Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

  Motion 1990/91:Sf63 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf63 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Aktiv flykting- och immigrationspolitik kallar regeringen sin nu aktuella proposition. Det är emellertid inte många konkreta förslag som lämnas. Propositionen saknar till exempel

  Inlämnad
  1991-06-12
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  1990/91:SfU17
 • med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1990/91:N135 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N135 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Regeringen föreslår i propositionen att Stadshypoteks rörelse överförs till ett kreditaktiebolag. Detta skall ske genom att Stadshypotekskassan och föreningarna fusioneras. Ombildningen ska

  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m.

  Motion 1990/91:N126 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N126 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m. Regeringen föreslår i propositionen att koncernen Studsvik AB delas upp i tre delar. Den uppgörelse som träffats mellan centern, folkpartiet liberalerna och socialdemokraterna innebär

  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU48
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

  Motion 1990/91:N123 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N123 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Avreglera skogsnäringen Träfiberlagen från 1987 är till för att skydda skogsindustrin från att förlora träflis och spån som råvara. Det innebär att flis och spån över vissa volymer ej får användas

  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

  Motion 1990/91:Sf53 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf53 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/81:181 Sjuklön, m.m. Centerpartiet hälsar med tillfredsställelse att propositionen om sjuklön nu föreläggs riksdagen. Genom införandet av sjuklön kommer starkare incitament att skapas för en förbättrad arbetsmiljö och en aktiv

  Inlämnad
  1991-05-10
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So103 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:So103 av Ulla Tillander m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Centern har i en partimotion med anledning av regeringens proposition om ändrad ansvarsfördelning inom äldreomsorgen

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So91 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:So91 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Folkhälsoinstitut Av den nu aktuella propositionen framgår att hälsan alltjämt är en klass- och könsfråga och att särskilda insatser måste till för att övervinna dessa ojämlika förhållanden. Det

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi65 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi65 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Arbetslöshet är att misshushålla med mänskliga resurser och skall aldrig få användas som ett medvetet ekonomiskt- politiskt

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi63 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi63 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för bl.a. hälso- och sjukvården. Myndigheten har till uppgift att utöva

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU37
 • med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m.

  Motion 1990/91:N113 av Håkan Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N113 av Håkan Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Centerpartiet instämmer i all huvudsak i de förslag till förändringar av såväl bankrörelse- som försäkringsrörelselagstiftning som redovisas i regeringens proposition. Förslagen stämmer väl överens

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU41
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m.

  Motion 1990/91:Ub182 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub182 av Ulla Tillander m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m. Skolhälsovården spelar en mycket viktig roll i folkhälsoarbetet. De regelbundna hälsokontroller som utförs under skoltiden är av avgörande betydelse för barns hälsa och utveckling. I den nu aktuella

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet

  Motion 1990/91:N105 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N105 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet Inledning Regeringen föreslår förbud mot vissa former av samverkan mellan näringsidkare. Enligt centern strider dessa förslag mot det tidigare fattade jordbrukspolitiska beslutet.

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:137 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1989/90

  Motion 1990/91:So66 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:So66 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av skr. 1990/91:137 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1989/90 Arvsfondens regler för hantering och utdelning har på senare år tilldragit sig allt större intresse. Kritiken har gällt reglerna med

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU19 1991/92:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m.

  Motion 1990/91:So59 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:So59 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m. Enligt ett riksdagsbeslut i december 1990 har kommunerna givits ett samlat ansvar för långvarig service och vård till äldre och handikappade. Centerpartiet

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Motion 1990/91:Sf38 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf38 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension När nu regeringen sent omsider presenterar sin proposition om ett särskilt kommunalt bostadstillägg till vissa pensionärer kan centerpartiet konstatera att man därmed

  Inlämnad
  1991-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SfU11 1990/91:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub167 av Görel Thurdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub167 av Görel Thurdin m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utdrag ur ett brev Jag är elev vid SSVH och orolig över skolans framtid. Jag är 34 år, kvinna, mor till tre barn, glesbygdsbo och har ett arbete som jag inte vill

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö9 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, m, mp, c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö9 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, m, c, mp med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 G 4 Kustbevakningen Av ovannämnda proposition s 111-112 framgår att planer finns på att genomföra den omorganisation av kustbevakningens

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:93 Rättsmedicinsk verksamhet, m.m.

  Motion 1990/91:So49 av Lola Björkquist m.fl. (fp, m, mp, c, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:So49 av Lola Björkquist m.fl. fp, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:93 Rättsmedicinsk verksamhet, m.m. Lokalisering av det nya rättsmedicinalverket I propositionen föreslås att en ny självständig myndighet, rättsmedicinalverket, inrättas. Till grund för propositionen ligger en

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m.

  Motion 1990/91:A31 av Kersti Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:A31 av Kersti Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m. Centerns utgångspunkter Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerns politik. Jämställdhetsarbetet måste utgå ifrån att alla människor visar en ömsesidig respekt för varandras

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken

  Motion 1990/91:N69 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N69 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken Inledning Från centerpartiets sida har vi vid upprepade tillfällen i riksdagsmotioner och på annat sätt angett vilka riktlinjer som enligt vår uppfattning bör gälla för energipolitiken. Utgångspunkten för

  Inlämnad
  1991-03-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter