Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1988/89:A13 av Börje Hörnlund m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Al 3 av Börje Hörnlund m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition Inledning Koncentrationpolitiken har inneburit en allt

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:AU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Fi94 av Roland Larsson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi94 av Roland Larsson c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Ändring av regler för statsbidrag till familjedaghemsverksamhet

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Fi87 av Börje Hörnlund m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi87 av Börje Hörnlund m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen Inledning I prop 1988/89:150 med förslag till reviderad

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:AU21 1988/89:FiU30 1988/89:NU36
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Fi83 av Rosa Östh m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi83 av Rosa Östh m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen I Sverige berömmer vi oss gärna av att vi har en välutvecklad

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • avUllaTillanderm.fi.

  Motion 1988/89:Fi77

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi77 avilllaTillanderm.fi. med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition Familjepolitikens inriktning I regeringens proposition 1988/89:150

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m.

  Motion 1988/89:N34 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N34 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m. Propositionen I prop. 1988/89:143 föreslås att staten skall överlåta sina

  Inlämnad
  1989-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m.

  Motion 1988/89:N26 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N26 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m. Propositionen Förslaget till ny minerallagstiftning innebär att såväl gruvlagen som lagen om vissa mineralfyndigheter ersätts med

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

  Motion 1988/89:So41 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So41 av Ulla Tillander m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. Regeringens proposition om läkarnas specialistutbildning innehåller riktlinjer för de yngre läkarnas

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m.

  Motion 1988/89:Sf34 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sf34 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. Centern har under en lång följd av år påtalat vikten av att hanteringen av asylansökningar och mottagningen av flyktingar sker

  Inlämnad
  1989-04-10
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag Mot om tilläggsbudget il till statsbudgeten för s 28

  Motion 1988/89:So28 av Marianne Jönsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So28 av Marianne Jönsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag Mot om tilläggsbudget il till statsbudgeten för s 28 budgetåret 1988/89 Det nya bilstödet innebär förbättringar när det gäller den utökade personkretsen.

  Inlämnad
  1989-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget il till statsbudgeten för budgetåret 1988/89

  Motion 1988/89:N23 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N23 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop.1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget il till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 Mot. 1988/89 N23-24 I proposition 1988/89:125med förslag till tilläggsbudget 11 för

  Inlämnad
  1989-04-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:NU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:109 om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga

  Motion 1988/89:A4 av Börje Hörnlund (c) m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A4 av Börje Hörnlund c m.fl. med anledning av prop. 1988/89:109 om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga Inledning En av de viktigaste uppgifterna för samhället är att bereda ungdomar arbete eller utbildning.

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:AU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:112 med förslag till

  Motion 1988/89:Sf28 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf28 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:112 med förslag till ny lag om ersättning till smittbärare I propositionen föreslås att ny lagstiftning skall träda i kraft den 1 juli 1989. Därmed förändras också

  Inlämnad
  1989-03-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:96 om legitimation

  Motion 1988/89:So23 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 So23 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:96 om legitimation för vissa kiropraktorer, m.m. Kvalitets- och säkerhetskraven i hälso- och sjukvården har lett fram till bestämmelserna om legitimation för yrkesgrupper

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:105 om ny

  Motion 1988/89:Sf21 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf21 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:105 om ny organisation, hantering av asylärenden och resurser för statens invandrarverk m.m. Riksdagen fattade våren 1988 ett principbeslut om en ny organisation för

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1988/89:94 om

  Motion 1988/89:So13 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89Sol3 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av skr. 1988/89:94 om försöksverksamheten inom hälso- och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare För den som söker stå emot lockrop att prova narkotika

  Inlämnad
  1989-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:83 om nedsättning i Mot.

  Motion 1988/89:Sf14 av Karin Israelsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sfl4 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:83 om nedsättning i Mot. särskilda fall av avgifter för pensionärer vid 1988/89 sjukhusvård Sfl417 Centerpartiet anser att beslutet att beröva ålderspensionärerna

  Inlämnad
  1989-02-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Avgiften för serveringstillstånd med alkohol m. m.

  Motion 1988/89:So270 av Anders Castberger m. fl. (fp, c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So270 av Anders Castberger m. fl. fp, c Avgiften för serveringstillstånd med alkohol m. m. Antalet serveringstillstånd för starköl, vin och sprit ökar mycket snabbt. Under 1980-talet har en fördubbling skett. Utvecklingen inger

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter

  Motion 1988/89:Kr416 av Kersti Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Kr416 av Kersti Johansson m.fl. c Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:A809 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Besöksförbud m.m.

  Motion 1988/89:Ju643 av Kersti Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju643 av Kersti Johansson m.fl. c Besöksförbud m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:A809 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om insatser för

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter