Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 19934, m.m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen föreslås en kommunalisering av riksfärdtjänsten fr.o.m. 1 jan 1994. De grundläggande

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub78 av Elisabeth Persson m.fl. (v, fp, s, c, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub78 av Elisabeth Persson m.fl. v, s, fp, c, kds, nyd med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Optikerutbildning Den nuvarande optikerutbildningen är en specialkurs inom gymnasieskolan. Utbildningen bedrivs sedan många år endast på två platser i landet, Stockholm

  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kolmårdens djurpark

  Motion 1992/93:Sk642 av Dan Ericsson i Kolmården m.fl. (kds, fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk642 av Dan Ericsson i Kolmården m.fl. kds, m, fp, c Kolmårdens djurpark Svenska djurparker är i dag företag med sviktande lönsamhet. En klar försämring av djurparkernas konkurrenssituation inträffade när tillämpningsreglerna för den utvidgade mervärdesskatten trädde i kraft, inte minst

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:KrU15 1992/93:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Särskild avgift/skatt på alkohol och tobaksvaror för finansiering av sjukvården

  Motion 1992/93:Sk634 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk634 av Roland Larsson c Särskild avgift/skatt på alkohol och tobaksvaror för finansiering av sjukvården Sjukvårdens huvudmän står inför stora ekonomiska prövningar i framtiden. Forskning och medicinsk-teknisk utveckling ökar möjligheterna till framgångsrik behandling av sjukdom, men

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien

  Motion 1992/93:Kr279 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr279 av Roland Larsson c Bidrag till Stiftelsen Internationella Vadstena- akademien Efter att ha granskat Vadstena-Akademiens verksamhet föreslår Statens Kulturråd en höjning av dess anslag med 1 milj kr, dvs 500.000 kr för 93/94 och lika mycket för 94/95. I sin resultatanalys bilaga

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för en levande skärgård

  Motion 1992/93:A432 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A432 av Roland Larsson m.fl. c Åtgärder för en levande skärgård Vår svenska skärgård är unik och är en värdefull nationell tillgång av många skäl. Det rörliga friluftslivet ökar och ställer större krav på områden och anläggningar för rekreation. Anledningen till denna ökning är att människorna

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bekämpning av narkotikamissbruk

  Motion 1992/93:So228 av Gunhild Bolander och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:So228 av Gunhild Bolander och Roland Larsson c Bekämpning av narkotikamissbruk Den svenska narkotikalagstiftningen har som yttersta syfte att skapa det narkotikafria samhället. Bakom denna samhällets uttalade mening ligger vetskapen om att narkotikabruk missbruk utgör en tung belastning

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Elektrokemisk behandling av cancer

  Motion 1992/93:So494 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:So494 av Roland Larsson c Elektrokemisk behandling av cancer Behandling av cancertumörer med sk elektrokemisk behandling är inom den etablerade sjukvården en mycket lite känd och i hög grad ifrågasatt behandlingsmetod. Metoden som utvecklats av professor Björn Nordenström på Karolinska

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gemensam vägnumrering för Dackeleden

  Motion 1992/93:T317 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T317 av Agne Hansson m.fl. c Gemensam vägnumrering för Dackeleden Ett väl sammansatt kommunikationssystem med jämnt fördelade trafikströmmar skapar förutsättningar för nödvändig miljöhänsyn. Det medverkar också till en rationell trafikföring och ökad trafiksäkerhet. I ett väl sammansatt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal vårdnadsersättning

  Motion 1992/93:K603 av Rosa Östh och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:K603 av Rosa Östh och Roland Larsson c Kommunal vårdnadsersättning Från centerpartiets sida har vi under ett flertal år väckt motioner om en lagändring som gör det möjligt för kommunerna att utge kommunal vårdnadsersättning till småbarnsföräldrar. Under förra riksmötet avslogs motionen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försöksverksamhet med eterburen lokal-TV-sändning

  Motion 1992/93:K421 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:K421 av Roland Larsson c Försöksverksamhet med eterburen lokal-TV-sändning I många av landets större tätorter finns idag ett lokalt kabel-TV-nät. Detta har gett möjlighet för många människor att via TV få tillgång till ett varierande utbud av kommersiellt finansierade lokala informations-kultur-

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitiken

  Motion 1992/93:Jo256 av Birgitta Carlsson och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo256 av Birgitta Carlsson och Roland Larsson c Jordbrukspolitiken Jordbruket är en näring som är oerhört viktig för hela Sverige. Landsbygdens framtid med öppna landskap är beroende av ett väl fungerande jordbruk. Jordbruket har också stor samhällsekonomisk betydelse för Sverige. Sysselsatta

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:JoU13 1992/93:UU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitiken

  Motion 1992/93:Jo228 av Roland Larsson och Birgitta Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo228 av Roland Larsson och Birgitta Carlsson c Jordbrukspolitiken I budgetpropositionen föreslås att inlösenpriset för spannmål för budgetåret 1993/94 bör vara 90 öre per kg. Sedan 1990 års livsmedelspolitiska beslut har Sverige ansökt om medlemskap i EG, och Sverige inleder inom kort

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Omställningsstöd till jordbrukets dränerings- och täckdikningsentreprenörer

  Motion 1992/93:Jo222 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo222 av Roland Larsson c Omställningsstöd till jordbrukets dränerings- och täckdikningsentreprenörer Svenska Dränerares Riksförbund är en sammanslutning av entreprenörer från hela Sverige, med mycket stark specialisering på jordbrukets behov av dränering och täckdikning. Såväl kunskap

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svensk produktion av konsttorkat grönfoder

  Motion 1992/93:Jo221 av Roland Larsson och Rosa Östh (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo221 av Roland Larsson och Rosa Östh c Svensk produktion av konsttorkat grönfoder I Sverige produceras årligen ca 10-15 000 ton konsttorkat grönfoder, främst lusern. Detta kan jämföras med produktionen inom EG som det senaste året varit ca 3,5 miljoner ton varav Danmark svarar för 340

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Interregional tågtrafik i sydöstra Sverige

  Motion 1992/93:T537 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T537 av Roland Larsson m.fl. c Interregional tågtrafik i sydöstra Sverige Inledning Hela landets resurser och produktionsförutsättningar måste tas till vara. Målsättning för centerns regionala utvecklingspolitik är att hela Sverige ska leva och utvecklas. Ett strategiskt viktigt område

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Vallarna vid Vadstena slott

  Motion 1992/93:Kr210 av Dan Ericsson i Kolmården m.fl. (kds, fp, c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr210 av Dan Ericsson i Kolmården m.fl. kds, fp, c Vallarna vid Vadstena slott Under förra årets motionstid fanns ett antal motioner om att det var hög tid för utbyggnaden av slottsvallarna vid Vadstena landsarkiv. Kulturutskottet har dock inte behandlat sakfrågan under året. I årets

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rätten till arbetslöshetsersättning för delägare i handelsbolag

  Motion 1992/93:A265 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A265 av Roland Larsson c Rätten till arbetslöshetsersättning för delägare i handelsbolag Den som är delägare i handelsbolag äger enligt nuvarande regler inte rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. För en person som är yrkesverksam och ansluten till a- kassa men som vid sidan

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samordning mellan kustbevakning och polis

  Motion 1992/93:Fö611 av Roland Larsson (c) och Karl-Göran Biörsmark (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö611 av Roland Larsson och Karl-Göran Biörsmark c, fp Samordning mellan kustbevakning och polis Demokratiseringen och övergången till marknadsekonomi i våra östra grannländer kommer i framtiden med all säkerhet att leda till en dramatisk ökning av kontakterna över Östersjön. Båttrafiken,

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svensk alkoholreklam utomlands

  Motion 1992/93:N275 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:N275 av Roland Larsson c Svensk alkoholreklam utomlands Sverige har ställt sig bakom WHO-målet att minska alkoholkonsumtionen med 25 under perioden 1980-2000. Detta är ett internationellt mål och måste naturligtvis förutsättas gälla Sveriges agerande även i internationella sammanhang.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter