Roger Haddad (L)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Liberalerna
Valkrets
Västmanlands län
Titel
Pol.mag.
Född år
1978
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2021-09-23 – 2022-09-26
Förste vice ordförande
2019-02-26 – 2021-09-08
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-26
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2012-10-01 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Förste vice ordförande
2021-09-21 – 2022-09-26
Ledamot
2021-09-08 – 2021-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2021-09-08
Suppleant
2018-10-09 – 2019-11-15
Ledamot
2014-10-07 – 2015-03-05

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2015-03-06 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-19 – 2012-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2016-09-28

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2017-11-09

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2018-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.

Föräldrar

Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.

Utbildning

Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.

Anställningar

Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov

  Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov

  Interpellation 2018/19:315 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2018/19:315 Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Under våren har Liberalerna uppmärksammats på frågan att elever som har dyslexi inte får använda vissa hjälpmedel i samband med att de skriver nationella prov. Hur situationen ser ut

  Inlämnad
  2019-09-04
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan

  Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan

  Interpellation 2018/19:304 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2018/19:304 Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S För sex månader sedan inlämnade Liberalerna en interpellation för att uppmärksamma problemet med att lärare som ingriper mot stöket i klassrummet känner en rädsla för att bli

  Inlämnad
  2019-08-13
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Färre skolinspektioner

  Färre skolinspektioner

  Interpellation 2018/19:297 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2018/19:297 Färre skolinspektioner av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Statens skolinspektion är en av våra viktigaste myndigheter och har med nuvarande modell verkat i tio år. Myndigheten sköter inte bara tillståndsprövningar av friskolor utan har även det viktiga uppdraget att vara

  Inlämnad
  2019-06-19
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Skolor med koppling till extremism

  Skriftlig fråga 2018/19:808 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2018/19:808 Skolor med koppling till extremism av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Vetenskapsskolan i Göteborg uppmärksammas återigen i debatten. Stiftelsen Doku avslöjar att återvändare med koppling till terrororganisationen Islamiska staten anställts som personal på skolan efter att ha återvänt

  Inlämnad
  2019-06-19
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Uppföljning av tillkännagivande om kommunernas brottsförebyggande arbete

  Skriftlig fråga 2018/19:774 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2018/19:774 Uppföljning av tillkännagivande om kommunernas brottsförebyggande arbete av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Liberalerna presenterade hösten 2017 ett nytt rättspolitiskt program. Ett förslag som vi också motionerade om i riksdagen handlade om att ändra kommunallagen

  Inlämnad
  2019-06-13
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Reviderad läroplan kring hedersrelaterat våld och förtryck

  Skriftlig fråga 2018/19:773 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2018/19:773 Reviderad läroplan kring hedersrelaterat våld och förtryck av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Skolverket medverkade torsdagen den 13 juni på utbildningsutskottets sammanträde för att redovisa sitt arbete med samråd samt underlag till regeringen inför beslut om ny läroplan. I synnerhet

  Inlämnad
  2019-06-13
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Avsaknaden av förskoleklasser för elever som tillhör särskolan

  Skriftlig fråga 2018/19:664 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2018/19:664 Avsaknaden av förskoleklasser för elever som tillhör särskolan av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Liberalerna har tidigare uppmärksammat regeringen på problemet med att barn som går på förskola och sedan ska gå vidare till grundsärskola saknar förskoleklasser för sin målgrupp.

  Inlämnad
  2019-05-16
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Utrikeshandelsminister Ann Linde S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Miljö- och klimatminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Högskolan

  Högskolan

  Betänkande 2018/19:UbU13

  Riksdagen sa nej till 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat de bestämmelser som gäller inom området, pågående arbete och att åtgärder redan är påbörjade. Motionerna handlar bland annat om styrning och ledning, resurstilldelning

  Behandlade dokument
  88
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  59 
  Anföranden och repliker
  20, 84 minuter
  Justering
  2019-05-02
  Bordläggning
  2019-05-08
  Debatt
  2019-05-09
  Beslut
  2019-05-09
 • Bristande kvalitet på landets lärarutbildningar

  Skriftlig fråga 2018/19:579 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2018/19:579 Bristande kvalitet på landets lärarutbildningar av Roger Haddad L till Statsrådet Matilda Ernkrans S Universitetskanslersämbetet har nyligen presenterat sin utvärdering av lärarutbildningen, med undantag för ämneslärarutbildningen. Det är en omfattande granskning som ger en bredare bild av lärarutbildningarna,

  Inlämnad
  2019-04-24
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Säpos lista över kommuner som kan beröras av återvändare från IS

  Skriftlig fråga 2018/19:523 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2018/19:523 Säpos lista över kommuner som kan beröras av återvändare från IS av Roger Haddad L till Statsrådet Mikael Damberg S De senaste dagarna har vi återigen uppmärksammats på kommuner som antingen har eller som kan komma att behöva hantera terrorister som deltagit i IS terrororganisation. Att döma av ett antal

  Inlämnad
  2019-04-10
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

  Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

  Den 5 april håller riksdagen en aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer. Liberalerna har begärt debatten. Från regeringen deltar utbildningsminister Anna Ekström SDebatten går att se direkt eller i efterhand via webb-tv.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Gymnasieskolan

  Gymnasieskolan

  Betänkande 2018/19:UbU11

  Regeringen bör utreda om det går att inrätta en tvåårig yrkesskola på gymnasienivå. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

  Arbetsmarknaden förändras allt snabbare och kraven på kunskap och kompetens

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  24, 97 minuter
  Justering
  2019-03-14
  Bordläggning
  2019-04-02
  Debatt
  2019-04-03
  Beslut
  2019-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förskolan

  Förskolan

  Betänkande 2018/19:UbU7

  Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om förskolan. Motionerna tog bland annat upp frågor om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagande i förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Riksdagen sa nej bland annat eftersom arbete pågår eller åtgärder redan har vidtagits i flera av de frågor som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  16, 75 minuter
  Justering
  2019-03-05
  Bordläggning
  2019-03-12
  Debatt
  2019-03-13
  Beslut
  2019-03-27
 • Behovet av häkte i Västerås

  Skriftlig fråga 2018/19:381 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2018/19:381 Behovet av häkte i Västerås av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Polishuset i Västerås behöver ersättas helt, eftersom nuvarande är från 1960-talet. Häktet har varit stängt i tre år utan att ett nytt har tillkommit. Det är ett resursslöseri hur polisen och Kriminalvården

  Inlämnad
  2019-03-12
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Barns övergång från förskola till förskoleklass samt särskolan

  Skriftlig fråga 2018/19:348 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2018/19:348 Barns övergång från förskola till förskoleklass samt särskolan av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Liberalerna har uppmärksammats på ett problem som uppstår i vissa kommuner där barn i förskolan inte kan erbjudas plats i förskoleklass, trots att den skolformen numera är obligatorisk.

  Inlämnad
  2019-03-04
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Lärarnas befogenheter

  Skriftlig fråga 2018/19:264 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2018/19:264 Lärarnas befogenheter av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Den 30 januari inlämnade Liberalerna en interpellation med tre konkreta frågor till regeringen om hur vi ska förhindra att lärare som i enlighet med skollagens bestämmelser vidtar åtgärder för att upprätthålla ordning i klassrummet

  Inlämnad
  2019-02-18
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Rekryteringen till lärarutbildningen

  Rekryteringen till lärarutbildningen

  Interpellation 2018/19:51 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2018/19:51 Rekryteringen till lärarutbildningen av Roger Haddad L till Statsrådet Matilda Ernkrans S Lärarutbildningen är högt prioriterad för Liberalerna, och lärarutbildningens kvalitet, utformning och genomströmning är frågor som Liberalerna vid återkommande tillfällen lyft upp i den utbildningspolitiska

  Inlämnad
  2019-02-04
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kritik mot lärare som följer skollagen

  Kritik mot lärare som följer skollagen

  Interpellation 2018/19:35 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2018/19:35 Kritik mot lärare som följer skollagen av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Frågan om lärarnas och rektorernas befogenheter måste åter lyftas i den skolpolitiska debatten. Inte nog med att antalet fall av våld och hot mot skolans personal har ökat. Det finns därtill ett stort

  Inlämnad
  2019-01-30
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Inrikesminister

Filter