Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:174 Producentansvar för uttjänta bilar, m.m.

  Motion 1995/96:Jo21 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Jo21 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:174 Producentansvar för uttjänta bilar, m.m. I propositionen föreslår regeringen riktlinjer för hur producentansvar för uttjänta bilar ska fungera i Sverige. Regeringen avser att reglera producentansvaret genom att med stöd

  Inlämnad
  1996-04-30
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande

  Motion 1995/96:N29 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:N29 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande I propositionen föreslås ett antal åtgärder när det gäller statens roll som företagsägare. Regeringen föreslås bl a få bemyndigande att utan riksdagens hörande inom angivna gränser

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:NU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

  Motion 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Centerpartiet medverkar i regeringsställning till att införa stöd och service till vissa funktionshindrade prop 1992/93:159s k personlig assistans. Reformen är mycket positiv och har

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:120 Vår miljö - Miljöarbetet under året

  Motion 1995/96:Jo15 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Jo15 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av skr. 1995/96:120 Vår miljö Miljöarbetet under året 1. Inledning I skrivelse 1995/96:120 redogörs för grunderna i regeringens miljöpolitiska arbete. Skrivelsen innehåller dessutom en redovisning av tillståndet i miljön och det miljöpolitiska

  Inlämnad
  1996-02-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:93 Organisationen av den periodiska fordonskontrollen

  Motion 1995/96:T40 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T40 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av skr. 1995/96:93 om organisationen av den periodiska fordonsskontrollen I skrivelsen 1995/96:93 om organisationen av den periodiska fordonskontrollen föreslås att AB Svensk Bilprovning tillsvidare skall behålla sin ställning med ensamrätt

  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, m.m.

  Motion 1995/96:Sk26 av Göran Magnusson m.fl. (s, c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk26 av Göran Magnusson m.fl. s, c med anledning av prop. 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, m.m. Riksdagen beslutade i december 1980 i bred enighet att slopa företagens rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen för kostnader för spritdrycker och vin. Skatteutskottet motiverade

  Inlämnad
  1995-11-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi64 av Maj-Inger Klingvall m.fl. (s, fp, c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi64 av Maj-Inger Klingvall m.fl. s, c, fp med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Allmän bakgrund I tillväxtpropositionen föreslås en kraftig utbyggnad av den högre utbildningen. En sådan är synnerligen välmotiverad med hänsyn till att en välutbildad

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:83 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m.

  Motion 1995/96:N14 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:N14 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:83 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m. I propositionen föreslås ändringar i lagen 1992:1537 om framtida finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle och lagen 1988:1597 om finansieringen av

  Inlämnad
  1995-11-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:NU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter