Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

  Motion 1991/92:N46 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:N46 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, c, kds med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform I propositionen lämnas förslag till det framtida ansvaret och ägandeformen för AB Göta Kanalbolag. Näringsministern föreslår att

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:141 Upphävande av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt, m.m.

  Motion 1991/92:Bo12 av Rune Thorén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Bo12 av Rune Thorén m.fl c med anledning av prop.1991/92:141 Upphävande av lagen 1986:1242 om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt, m.m. Ur den regeringsdeklaration som regeringen avgav inför riksdagen den 4 oktober 1991 kan följande citeras. Bostadspolitiken inriktas på att alla skall

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  1991/92:BoU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

  Motion 1991/92:Ub38 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub38 av Roland Larsson c med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. I propositionen om lärarutbildning ges förslag till vilka lärarexamina som fr.o.m. läsåret 1993/94 ska ersätta nuvarande utbildningsbevis från lärarutbildningslinjer. Bland dessa saknas en examen inriktad mot

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsarvoden

  Motion 1991/92:Sf502 av Stina Gustavsson och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf502 av Stina Gustavsson och Roland Larsson c Utbildningsarvoden I budgetprop. 1991/92:100 bilaga 9, F 7 säger föredragande statsrådet att han ämnar förelägga regeringen förslag om att studerande vid folkhögskollärarlinjen inte längre ska erhålla utbildningsbidrag. Som skäl anges bl.a.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samordning mellan kustbevakning och polis

  Motion 1991/92:Ju215 av Roland Larsson (c) och Karl-Göran Biörsmark (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju215 av Roland Larsson och Karl-Göran Biörsmark c, fp Samordning mellan kustbevakning och polis Demokratiseringen och övergången till marknadsekonomi i våra östra grannländer kommer i framtiden med all säkerhet att leda till en dramatisk ökning av kontakterna över Östersjön. Båttrafiken,

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En riksväg genom Smålands inland

  Motion 1991/92:T310 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T310 av Agne Hansson m.fl. c En riksväg genom Smålands inland Goda kommunikationer är en förutsättning för att skapa regional utveckling. Ett väl sammansatt kommunikationssystem med jämnt fördelade trafikströmmar skapar förutsättningar för nödvändiga miljöhänsyn. Vissa vägsträckor har

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Statsbidraget till barnomsorgen

  Motion 1991/92:So613 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:So613 av Roland Larsson c Statsbidraget till barnomsorgen I Linköpings kommun har sedan 1985 yrkesgruppen dagbarnvårdare, i likhet med andra yrkesgrupper, medgivits rätt till kommunal barnomsorg för sina barn. Detta har ordnats på så sätt att barnen skrivits in som dagbarn i det egna familjedaghemmet.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statens institut för psykosocial miljömedicin m.m.

  Motion 1991/92:So484 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:So484 av Ulla Tillander m.fl. c Statens institut för psykosocial miljömedicin m.m. Statens institut för psykosocial miljömedicin IPM har till uppgift att utveckla, värdera och förmedla kunskaper om psykosociala risksituationer, riskgrupper och riskreaktioner. Verksamheten omfattar målinriktad

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Landsarkivet i Vadstena

  Motion 1991/92:Kr289 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr289 av Roland Larsson c Landsarkivet i Vadstena Landsarkivets lokaler i Vadstena är inrymda i Vadstena slott. Vadstena slott anlades år 1546 av Gustav Vasa som ett fäste för rikets försvar. Den ursprungliga anläggningen med vallar och vallgrav ombyggdes successivt. Av försvarsanläggningen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vadstena-Akademien

  Motion 1991/92:Kr253 av Roland Larsson (c) och Karl-Göran Biörsmark (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr253 av Roland Larsson och Karl-Göran Biörsmark c, fp Vadstena-Akademien Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien bedriver en unik musikalisk verksamhet i en unik svensk kulturmiljö. Verksamheten är även unik på så sätt att den på en liten ort ute i landet kan erbjuda opera i klass

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stiftelsen Arbetets museum

  Motion 1991/92:Kr221 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr221 av Roland Larsson c Stiftelsen Arbetets museum Stiftelsen Arbetets museum bildades 1983 av LO, TCO, KF och ABF. Några år senare inträdde även TBV som huvudman. Stiftelsen, som alltsedan starten erhållit statsbidrag, har enligt stadgarna till uppgift att dokumentera arbetet och att

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Informationsanläggning vid Tåkern

  Motion 1991/92:Jo638 av Karl-Göran Biörsmark (fp) och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo638 av Karl-Göran Biörsmark och Roland Larsson fp, c Informationsanläggning vid Tåkern Tåkern-Omberg-området i Östergötland omfattar Sveriges främsta fågelsjö, Tåkern, blomsterberget Omberg, pålbyggnaden vid Dals mosse, ett centrum för den tidigaste bosättningen i landskapet. För att

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Alkholreklam utomlands

  Motion 1991/92:N276 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:N276 av Roland Larsson c Alkoholreklam utomlands Sverige har ställt sig bakom WHO-målet att minska alkoholkonsumtionen med 25 under perioden 1980-2000. Detta är ett internationellt mål och måste naturligtvis förutsättas gälla Sveriges agerande även i internationella sammanhang. Det statsägda

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De hemlösas situation

  Motion 1991/92:So213 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:So213 av Ulla Tillander m.fl. c De hemlösas situation Hemlöshet är en av de allvarligaste sociala risksituationer en människa kan möta. Människors möjligheter att överleva minskar om de saknar ett hem. Forskningsrapporter visar att dödligheten bland hemlösa i vårt land är upp till 40

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Finansiering av sjukvården

  Motion 1991/92:Sk659 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk659 av Roland Larsson c Finansiering av sjukvården Sjukvårdens huvudmän står inför stora ekonomiska prövningar i framtiden. Forskning och medicinsk-teknisk utveckling ökar möjligheterna till framgångsrik behandling av sjukdom, men leder också till krav på ökade ekonomiska resurser.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kontroll av bruksutsäde

  Motion 1991/92:Jo232 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo232 av Roland Larsson c Kontroll av bruksutsäde I budgetpropositionen föreslås att nuvarande kontroll av bruksutsäde i fortsättningen ska ske via ett stickprovssystem. Detta innebär att antalet kontrollerade prover i officiell kontroll minskar med 80Därmed minskar även behovet av statsplomberingslaboratorier.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vildgässkadorna på jordbruksgrödor

  Motion 1991/92:Jo215 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo215 av Roland Larsson c Vildgässkadorna på jordbruksgrödor I vissa delar av landet, bl.a. kring sjöarna Tåkern och Boren i Östergötland, har betande vildgäss blivit ett allt större problem för jordbruket. Skadorna på odlade fält kan ibland på koncentrerade ytor bli mycket stora. Vissa

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Omställningsstöd till jordbrukets dränerings- och täckdikningsentreprenörer

  Motion 1991/92:Jo211 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo211 av Roland Larsson c Omställningsstöd till jordbrukets dränerings- och täckdikningsentreprenörer Svenska Dränerares Riksförbund är en sammanslutning av entreprenörer från hela Sverige, med mycket stark specialisering på jordbrukets behov av dränering och täckdikning. Såväl kunskap

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal vårdnadsersättning

  Motion 1991/92:K605 av Rosa Östh och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:K605 av Rosa Östh och Roland Larsson c Kommunal vårdnadsersättning Från centerpartiet har vi under ett flertal år väckt motioner om en lagändring som gör det möjligt för kommunerna att utge kommunal vårdnadsersättning till småbarnsföräldrar. I många kommuner har det visats intresse för

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skyddet av Vättern

  Motion 1991/92:Bo519 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Bo519 av Rune Backlund m.fl. c Skyddet av Vättern Vättern, i storleksordning Sveriges näst största insjö, har mycket stor betydelse för vattenförsörjningen i norra Götaland. Den stora vattenytan är uppdelad på fyra län, Jönköping, Skaraborg, Östergötland och Örebro. Ett antal kommuner

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1991/92:BoU21 1991/92:JoU23 1992/93:JoU5
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter