Hansson m.fl. c Ett bättre storstadsliv 1 Sammanfattning En stor del av Sveriges befolkning har storstaden som sin hembygd. Denna hembygd ska rymma möjligheter till både försörjning och ett bra liv, vad gäller boende, trygghet, omvårdnad, utbildning, fritid och kultur. I samhällsplaneringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU11 2001/02:BoU3 2001/02:BoU8 2001/02:FöU4 2001/02:KrU8 2001/02:NU4 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU13 2001/02:TU2 2001/02:UbU10 2001/02:UbU7 2001/02:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): 1 avslag, ,
 • Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Motion 2001/02:Sf389 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf389 av Birgitta Carlsson m.fl. c Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning: Anslag, tkr Regeringens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Avdragsrätt för omarronderingskostnader

  Motion 2001/02:Sk217 av Rolf Kenneryd och Kenneth Johansson (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk217 av Rolf Kenneryd och Kenneth Johansson c Avdragsrätt för omarronderingskostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till avdragsrätt i näringsverksamhet för kostnader för omarrondering. Motivering I vissa delar av landet är ägosplittringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. c EU:s framtidsfrågor 1 Sammanfattning Vår vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU, som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte, men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det är ett mångfaldens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU16 2001/02:SkU17 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , ,
 • Reformerad fastighetstaxering

  Motion 2001/02:Sk490 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk490 av Rolf Kenneryd m.fl. c Reformerad fastighetstaxering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att fastighetsskatten för inkomståret 2001 skall beräknas på 1997 års taxeringsvärden i de fall dessa är lägre än nu gällande. 1 Riksdagen beslutar att minska antalet värdeområden

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Skattepolitik för livskraft och självbestämmande

  Motion 2001/02:Sk489 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk489 av Agne Hansson m.fl. c Skattepolitik för livskraft och självbestämmande 1 Sammanfattning Skattepolitiken ska syfta till att stärka den allmänna politikens mål och syften. Centerpartiets politik syftar till att öka människors självbestämmande och bidra till livskraft i hela landet.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:SkU17 2001/02:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Motion 2001/02:Sk441 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk441 av Rolf Kenneryd m.fl. c Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning: Anslag, tkr Regeringens förslag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skatten på s.k. hushållstjänster

  Motion 2001/02:Sk432 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk432 av Carl Fredrik Graf m.fl. m, kd, c, fp Skatten på s.k. hushållstjänster 1 Sammanfattning Den här motionen innehåller konkreta förslag för att göra vita hushållstjänster tillgängliga för människor med normala inkomster. Vi föreslår att en skattereduktion på 50 procent införs för privatpersoners

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Barn- och familjepolitik

  Motion 2001/02:So304 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So304 av Agne Hansson m.fl. c Barn- och familjepolitik 1 Sammanfattning Barn har behov av trygghet, självbestämmande och livskvalitet. Detta är utgångspunkten i FN:s barnkonvention och principerna om barns bästa. Barn har speciella behov av skydd och stöd. Barn är inte miniatyrupplagor

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:SfU1 2001/02:SkU14 2001/02:SoU1 2001/02:SoU23 2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Funktionshindrades situation

  Motion 2001/02:So240 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So240 av Kenneth Johansson m.fl. c Funktionshindrades situation 1 Sammanfattning Handikappolitik handlar om att skapa samma samhällsförutsättningar för människor med funktionshinder som för andra. Centerpartiet vill skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla, där alla människor kan

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1 2001/02:KrU1 2001/02:KU24 2001/02:SfU1 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU12 2001/02:SoU7 2001/02:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,

Filter