Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Ansvarsförsäkringar för försäkringsmäklare

  Motion 1993/94:N270 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N270 av Roland Larsson c Ansvarsförsäkringar för försäkringsmäklare I Sverige har vi på senare år fått en ny yrkeskår som är i stark tillväxt försäkringsmäklarna. I många europeiska länder har denna yrkesgrupp funnits i hundratals år. I Sverige har det genom ändrad lagstifting först på

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avgasutsläppen från dieseldrivna tåg

  Motion 1993/94:T526 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T526 av Roland Larsson c Avgasutsläppen från dieseldrivna tåg Järnvägstrafiken är ur miljösynpunkt överlägsen de flesta andra kommunikationer. Mycket av det tågmaterial som finns är dock gammalt och slitet och behöver förnyas och förbättras. De flesta av de dieseltåg som går i trafik

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Småskalig elproduktion

  Motion 1993/94:Sk630 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk630 av Roland Larsson c Småskalig elproduktion Som svar på en motion 1990/91:Sk689 beslutade riksdagen 1991 SkU26 att icke kommersiella vindkraftsanläggningar med en installerad effekt upp till 500 kW skall vara befriade från energiskatt. Tidigare gällde att elproduktionsanläggningar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vättern

  Motion 1993/94:Bo509 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo509 av Rune Backlund m.fl. c Vättern Vättern, i storleksordning Sveriges näst största insjö, har mycket stor betydelse för vattenförsörjningen i norra Götaland. Den stora vattenytan är uppdelad på fyra län, Jönköpings, Skaraborgs, Östergötlands och Örebro. Ett antal kommuner och ett

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vadstena slotts vallar

  Motion 1993/94:Kr263 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr263 av Roland Larsson c Vadstena slotts vallar Frågan om ett fullföljande av utbyggnaden av Vadstena slotts vallar och nya lokaler för landsarkivet i dessa har vid ett flertal tillfällen behandlats i riksdagen. Vid förra riksmötet avslogs ett antal motioner i frågan med hänvisning till

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KrU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skatterabatt på ungdomssparande

  Motion 1993/94:Fi603 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi603 av Roland Larsson c Skatterabatt på ungdomssparande Svenska hushåll sparar nu mer än på mycket länge. Det har bl a sin förklaring i skatteomläggningen, övergången från höginflationsekonomi till låginflationsekonomi, realränteutvecklingen och en allmän ekonomisk försiktighet inför

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöstyrning av trafikanläggningar

  Motion 1993/94:Jo671 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo671 av Roland Larsson c Miljöstyrning av trafikanläggningar All exploatering innebär i varierande grad en påverkan på miljön. Till en av de mest avgörande miljöfaktorerna vid exploatering hör trafikförsörjningen. För denna utgör själva planutformningen en avgörande grundförutsättning.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sexuella trakasserier vid universitet och högskolor

  Motion 1993/94:A803 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A803 av Roland Larsson c Sexuella trakasserier vid universitet och högskolor Studerande vid universitet och högskolor omfattas inte av den nuvarande jämställdhetslagen. Det innebär bl a att förbudet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen inte gäller för dem som studerar. Studenternas

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till glesbygdsbutiker

  Motion 1993/94:A439 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A439 av Roland Larsson c Stöd till glesbygdsbutiker En levande landsbygd är en omistlig resurs för hela svenska folket. Det är därför en samhällsangelägenhet att tillse att tillräckligt mycket av de resurser som genereras från landsbygden också används för att garantera att de funktioner

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillfälligt stödområde i södra Östergötland

  Motion 1993/94:A438 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A438 av Roland Larsson c Tillfälligt stödområde i södra Östergötland Ydre kommun i Östergötlands södra skogsbygd är södra Sveriges mest glesbefolkade kommun. Kommunens geografiska struktur har inneburit att förutom en dominerande jord- och skogsbrukssektor har den småindustri som växt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Storstadsmiljön

  Motion 1993/94:A432 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:A432 av Roland Larsson c Storstadsmiljön Miljöbelastningen på våra större städer är ett starkt växande problem. Den aktuella debatten om det sk Dennispaketetoch om Citytunneln i Malmö ger en god illustration av detta. Problemet finns inte bara i de tre största städerna. Utvecklingen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m.

  Motion 1993/94:So17 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So17 av Roland Larsson c med anledning av prop. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m. I propositionen redovisas regeringens familjepolitik för valfrihet och jämställdhet. Syftet är att ge barnfamiljerna ökade möjligheter att lösa barnomsorgen på det sätt de själva

  Inlämnad
  1993-10-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter