Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:153

  Motion 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:153 Värdepappersfonder Avregleringen av de finansiella marknaderna har fortgått under hela 80-talet. Den successiva internationella finansiella integrationen har bidragit

  Inlämnad
  1990-06-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:NU44
 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Sf75 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf75 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi73 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi73 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Inledning I kompletteringspropositionen för budgetåret 1990/91

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:145 Höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner

  Motion 1989/90:Sf67 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf67 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:145 Höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner De förslag som presenteras i propositionen gäller höjda pensionstillskott och förbättringar

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:SfU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m.

  Motion 1989/90:So60 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So60 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m. I syfte att kompensera vissa grupper för de negativa effekterna av skattereformen föreslår regeringen höjningar av bl

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:142 Godkännande av Europarådets konvention mot dopning

  Motion 1989/90:So57 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So57 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:142 Godkännande av Europarådets konvention mot dopning Dopning har blivit en företeelse som berör allt fler idrottsgrenar. Därmed har antalet som drabbas också

  Inlämnad
  1990-04-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1989/90:131 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1988/89

  Motion 1989/90:So46 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So46 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av skr. 1989/90:131 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1988/89 Enligt lag skall arv efter en person som inte efterlämnar någon arvinge

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:113 Instansordningen enligt lagen (1977:293) om handel med drycker

  Motion 1989/90:So43 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So43 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:113 Instansordningen enligt lagen 1977:293 om handel med drycker Enligt propositionens förslag skall länsstyrelsebeslut enligt lagen om handel med drycker LHD överklagas

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:116 Ägande i banker och andra kreditinstitut m.m.

  Motion 1989/90:N75 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N75 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:116 Ägande i banker och andra kreditinstitut m.m. Inledning Den successiva avregleringen av kapital- och finansmarknaden under 80-talet och valutaregleringens avskaffande

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:NU38
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:A122 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A122 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 I. Allmänt I proposition 1989/90:125 med förslag om tilläggsbudget II för innevarande

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:AU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:N71 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N71 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A122 hemställs 1. att riksdagen

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1989/90:NU39 1989/90:NU44 1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa aktiefrågor för Procordia AB

  Motion 1989/90:N65 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N65 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa aktiefrågor för Procordia AB Allmänt I prop. 1989/90:109 redovisas att styrelserna för Procordia AB resp. Volvo i december 1989 beslutat att gemensamt

  Inlämnad
  1990-03-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:NU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet

  Motion 1989/90:A114 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Al 14 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet Utvecklingsinsatser i glesbygd och landsbygd Centerpartiet har i en partimotion redovisat sin principiella syn och även lagt konkreta

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90

  Motion 1989/90:A111 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Al 11 av Börje Hörnlund m.fl. c J v Mot. med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90 Regionalpolitik för 90-talet Alli Inledning Centerpartiet har i partimotionen om regionalpolitik inför 1990-talet i anledning av prop 1989/90:76

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  76
  Utskottsberedning
  --------------------------------------1989/90:AU13 1989/90:KrU25 1989/90:TU25 1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (76 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub144 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ubl44 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:N45 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub117 av Lola Björkquist m.fl. (fp, c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub 117 av Lola Björkquist m.fl. fp, c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Sammanfattning Linköpings universitet, som har landets enda filosofiska fakultet, bör tilldelas särskild fakultetsresurs för högskolelektorers

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub90 av Roland Larsson och Lola Björkquist (c, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub90 av Roland Larsson och Lola Björkquist c, fp med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Medicinsk genetik, baserad på modern molekylärbiologisk grund, är för närvarande under stark utveckling såväl inom landet som internationellt.

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub89 av Roland Larsson och Lola Björkquist (c, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub89 av Roland Larsson och Lola Björkquist c, fp med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Det råder en svår brist på forskarutbildade företagsekonomer i Sverige. Detta förhållande utgör ett allvarligt hot mot lärarförsörjningen

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Jo31 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo31 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:N45 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

  Motion 1989/90:Fi43 av Roland Larsson och Hugo Andersson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi43 av Roland Larsson och Hugo Andersson båda c med anledning av prop. 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. I propositionen föreslås bl.a. en höjning av skatten på alkohol med 5 och en höjning av tobaksskatten.

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter