Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1994/95:Fi46 av Göran Magnusson (s) och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi46 av Göran Magnusson och Roland Larsson s, c med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Av regeringens förslag till sänkning av mervärdesskatten på livsmedel, bil. 7, framgår att sänkningen

  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringen föreslår i propositionen att den husläkarlag som infördes av den tidigare fyrklöverregeringen ska upphävas. Grundtanken i husläkarlagen var patientens rätt till eget val av läkare.

  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar

  Motion 1994/95:Jo32 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo32 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar där

  Inlämnad
  1995-04-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU - Inriktning och genomförande

  Motion 1994/95:Jo28 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo28 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av skr. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Inledning I och med det svenska medlemskapet i EU ändras förutsättningarna för det svenska miljöarbetet. Vi har nu en möjlighet och även en förpliktelse att påverka

  Inlämnad
  1995-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:152 Regler för godkända och auktoriserade revisorer

  Motion 1994/95:N14 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:N14 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:152 Regler för godkända och auktoriserade revisorer I prop 1994/95:152 föreslår regeringen att det även i fortsättningen ska finnas två kategorier av revisorer, godkända och auktoriserade. Kompetenskravet för att bli godkänd

  Inlämnad
  1995-03-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:NU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen(1994:1704) om lageravgift på socker och ris

  Motion 1994/95:Jo18 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo18 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen 1994:1704 om lageravgift på socker och ris I december 1994 beslutade riksdagen om en lag om lageravgift på socker och ris prop 1994/95:43Syftet med lagen var att minska skillnaderna i prisnivån mellan

  Inlämnad
  1995-03-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Forskning och utbildning inom lantbrukssektorn

  Motion 1994/95:Ub730 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub730 av Lennart Brunander m.fl. c Forskning och utbildning inom lantbrukssektorn Inledning Forskning och utbildning är av grundläggande betydelse för Sveriges framtid. Vår konkurrenskraft, vår ekonomi och hur vi kan forma vårt samhälle i framtiden är beroende av att vi har välutbildade

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Linköpings universitet

  Motion 1994/95:Ub725 av Maj-Inger Klingvall m.fl. (s, fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub725 av Maj-Inger Klingvall m.fl. s, m, c, fp, kds Linköpings universitet Bakgrund Regeringen föreslår i sin proposition 1994/95:100 att en ny högskola inrättas på Södertörn. Högskolan lokaliseras huvudsakligen till Huddinge sjukhus. Viss utbildning kommer dock att förläggas till Haninge.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En levande skärgård

  Motion 1994/95:A438 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A438 av Roland Larsson m.fl. c En levande skärgård Vår svenska skärgård är unik och i många avseenden en ovärderlig nationell tillgång. I takt med koncentrationen i samhället och genom att de flesta människor numera bor i tätorter har det rörliga friluftslivet ökat och kraven på områden

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för en bättre storstadsmiljö

  Motion 1994/95:A414 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A414 av Roland Larsson c Åtgärder för en bättre storstadsmiljö Miljöbelastningen på våra större städer är ett starkt växande problem. Den aktuella debatten om det s.k. Dennispaketetoch om Citytunneln i Malmö ger en god illustration av detta. Problemet finns inte bara i de tre största

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De sociala trygghetssystemen

  Motion 1994/95:Sf266 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf266 av Rune Backund m.fl. c De sociala trygghetssystemen I denna motion presenterar centern förslag till vissa förändringar i de sociala trygghetssystemen och ändrade förutsättningar för kostnadsutvecklingen av dessa. Våra förslag innebär att den grundläggande ekonomiska tryggheten

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SkU20 1994/95:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Whiplashskador

  Motion 1994/95:Sf250 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf250 av Roland Larsson c Whiplashskador Många människor i vårt samhälle har s k osynliga handikapp. De har drabbats av en skada eller har en sjukdom som lett till ett funtionshinder. Här finns bl a allergiker, astmatiker, diabetiker, mag- och tarmsjuka, blödarsjuka och de som råkat ut

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäkringskassornas rehabiliteringsverksamhet

  Motion 1994/95:Sf249 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf249 av Roland Larsson c Försäkringskassornas rehabiliteringsverksamhet Försäkringskassorna har en nyckelroll i rehabiliteringsarbetet genom sitt samordningsansvar för att rehabiliteringsinsatser genomförs. Försäkringskassornas roll i rehabiliteringsarbetet beskrivs i propositionen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kärnkraftens avveckling

  Motion 1994/95:N419 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:N419 av Lennart Daléus m.fl. c Kärnkraftens avveckling Det svenska beslutet 1980 om en avveckling av kärnkraften var framsynt. Den internationella utvecklingen därefter visar på ett vikande engagemang i kärnkraften. Folkomröstningen På linje 1:s och linje 2:s valsedlar i folkomröstningen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Interventionsorter för uppköp av spannmål

  Motion 1994/95:Jo214 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo214 av Lennart Brunander c Interventionsorter för uppköp av spannmål Vid Sveriges inträde i EU inlemmas det svenska jordbruket i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det innebär bl.a. att det interventionssystem för uppköp av spannmål som finns inom EU gäller också svenskt jordbruk. I

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekologisk odling

  Motion 1994/95:Jo213 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo213 av Lennart Brunander m.fl. c Ekologisk odling Förra året beslutade riksdagen om en målsättning att 10 procent av den svenska åkermarken skall vara ekologiskt odlad år 2000. Beslutet fattades med utgångspunkt från en centermotion. Detta mål kan inte nås utan att vi anstränger oss.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avbytarverksamheten

  Motion 1994/95:Jo212 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo212 av Lennart Brunander m.fl. c Avbytarverksamheten Lantbrukets avbytartjänst ska värnas. Den ger lantbrukarna social trygghet och avbytare jobb. Vi avvisar regeringsförslaget om att avveckla stödet till avbytarverksamheten. Att i detta läge medvetet avveckla en samhällelig medverkan

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Säkerhetsskyddet i riksdagen

  Motion 1994/95:Fö903 av Birgitta Hambraeus och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö903 av Birgitta Hambraeus och Roland Larsson c Säkerhetsskyddet i riksdagen Inledning Ett regeringsbeslut varigenom riksdagens byggnader förklaras vara skyddsobjekt enligt den s.k. skyddslagen kan enligt nuvarande ordning gälla tills vidare. I denna motion föreslås att ett sådant beslut

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skyddet av Vättern

  Motion 1994/95:Bo509 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo509 av Rune Backlund m.fl. c Skyddet av Vättern Vättern, i storleksordning Sveriges näst största insjö, har mycket stor betydelse för vattenförsörjningen i norra Götaland. Den stora vattenytan är uppdelad på fyra län, Jönköpings, Skaraborgs, Östergötlands och Örebro. Ett antal kommuner

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Naturvårdsavtal

  Motion 1994/95:Jo674 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo674 av Lennart Brunander m.fl. c Naturvårdsavtal Skogspolitiken har ändrats mycket under senare år. Den nya skogsvårdslagstiftningen innebär en helt ny syn på skog och skogens skötsel. Miljömålet jämställs i den nya lagstiftningen med produktionsmålet och brukningsmetoderna blev ett

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter