Roger Haddad (L)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västmanlands län
Titel
Pol.mag.
Född år
1978
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2021-09-23 – 2022-09-26
Förste vice ordförande
2019-02-26 – 2021-09-08
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-26
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2012-10-01 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Förste vice ordförande
2021-09-21 – 2022-09-26
Ledamot
2021-09-08 – 2021-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2021-09-08
Suppleant
2018-10-09 – 2019-11-15
Ledamot
2014-10-07 – 2015-03-05

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2015-03-06 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-19 – 2012-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2016-09-28

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2017-11-09

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2018-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.

Föräldrar

Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.

Utbildning

Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.

Anställningar

Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Diplomatisk närvaro i Mellanöstern

  Skriftlig fråga 2010/11:651 av Haddad, Roger (FP)

  den 11 augusti Fråga 2010/11:651 Diplomatisk närvaro i Mellanöstern av Roger Haddad FP till utrikesminister Carl Bildt M Utvecklingen i Mellanöstern med flera demokratirörelser är positiv. I land efter land kräver befolkningen reformer och ett demokratiskt styre där man kan få yttra sig fritt och leva utan förtryck.

  Inlämnad
  2011-08-11
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Tiggeri som grund för utvisning

  Skriftlig fråga 2010/11:629 av Haddad, Roger (FP)

  den 30 juni Fråga 2010/11:629 Tiggeri som grund för utvisning av Roger Haddad FP till justitieminister Beatrice Ask M Nyligen kom Justitieombudsmannen med ett uttalande där man riktar stark kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län. Bakgrunden är de avvisningar av främst romer som skedde sommaren 2010. Polisen

  Inlämnad
  2011-06-30
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Trygghet i arbetslivet för unga personer med funktionsnedsättning

  Skriftlig fråga 2010/11:544 av Haddad, Roger (FP)

  den 24 maj Fråga 2010/11:544 Trygghet i arbetslivet för unga personer med funktionsnedsättning av Roger Haddad FP till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Regeringen har tidigare i en näraliggande fråga förklarat vilka ambitioner man har när det gäller insatser mot ungdomsarbetslösheten och man meddelade

  Inlämnad
  2011-05-24
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • EU:s romastrategi och resursanvändning

  Skriftlig fråga 2010/11:527 av Haddad, Roger (FP)

  den 17 maj Fråga 2010/11:527 EU:s romastrategi och resursanvändning av Roger Haddad FP till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Sverige är och har varit en aktiv part i det europeiska arbetet för att realisera den romastrategi som kommissionen presenterat och som har tagits fram under det ungerska ordförandeskapet i

  Inlämnad
  2011-05-17
  Besvarare
  Erik Ullenhag (FP)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

  Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

  Betänkande 2010/11:JuU22

  Riksdagen har beslutat att maxstraffet för köp av sexuella tjänster ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Skärpningen ska skapa ytterligare utrymme för att kunna bedöma straffen på ett mer nyanserat sätt. Ett allvarligare brott ska kunna bedömas strängare än ett mindre allvarligt brott. Regeringen redovisar även sina utvecklingsinsatser på området, för att bland annat förebygga och bekämpa prostitution. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2011.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 103 minuter
  Justering
  2011-04-28
  Debatt
  2011-05-12
  Beslut
  2011-05-12
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare

  Uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare

  Interpellation 2010/11:277 av Stenberg, Maria (S)

  den 17 mars Interpellation 2010/11:277 Uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare av Maria Stenberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Utvärderingen av jobbcoachning, en av regeringens åtgärder för arbetslösa, visar att den åtgärden i mindre omfattning leder till arbete än för

  Inlämnad
  2011-03-17
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

  Våldsbrott och brottsoffer

  Betänkande 2010/11:JuU11

  Riksdagen sa nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer från allmänna motionstiden 2010. En orsak är att det redan pågår arbete på de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om målsägandebiträden, en granskningskommission för våldtäktsärenden och hjälp till brottsoffer att

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  32
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  29, 89 minuter
  Justering
  2011-03-31
  Debatt
  2011-04-13
  Beslut
  2011-04-13
 • Kameraövervakning i skolan

  Skriftlig fråga 2010/11:448 av Haddad, Roger (FP)

  den 13 april Fråga 2010/11:448 Kameraövervakning i skolan av Roger Haddad FP till justitieminister Beatrice Ask M Datainspektionen har nyligen granskat ett antal kommuner där skolor satt upp övervakningskameror. Datainspektionen menar att i vissa fall är det olagligt men i vissa fall motiverat om det föreligger

  Inlämnad
  2011-04-13
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ungdomars intresse för yrkesprogram

  Ungdomars intresse för yrkesprogram

  Interpellation 2010/11:273 av Damberg, Mikael (S)

  den 15 mars Interpellation 2010/11:273 Ungdomars intresse för yrkesprogram av Mikael Damberg S till utbildningsminister Jan Björklund FP I år väljer elever till den nya gymnasieskolan för första gången. Enligt uppgifter vi inhämtat från gymnasieantagningsenheterna i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö

  Inlämnad
  2011-03-15
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Gymnasieskolan

  Gymnasieskolan

  Betänkande 2010/11:UbU8

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om gymnasieskolan och hänvisar främst till tidigare ställningstaganden och gällande bestämmelser. Motionerna handlar bland annat om behörighet till högskolan, behörigheter till gymnasieskolans nationella program, gymnasial yrkesutbildning

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  21, 90 minuter
  Justering
  2011-03-08
  Debatt
  2011-03-30
  Beslut
  2011-03-31
 • Tågkommunikationerna i Mälardalen

  Skriftlig fråga 2010/11:382 av Haddad, Roger (FP)

  den 15 mars Fråga 2010/11:382 Tågkommunikationerna i Mälardalen av Roger Haddad FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Kommunikationerna i Mälardalen och speciellt sträckan VästeråsStockholm är av stor betydelse för tusentals människor i Västmanland och Stockholmsregionen när det gäller arbetspendling och

  Inlämnad
  2011-03-15
  Besvarare
  Catharina Elmsäter-Svärd (M)
 • Snatteri och tillträdesförbud till butik

  Skriftlig fråga 2010/11:381 av Haddad, Roger (FP)

  den 15 mars Fråga 2010/11:381 Snatteri och tillträdesförbud till butik av Roger Haddad FP till justitieminister Beatrice Ask M Det brottsförebyggande arbetet som regeringen fokuserat på är viktigt att intensifiera, inte minst de samverkansavtal med mera som polismyndigheterna i landet upprättar med kommuner och

  Inlämnad
  2011-03-15
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Unga med funktionshinder och deras arbetsmarknad

  Skriftlig fråga 2010/11:353 av Haddad, Roger (FP)

  den 4 mars Fråga 2010/11:353 Unga med funktionshinder och deras arbetsmarknad av Roger Haddad FP till statsrådet Maria Larsson KD En av våra viktigaste utmaningar i dag är att bekämpa utanförskapet och underlätta för fler människor att kunna få en anställning eller starta eget företag. De reformer som genomförs

  Inlämnad
  2011-03-04
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Unga lagöverträdare

  Unga lagöverträdare

  Betänkande 2010/11:JuU12

  Riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om en snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 som gäller unga lagöverträdare.Frågorna handlar bland annat om brottsförebyggande arbete, handläggning av ungdomsbrott och påföljder.

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 70 minuter
  Justering
  2011-02-17
  Debatt
  2011-03-02
  Beslut
  2011-03-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Processrättsliga frågor

  Processrättsliga frågor

  Betänkande 2010/11:JuU9

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om processrättsliga frågor, det vill säga frågor som handlar om regler för rättegångsväsendet. Motionerna handlar bland annat om förundersökningsfrågor, straffreduktion för den som medverkar till att lösa brott och minskat nämndemannainflytande.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  20, 56 minuter
  Justering
  2011-02-03
  Debatt
  2011-03-02
  Beslut
  2011-03-03
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: De ekonomiska konsekvenserna av Gy 11

  De ekonomiska konsekvenserna av Gy 11

  Interpellation 2010/11:224 av Damberg, Mikael (S)

  den 22 februari Interpellation 2010/11:224 De ekonomiska konsekvenserna av Gy 11 av Mikael Damberg S till utbildningsminister Jan Björklund FP Den 2 december 2010 beslutade ett enigt utbildningsutskott att uppdra åt regeringen att återuppta förhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting kring de ekonomiska konsekvenserna

  Inlämnad
  2011-02-22
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Åtgärder för ökad tolerans i samhället

  Skriftlig fråga 2010/11:290 av Haddad, Roger (FP)

  den 10 februari Fråga 2010/11:290 Åtgärder för ökad tolerans i samhället av Roger Haddad FP till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Myndigheten Forum för levande historia presenterade i höstas en rapport som baserade sig på intervjuer med gymnasielever. Myndigheten hade valt ut ett antal skolor med hjälp av Statiska

  Inlämnad
  2011-02-10
  Besvarare
  Erik Ullenhag (FP)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Straffrättsliga frågor

  Straffrättsliga frågor

  Betänkande 2010/11:JuU8

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om straffrättsliga frågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brott, straffmätning och påföljder.

  Behandlade dokument
  70
  Förslagspunkter
  58
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  29, 95 minuter
  Justering
  2011-01-18
  Debatt
  2011-02-02
  Beslut
  2011-02-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer

  Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer

  Utlåtande 2010/11:JuU6

  Justitieutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen om en övergripande strategi för överföring av flygpassageraruppgifter, så kallade PNR-uppgifter, till länder utanför EU. PNR-uppgifter är den information som passagerarna lämnar till flygbolaget i samband med bokning och incheckning.

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 34 minuter
  Justering
  2011-01-20
  Debatt
  2011-02-02
  Beslut
  2011-02-02
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

Filter

Valda filter