Roland Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kommunalråd
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1995-10-09
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1991-02-26 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialutskottet 88/89-90/91 och 92/93-93/94, Finansutskottet 95/96 och Trafikutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Näringsutskottet 88/89-90/91, Finansutskottet 91/92-93/94 och Socialutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-97/98.

Bostadsort

Ljungsbro

Utbildning

Fackskola i Linköping 56. Elektriker 56-59. Tidningstjänsteman, försäljare 59-76. Kommunalråd i Linköping 77-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund 73-77 och Länstidningen Östergötland, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Svenska Handelstjänstemannaförbundets klubb vid Östgöta Correspondenten, ordförande 74-76. - Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 86-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Miljövårdsberedningen 77-83, Barnmiljörådet 90-, Elförsörjningsnämnden 91-96 och Nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material 91-. Ledamot av styrelsen för Statens kärnkraftinspektion 92-99. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, kommunala förnyelsekommittén 95-96, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-99, boendesociala beredningen 98-00, kommittén om vård i livets slutskede 98-01, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-, Ersättare i jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linköpings kommunfullmäktige 76-94. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 77-79 och 86-88, 2:e vice ordförande 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76, social distriktsnämnd 74-76, ordförande 74-76, och arbetslöshetsnämnden 74-76.

Föräldrar

Elektrikern Karl Bertil Larsson och Karin Dagny Hagsten

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Samordning av socialförsäkring och hälso- och sjukvården

  Motion 1997/98:Sf295 av Kerstin Warnerbring och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf295 av Kerstin Warnerbring och Roland Larsson c Samordning av socialförsäkring och hälso- och sjukvården Reumatikerförbundet är ett ideellt arbetande handikappförbund med ett stort engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågor. Förbundet är också unikt på så sätt att man äger och driver två

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Försäkringskassorna

  Motion 1997/98:Sf253 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf253 av Roland Larsson m.fl. c Försäkringskassorna Förändringarna i socialförsäkringssystemen som genomförts under 1990-talet har inneburit en ökad arbetsbelastning vid landets försäkringskassor. Nya reformer, tillsammans med mindre regelförändringar, har påfört kassorna extra uppgifter.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Transportforskning

  Motion 1997/98:T913 av Agne Hansson och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T913 av Agne Hansson och Roland Larsson c Transportforskning 1 Inledning De övergripande mål och prioriteringar som lagts fast för kommunikationsforskningen innebär att ett s k beställar- och utförarsystem införts. Avsikten är att rollerna inom kommunikationsforskningen skall vara tydligt

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Telia

  Motion 1997/98:T807 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T807 av Roland Larsson c Telia Hela Sverige skall leva För Centerpartiet är det en av de självklara utgångspunkterna i en politik för arbete och välfärd. En av förutsättningarna för att få en god spridning av näringsliv och arbetstillfällen över hela landet är att det finns en bra infrastruktur.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar

  Motion 1997/98:So425 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So425 av Roland Larsson c Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar Inom ramen för utgiftsområde 9, kostnadsställe B 3, föreslår regeringen att statsbidraget till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar reduceras med 40 från 15 till 9 miljoner. Detta sker på så sätt att

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikappolitik

  Motion 1997/98:So411 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So411 av Roland Larsson m.fl. c Handikappolitik 1. Handikappolitiken sammanfattning Centerpartiets utgångspunkt är ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med samma respekt. Människor med handikapp ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, vilket innebär att alla ska

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:AU1 1997/98:BoU5 1997/98:FiU7 1997/98:SoU12 1997/98:SoU16 1997/98:UbU1 1997/98:UbU14 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Hälso- och sjukvård

  Motion 1997/98:So307 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So307 av Roland Larsson m.fl. c Hälso- och sjukvård Sammanfattning Ett gott samhälle förutsätter tillgång till god vård. Vården ska vara lika för alla och finansieras solidariskt. Vården ska utgå från den enskildes intresse och patientens makt måste stärkas. Vem som ger vården är inte avgörande.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SfU1 1997/98:SoU1 1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Utbetalning av studiemedel

  Motion 1997/98:Ub704 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub704 av Roland Larsson c Utbetalning av studiemedel Många arbetslösa har varken rätt till a-kassa arbetslöshetsersättning eller KAS kontant arbetsmarknadsstödibland därför att de blivit utförsäkrade men oftast därför att de aldrig hunnit kvalificera sig för någon ersättning. Speciellt vanligt

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Godsstråket genom Bergslagen

  Motion 1997/98:T527 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T527 av Roland Larsson c Godsstråket genom Bergslagen Den planerade järnvägsutbyggnaden av godsstråket genom Bergslagen är inte bara av nationell betydelse. Den har även avgörande betydelse för ett väl fungerande regionalt kommunikationsnät i Östergötland. Den utbyggnad med dubbelspår på

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Järnvägsförbindelser i sydöstra Sverige

  Motion 1997/98:T523 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T523 av Agne Hansson m.fl. c Järnvägsförbindelser i sydöstra Sverige 1 Stångådalsbanan Stångådalsbanans tillblivelse, upprustning och utbyggnad innebär ett viktigt lyft för utvecklingen i sydöstra Sverige. I sydöstra Sverige utvecklas nu för första gången i modern tid ett sammanhängande,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsskatten på permanentbostäder i skärgården m.m.

  Motion 1997/98:Sk672 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk672 av Roland Larsson c Fastighetsskatten på permanentbostäder i skärgården m.m. Den av den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet höjda fastighetsskatten och den nya fastighetstaxeringen har blivit ett mycket stort problem för många permanentboende i skärgården och andra attraktiva

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av engångsbelopp från försäkringskassan

  Motion 1997/98:Sk656 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk656 av Roland Larsson c Beskattning av engångsbelopp från försäkringskassan De personer som beviljas ersättning från försäkringskassan i form av sjukbidrag/sjukpension får ofta vänta länge på utbetalning och får därför ett större retroaktivt belopp utbetalt vid ett tillfälle. Det kan röra

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidrag till deltidskurser i Knyppling

  Motion 1997/98:Ub258 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, s, m, c, v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub258 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, s, m, c, v Statsbidrag till deltidskurser i Knyppling Knypplingskonsten är för Östergötland vad blekingesöm är för Blekinge. Inte nog med det. Centrum för knypplingen i Sverige har sedan långt tillbaka i tiden varit Vadstena. Vadstenaspetsen är också

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordförvärvslagen m.m.

  Motion 1997/98:Bo406 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo406 av Lennart Brunander m.fl. c Jordförvärvslagen m.m. Jordförvärvslagen Riksdagen beslutade våren 1991 om en omfattande avreglering av jordförvärvslagen. Centerpartiet var emot delar av dessa förändringar. När det gäller den s.k. boplikten för jordbruksfastigheter förändrades lagen på

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:BoU2 1997/98:JoU1 1997/98:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Ökat inflytande för innehavare av bostadsrätter

  Motion 1997/98:Bo403 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo403 av Roland Larsson c Ökat inflytande för innehavare av bostadsrätter Från den 1 april 1997 får en hyresvärd genomföra standardhöjande ombyggnader i en bostad bara om berörd hyresgäst godkänner det. För ombyggnad av gemensamma utrymmen krävs att en majoritet av hyresgästerna lämnar sitt

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förläggning av flygburna signal- och radarspaningen

  Motion 1997/98:Fö319 av Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö319 av Roland Larsson c Förläggning av flygburna signal- och radarspaningen Med anledning av regeringens förslag till proposition 1997/98:1 utgiftsområde 6 att den flygburna signal- och radarspaningen i fred på Malmen samt flygtransportresurserna i Bromma lokaliseras till Uppsala. Försvarsmakten

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkomröstning om Amsterdamfördraget

  Motion 1997/98:K254 av Sven Bergström m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K254 av Sven Bergström m.fl. c Folkomröstning om Amsterdamfördraget Det nya EU-fördraget från Amsterdam innebär ökad överstatlighet på många områden. Ytterligare makt överförs från den folkvalda svenska riksdagen och övriga medlemsstaters parlament till överstatliga unionsorgan. Däremot

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksbanken och EMU

  Motion 1997/98:K213 av Birgitta Hambraeus och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K213 av Birgitta Hambraeus och Roland Larsson c Riksbanken och EMU Riksbanken ska också i fortsättningen lyda under riksdagen Centerpartiet säger nej till EU:s ekonomiska och monetära union, EMU, därför att den inte är förenlig med vår syn på demokrati och decentralisering. Den finansiella

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitik

  Motion 1997/98:Jo244 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo244 av Lennart Brunander m.fl. c Jordbrukspolitik Inledning Jordbruket ger genom sin produktion livsmedel, bioenergi och andra råvaror. Dessutom skapar ett livskraftigt jordbruk ett öppet och levande kulturlandskap. I Sverige är cirka 9 procent av arealen odlad åkermark. Motsvarande

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:FiU11 1997/98:JoU1 1997/98:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Trädgårdsodlingens konkurrenssistuation

  Motion 1997/98:Jo231 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo231 av Lennart Brunander m.fl. c Trädgårdsodlingens konkurrenssituation Den yrkesmässiga trädgårdsodlingens konkurrenssituation En konkurrenskraftig inhemsk trädgårdsproduktion är betydelsefull för att skapa arbetstillfällen och för att trygga konsumenternas behov av prisvärda, kvalitativa

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter