Roger Haddad (L)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Liberalerna
Valkrets
Västmanlands län
Titel
Pol.mag.
Född år
1978
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2021-09-23 – 2022-09-26
Förste vice ordförande
2019-02-26 – 2021-09-08
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-26
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2012-10-01 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Förste vice ordförande
2021-09-21 – 2022-09-26
Ledamot
2021-09-08 – 2021-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2021-09-08
Suppleant
2018-10-09 – 2019-11-15
Ledamot
2014-10-07 – 2015-03-05

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2015-03-06 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-19 – 2012-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2016-09-28

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2017-11-09

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2018-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.

Föräldrar

Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.

Utbildning

Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.

Anställningar

Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Handel med stöldgods på nätet

  Skriftlig fråga 2019/20:1954 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2019/20:1954 Handel med stöldgods på nätet av Roger Haddad L till Statsrådet Mikael Damberg S Ett allt större problem som uppmärksammas i flera städer är det omfattande problemet med cykelstölder. Tyvärr är detta ett mycket vanligt brott som drabbar många. Dessa vardagsbrott är tyvärr inte prioriterade inom Polismyndigheten,

  Inlämnad
  2020-08-14
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Genomförande av högskoleprovet

  Skriftlig fråga 2019/20:1910 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2019/20:1910 Genomförande av högskoleprovet av Roger Haddad L till Statsrådet Matilda Ernkrans S Liberalerna noterade under våren att högskoleprovet ställdes in efter rekommendation från flera myndigheter däribland Folkhälsomyndigheten. Det var ett logiskt beslut då i och med att all undervisning vid landets gymnasieskolor

  Inlämnad
  2020-08-07
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018

  Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018

  Interpellation 2019/20:424 av Robert Stenkvist (SD)

  Interpellation 2019/20:424 Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018 av Robert Stenkvist SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverige plockade bort flest elever av alla deltagande länder i världen i PISA-undersökningen 2018. Enligt OECD:s regelverk fick inget land exkludera mer än 5 procent av eleverna. Sverige

  Inlämnad
  2020-06-09
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: PISA-fusket

  PISA-fusket

  Interpellation 2019/20:413 av Richard Jomshof (SD)

  Interpellation 2019/20:413 PISA-fusket av Richard Jomshof SD till Utbildningsminister Anna Ekström S De senaste PISA-resultaten december 2019 visade på en uppgång för svenska elever, och utbildningsminister Anna Ekström kallade resultaten för ett styrkebesked och att den svenska skolan står starkUtbildningsministern påstod

  Inlämnad
  2020-06-04
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

  Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

  Betänkande 2019/20:UbU23

  Fjärrundervisning får användas bland annat om det för viss undervisning inte finns någon behörig lärare eller om det är för få elever i skolan.

  Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  12, 55 minuter
  Justering
  2020-06-04
  Bordläggning
  2020-06-15
  Debatt
  2020-06-16
  Beslut
  2020-06-17
 • Sfi-utbildningen under coronakrisen

  Skriftlig fråga 2019/20:1581 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2019/20:1581 Sfi-utbildningen under coronakrisen av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Under våren har gymnasieskolorna bedrivit distansundervisning. Denna rekommendation från Folkhälsomyndigheten kompletterades med att även universitet, högskolor, yrkeshögskolor och vuxenutbildning också övergick

  Inlämnad
  2020-06-12
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Matilda Ernkrans Sminister för högre utbildning och forskning Finansmarknads-

 • med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

  Motion 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skollagen när det gäller bestämmelser om

  Inlämnad
  2020-05-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2020/21:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
 • Coronapandemin och elever i gymnasieskolans avgångsklasser

  Skriftlig fråga 2019/20:1358 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2019/20:1358 Coronapandemin och elever i gymnasieskolans avgångsklasser av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Liberalerna återkommer i frågan om vikten av att gymnasieskolans elever, i synnerhet de som går i årskurs tre, får ett bättre stöd och möjligheter att kunna slutföra sina studier på ett

  Inlämnad
  2020-05-14
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Förordningen om distansundervisning i grundskolan

  Skriftlig fråga 2019/20:1320 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2019/20:1320 Förordningen om distansundervisning i grundskolan av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S För några veckor sedan beslutade regeringen om en ny förordning som öppnar för grundskolor att under vissa förhållanden bedriva distansundervisning. Det innebär att elever eller lärare som på

  Inlämnad
  2020-05-07
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Utrikeshandelsminister Anna Hallberg S Civilminister Lena Micko S Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP

 • Stillbild från Debatt om förslag: Lärare och elever

  Lärare och elever

  Betänkande 2019/20:UbU12

  Riksdagen sa nej till cirka 170 förslag i motioner om lärare och elever från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att det pågår arbete på området eller att åtgärder redan är vidtagna.

  Motionerna tar upp frågor om bland annat läraryrket, fortbildning, skolledare, ordning och arbetsro, elevers hälsa, idrott och hälsa, elevers frånvaro, elever med särskilda behov och nyanlända elever.

  Behandlade dokument
  77
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  8, 54 minuter
  Justering
  2020-04-23
  Bordläggning
  2020-05-06
  Debatt
  2020-05-07
  Beslut
  2020-05-07
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Grundläggande frågor om utbildning

  Grundläggande frågor om utbildning

  Betänkande 2019/20:UbU11

  Riksdagen sa nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om skolans värdegrund, trygghet och studiero, nationella prov, skolbibliotek och fritidshem. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst gällande bestämmelser och att det redan idag pågår arbete och har vidtagits åtgärder på området.

  Behandlade dokument
  92
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  6, 31 minuter
  Justering
  2020-03-12
  Bordläggning
  2020-03-18
  Debatt
  2020-03-19
  Beslut
  2020-03-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande skolfrågor

  Övergripande skolfrågor

  Betänkande 2019/20:UbU10

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, val av skola, fristående skolor, tillsyn, särskilda undervisningsformer

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  24, 104 minuter
  Justering
  2020-03-03
  Bordläggning
  2020-03-10
  Debatt
  2020-03-11
  Beslut
  2020-03-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Gymnasieskolan

  Gymnasieskolan

  Betänkande 2019/20:UbU13

  Riksdagen sa nej till cirka 70 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019 om gymnasiefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området, att nuvarande regler är tillräckliga eller att åtgärder redan har genomförts.

  Motionerna handlar exempelvis om ämnesbetyg, introduktionsprogram och studie- och yrkesvägledning.

  Behandlade dokument
  38
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 80 minuter
  Justering
  2020-02-20
  Bordläggning
  2020-03-03
  Debatt
  2020-03-04
  Beslut
  2020-03-04
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Näringsminister Ibrahim Baylan S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Finansmarknads-

 • Stöd till punktskriftsläsande elever

  Skriftlig fråga 2019/20:946 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2019/20:946 Stöd till punktskriftsläsande elever av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Det har kommit till Liberalernas kännedom att Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM aviserar och planerar att försämra sitt stöd inom området punktskrift. Enligt uppgift har de så sent som i januari 2020

  Inlämnad
  2020-02-12
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism

  Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism

  Interpellation 2019/20:231 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2019/20:231 Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och dess sekretariat avslutade sitt uppdrag beslutades, efter överenskommelse med bland annat Liberalerna, att

  Inlämnad
  2019-12-17
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Grundsärskolans kunskapsuppdrag

  Grundsärskolans kunskapsuppdrag

  Betänkande 2019/20:UbU7

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som rör Riksrevisionens granskningsrapport om grundsärskolan. I rapporten har Riksrevisionen granskat hur regeringen och de ansvariga skolmyndigheterna har styrt, stöttat och följt upp grundsärskolan sedan 2011. Riksrevisionen

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 39 minuter
  Justering
  2020-01-28
  Bordläggning
  2020-02-04
  Debatt
  2020-02-05
  Beslut
  2020-02-05

Filter