Rolf Kenneryd (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
skogsinspektor
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Finansutskottet 85/86-90/91 och Skatteutskottet 85/86-87/88. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91 och 94/95-. - Kvittningsman 94-.

Bostadsort

Unnaryd

Utbildning

Realexamen 56. Statens skogsskola 64. Skogsinspektor. Kommunalråd i Hylte 82-85. Sakkunnig i finansdepartementet 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södra Skogsägarnas ekonomiska förening 74-82. - Ledamot av styrelsen för Unnaryds centerpartiavdelning, ordförande 73-91, Hylte centerpartikrets, ordförande 81-92, och Hallands läns centerpartidistrikt 74-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Lumaticföretagen (Samhällsföretag) 76-82, Länsstyrelsen i Hallands län 77-94, Regionala utvecklingsfonden i Hallands län 79-82, Skattemyndigheten i Hallands län 87-98, Riksförsäkringsverket 98-, Skattemyndigheten i Växjö 99-. - Ledamot av ägarutredningen 86-90, kommittén med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen 86-89, 1980 års företagsskattekommitté 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, ordförande 91, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, aktiebolagskommittén 97-01, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare med uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Unnaryds kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av hälsovårdsnämnden 68-73. - Ledamot av Hylte kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-85, ordförande 82--85, och dess arbetsutskott 82-85. Ledamot av valberedningen, ordförande 77-82.

Föräldrar

Åkeriägaren Per August Kenneryd och Lilly Charlotta Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut

  Motion 2001/02:So11 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So11 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det familjemedicinska institutet bör få ett ytterligare direktiv som

  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsramar  och  beräkning   avstatsinkomsterna, m.m.

  Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.

  Betänkande 2001/02:FIU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2002, med undantag för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ramen för 2002 för utgiftsområde 23 sänks

  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  116, 442 minuter
  Beredning
  2001-10-16
  Justering
  2001-11-09
  Debatt
  2001-11-21
  Beslut
  2001-11-21
 • med anledning av prop. 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna

  Motion 2001/02:Sf14 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf14 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:21 Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna. Överföringar till Europeiska gemenskaperna Regeringens

  Inlämnad
  2001-11-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m.

  Motion 2001/02:Sk33 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk33 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå de förslag i propositionen som rör de särskilda skatteregler som gäller för vissa andelsägare

  Inlämnad
  2001-11-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

  Motion 2001/02:Bo6 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo6 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillgängligheten måste öka i alla boendemiljöer.

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13 2001/02:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter

  Motion 2001/02:Sk14 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk14 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen föreslår regeringen att en skattereduktion för fackföreningsavgifter införs. Regeringens resonemang

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

  Motion 2001/02:Sk22 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk22 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avvisa regeringens förslag om sänkt moms i den del det avser tidskrifter. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt tillsätter

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg

  Motion 2001/02:So6 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So6 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1992:860 om kontroll av narkotika med den ändringen att tidpunkten för ikrafträdande sätts till den 1 januari 2002.

  Inlämnad
  2001-11-01
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem

  Motion 2001/02:Fi7 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi7 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att snarast avveckla anslaget 91:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse

  Motion 2001/02:Sf10 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf10 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:37

  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.

  Motion 2001/02:Sk7 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk7 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå förslaget om en begränsningsregel för fastighetsskatten. Riksdagen beslutar att ändra fastighetstaxeringslagen så att

  Inlämnad
  2001-10-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T15 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:T15 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 1 Sammanfattning Rejäl satsning i närtid. 6,4 miljarder mer än regeringen under de kommande tre åren. Storsatsa på den regionala infrastrukturen för livskraft i hela

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  39
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (39 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet

  Motion 2001/02:N27 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:N27 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 1 Sammanfattning Under en lång tid har stora delar av landet inte getts likvärdiga möjligheter att ta del av den högkonjunktur som vi befunnit oss i. Detta har lett till en social

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:BoU4 2001/02:FiU3 2001/02:MJU23 2001/02:MJU24 2001/02:MJU5 2001/02:NU12 2001/02:NU14 2001/02:NU16 2001/02:NU2 2001/02:NU4 2001/02:NU7
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , ,
 • Iran

  Motion 2001/02:U270 av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, m, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U270 av Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, kd, c, fp, mp Iran 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den svenska regeringen i den kritiska dialogen med Iran skall med kraft hävda det iranska folkets rätt att fritt organisera sig i partier och fackföreningar.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård

  Motion 2001/02:So303 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So303 av Agne Hansson m.fl. c En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård 1 Sammanfattning Vården och omsorgen ska utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patientens önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  31
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1 2001/02:SkU19 2001/02:SoU1 2001/02:SoU13 2001/02:SoU19 2001/02:SoU5 2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (31 yrkanden): , ,
 • EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. c EU:s framtidsfrågor 1 Sammanfattning Vår vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU, som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte, men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det är ett mångfaldens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU16 2001/02:SkU17 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , ,
 • Barn- och familjepolitik

  Motion 2001/02:So304 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So304 av Agne Hansson m.fl. c Barn- och familjepolitik 1 Sammanfattning Barn har behov av trygghet, självbestämmande och livskvalitet. Detta är utgångspunkten i FN:s barnkonvention och principerna om barns bästa. Barn har speciella behov av skydd och stöd. Barn är inte miniatyrupplagor

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:SfU1 2001/02:SkU14 2001/02:SoU1 2001/02:SoU23 2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Funktionshindrades situation

  Motion 2001/02:So240 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So240 av Kenneth Johansson m.fl. c Funktionshindrades situation 1 Sammanfattning Handikappolitik handlar om att skapa samma samhällsförutsättningar för människor med funktionshinder som för andra. Centerpartiet vill skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla, där alla människor kan

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1 2001/02:KrU1 2001/02:KU24 2001/02:SfU1 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU12 2001/02:SoU7 2001/02:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • Livskvalitet för äldre

  Motion 2001/02:So239 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So239 av Kenneth Johansson m.fl. c Livskvalitet för äldre 1 Sammanfattning Centerpartiet anser att livskvalitet skall omfatta alla, även de äldre. Vägledande för äldrepolitiken skall därför vara delaktighet, självförverkligande, oberoende, värdighet och trygghet. För att människor skall

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15 2001/02:SoU1 2001/02:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Tandvårdspolitik

  Motion 2001/02:So226 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:So226 av Kenneth Johansson m.fl. c Tandvårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avgifterna för tandvård på sikt bör harmoniseras med hälso- och sjukvårdens finansiering. Riksdagen begär att regeringen lägger

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,

Filter