Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och vårdhem

  Motion 1996/97:So64 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So64 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och vårdhem Avvecklingen av vårdhem och specialsjukhus bör fortsätta. Flertalet av dem som skrivits ut till andra omsorgsformer har fått ett bättre liv med minskad problematik och bättre levnadsförhållanden.

  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU5
 • med anledning av prop. 1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans

  Motion 1996/97:So59 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So59 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans Den viktigaste åtgärden under senare år för handikappade är reformen om personlig assistans. Centerpartiet medverkade i regeringsställning till att genomföra denna reform, som innebär

  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU4
 • med anledning av skr. 1996/97:120 Handikappolitik

  Motion 1996/97:So53 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So53 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:120 Handikappolitik En strategi för förbättrad handikappolitik Centerpartiets utgångspunkt är ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med samma respekt. Människor med handikapp ska kunna verka i samhället som

  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU6
 • med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald

  Motion 1996/97:Jo24 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo24 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald I propositionen föreslås bl.a. vissa ändringar i lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Förslaget innebär att lagens bestämmelser

  Inlämnad
  1997-04-07
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen

  Motion 1996/97:Sf30 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf30 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen I proposition 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen föreslår regeringen bl.a. åtgärder för att utöka kontrollmöjligheterna för försäkringskassorna.

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So46 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So46 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Allmänna utgångspunkter och förslaget om en utredning Socialtjänsten är en grundläggande del av välfärden. Den är både samhällets yttersta skyddsnät och en central del i vårt välfärdssystem.

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:93 Privata vårdgivare

  Motion 1996/97:So38 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So38 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare Centerpartiet vill med anledning av regeringens proposition 1996/97:123 om privata vårdgivare understryka nödvändigheten av att skapa mångfald, valfrihet och ökad kvalitet inom vården. Det kan ske samtidigt

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 1996/97:So27 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So27 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor I propositionen om internationella adoptionsfrågor finns flera bra förslag för att öka barns säkerhet vid adoption. Det har också varit utgångspunkten när Sverige, tillsammans med flera länder,

  Inlämnad
  1997-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m.

  Motion 1996/97:Sf24 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf24 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön m m. Utökning av lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst Riksdagen har beslutat att göra det möjligt med lokal försöksverksamhet

  Inlämnad
  1997-02-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns

  Motion 1996/97:Jo10 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo10 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns I skrivelsen redovisas regeringens bedömningar mot bakgrund av Jordbruksverkets rapport Värphöns- kontrollstation 1996. Regeringen anser att förbudet mot traditionella burar

  Inlämnad
  1997-01-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T39 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T39 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Fem länsstyrelser, ett kommunalförbund och elva kommuner har i mer än tio år engagerat sig i olika utredningsaktiviteter kring den planerade Götalandsbanan. Under senare år

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T49 av Roland Larsson och Ingrid Skeppstedt (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T49 av Roland Larsson och Ingrid Skeppstedt c med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter I propositionen om infrastrukturinriktning för framtida transporter framhålls bland annat att funktionshindrade människor bör ges ökad möjlighet att utnyttja

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

  Motion 1996/97:Sf17 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf17 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv Inledning Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerns politik. Individens fri- och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika

  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Stormarknadsetableringar

  Motion 1996/97:Bo521 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo521 av Roland Larsson c Stormarknadsetableringar På allt fler håll i landet växer nya externa stormarknadsanläggningar upp. Detta är bl a ur miljösynpunkt ett stort problem. Hela stormarknadsidén bygger på att det enskilda hushållet skall använda den egna bilen vid sina inköp av såväl

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Deltidsföretag

  Motion 1996/97:A299 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:A299 av Roland Larsson c Deltidsföretag För tillväxt och arbetstillfällen är nyföretagandet en mycket viktig faktor. Att våga säga upp sin anställning för att ta steget till att omsätta en idé till ett eget företag kräver både djärvhet och övertygelse. Det är inte heller alltid som det

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kolmårdens Djurpark

  Motion 1996/97:Kr238 av Dan Ericsson m.fl. (kd, fp, s, c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr238 av Dan Ericsson m.fl. kd, s, c, fp Kolmårdens Djurpark Vid Kolmårdens Djurpark sker nu en målmedveten satsning på forskning och information syftande att bevara djurarter som är utrotningshotade. För att öka den biologiska kunskapen i samhället, och därigenom på sikt medverka till

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:JoU2 1996/97:KrU1 1996/97:KrU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Självförvaltning i hyreshus

  Motion 1996/97:Sk365 av Kerstin Warnerbring och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk365 av Kerstin Warnerbring och Roland Larsson c Självförvaltning i hyreshus De insatser till fromma för det egna boendet, som invånare i bostadsområdet Holma i Malmö under några år har utfört i samverkan med områdets ägare Malmö Kommunala Bostadsbolag MKB har lett till en uppmärksammad

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Livsmedelsfrågor

  Motion 1996/97:Jo515 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo515 av Lennart Brunander m.fl. c Livsmedelsfrågor Inledning Livsmedelskvalitet är ett vitt begrepp, som täcker in både subjektiva och mer objektivt mätbara egenskaper. Livsmedlens säkerhet, färskhet, näringsvärde, smak och tillgänglighet är några av de egenskaper som brukar nämnas,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:JoU1 1996/97:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Fiskefrågor

  Motion 1996/97:Jo415 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo415 av Lennart Brunander m.fl. c Fiskefrågor Inledning Yrkesfisket är av stor och avgörande betydelse för många svenska skärgårdsområden och vissa insjöar. Enligt gjorda beräkningar skapar varje yrkesfiskare sysselsättning åt cirka fem personer i andra och närliggande näringar som

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:JoU18 1996/97:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitiken

  Motion 1996/97:Jo257 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo257 av Lennart Brunander m.fl. c Jordbrukspolitiken Motionen delad mellan flera utskott Inledning Jordbruket ger genom sin produktion livsmedel, bioenergi och andra råvaror. Dessutom skapar ett livskraftigt jordbruk ett öppet och levande kulturlandskap. I Sverige är cirka 9 procent

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:JoU1 1996/97:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter