Roger Haddad (L)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Liberalerna
Valkrets
Västmanlands län
Titel
Pol.mag.
Född år
1978
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2021-09-23 – 2022-09-26
Förste vice ordförande
2019-02-26 – 2021-09-08
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-26
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2012-10-01 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Förste vice ordförande
2021-09-21 – 2022-09-26
Ledamot
2021-09-08 – 2021-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2021-09-08
Suppleant
2018-10-09 – 2019-11-15
Ledamot
2014-10-07 – 2015-03-05

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2015-03-06 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-19 – 2012-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2016-09-28

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2017-11-09

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2018-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.

Föräldrar

Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.

Utbildning

Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.

Anställningar

Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Dömda som begår nya brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff

  Skriftlig fråga 2017/18:1616 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1616 Dömda som begår nya brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Nyligen uppmärksammade tidningen Aftonbladet att en person som misstänks för brott, i detta fall bilbränderna i Göteborg nyligen, så sent som i juli dömts för andra

  Inlämnad
  2018-08-16
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Indragen finansiering till stödtelefonen mot extremism

  Skriftlig fråga 2017/18:1574 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1574 Indragen finansiering till stödtelefonen mot extremism av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör enligt Säkerhetspolisen det största hotet mot vår demokrati. Även hotet från de extra extremistiska miljöerna hotar vår yttrandefrihet,

  Inlämnad
  2018-07-12
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Återvändare från Islamiska staten

  Skriftlig fråga 2017/18:1570 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1570 Återvändare från Islamiska staten av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Liberalerna har sedan 2014 aktivt lyft frågor om åtgärder mot terrorism och radikalisering, men också om hur det lokala arbetet mot inhemsk extremism ska intensifieras. Sedan 2015 har vi aktivt

  Inlämnad
  2018-07-10
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Övergrepp i rättssak

  Skriftlig fråga 2017/18:1569 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1569 Övergrepp i rättssak av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Att domare och åklagare hotas är ett hot inte bara mot de berörda, det är ett hot mot vår demokrati och de som ska bära upp rättsstatens funktioner. Åklagare hotas i hemmet, i Västerås drabbades hösten 2018

  Inlämnad
  2018-07-10
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Utnämning av en ny riksåklagare

  Skriftlig fråga 2017/18:1541 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1541 Utnämning av en ny riksåklagare av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Chefen för Åklagarmyndigheten, Anders Perklev, avslutade sitt uppdrag i slutet av maj 2018. Åklagarväsendet genomgår nu en intensiv omvandling där verksamheten står i begrepp att anpassa kostymen

  Inlämnad
  2018-06-20
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

  Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

  Betänkande 2017/18:JuU39

  En ny lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen införs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  I förslaget finns bestämmelser om att lufttrafikföretag ska överföra så kallade PNR-uppgifter, alltså passageraruppgifter om till exempel namn, resedatum, resväg,

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 24 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-12
  Debatt
  2018-06-13
  Beslut
  2018-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny kamerabevakningslag

  Ny kamerabevakningslag

  Betänkande 2017/18:JuU36

  Regeringen har föreslagit att en ny kamerabevakningslag införs. Riksdagen är positiv till regeringens förslag i stort och sa ja till det. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2018. Den nya kamerabevakningslagen innebär bland annat att

  • kravet på tillstånd

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  12, 48 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-12
  Debatt
  2018-06-13
  Beslut
  2018-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: En mer heltäckande terrorismlagstiftning

  En mer heltäckande terrorismlagstiftning

  Betänkande 2017/18:JuU35

  Nästan alla straffbestämmelser i de tre lagarna om terrorism utvidgas. Det innebär bland annat att:

  • Grovt dataintrång ska under vissa förutsättningar kunna räknas som terroristbrott.
  • Självstudier inom exempelvis vapen- och sprängämnestekniker ska bli

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  42
  Reservationer
  43 
  Anföranden och repliker
  29, 77 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-12
  Debatt
  2018-06-13
  Beslut
  2018-06-13
 • Avsaknad av kvalitetsgranskning av polisutbildningen

  Skriftlig fråga 2017/18:1493 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1493 Avsaknad av kvalitetsgranskning av polisutbildningen av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Liberalerna har under många år lyft upp frågor kring polisutbildningen. Vi är bekymrade över regeringens utbyggnadstakt, som också har ifrågasatts och kritiserats av de tre befintliga

  Inlämnad
  2018-06-13
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Avhopp inom polisutbildningen

  Avhopp inom polisutbildningen

  Interpellation 2017/18:544 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2017/18:544 Avhopp inom polisutbildningen av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under 2017 noterades ett mycket stort antal tomma platser vid landets polishögskolor. Det finns flera förklaringar till detta. Dels kan det bero på ansökningsförfarandet och antagningsprocessen,

  Inlämnad
  2018-05-15
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Narkotikapolisens förmåga

  Narkotikapolisens förmåga

  Interpellation 2017/18:543 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2017/18:543 Narkotikapolisens förmåga av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S En av de viktigaste utmaningarna i arbetet mot kriminaliteten är inte bara att komma åt införseln av illegala vapen utan också att angripa narkotikan som alltför ofta är en bakomliggande förklaring

  Inlämnad
  2018-05-15
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Polisiär underbemanning i mindre kommuner

  Skriftlig fråga 2017/18:1449 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1449 Polisiär underbemanning i mindre kommuner av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I många mindre kommuner i Sverige råder en kraftig underbemanning vad gäller lokala polisresurser. Ett tydligt exempel på detta är läget i Surahammar. Vid ett studiebesök nyligen framkom

  Inlämnad
  2018-06-08
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Kriminalvårdens uttalande om häktet i Västerås

  Skriftlig fråga 2017/18:1448 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1448 Kriminalvårdens uttalande om häktet i Västerås av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Nyligen besökte Kriminalvårdens generaldirektör Västerås för samtal om framtiden för häktet i staden. Sedan 2016 har Liberalerna krävt besked om att verksamheten ska finnas kvar permanent

  Inlämnad
  2018-06-08
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Kontroll av hawalaföretagare

  Skriftlig fråga 2017/18:1444 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1444 Kontroll av hawalaföretagare av Roger Haddad L till Statsrådet Per Bolund MP Förekomsten av så kallad hawalaverksamhet har funnits länge. Rätt använt är det ett enkelt sätt för personer i Sverige att skicka pengar till sina släktingar i utlandet som saknar fungerande banksystem. Dessvärre ser vi återkommande

  Inlämnad
  2018-06-07
  Besvarare
  Statsrådet Per Bolund (MP)
 • Neddragningar inom åklagarväsendet

  Skriftlig fråga 2017/18:1376 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1376 Neddragningar inom åklagarväsendet av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under våren har det framkommit att det utöver den akuta polisbristen och det faktum att allt fler utredningar återigen samlas på hög inom polisen även råder resursbrist inom flera åklagarkamrar

  Inlämnad
  2018-05-29
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Återkommande trafikproblem i Mälardalen

  Skriftlig fråga 2017/18:1375 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1375 Återkommande trafikproblem i Mälardalen av Roger Haddad L till Statsrådet Tomas Eneroth S De senaste veckorna har vi dagligen kunnat ta del av uppgifter från hela landet om trafikstörningar och inställda tåg. Exempelvis har det i Mälardalen, på sträckan VästeråsStockholm, nästan inte gått en dag utan

  Inlämnad
  2018-05-29
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Civilminister Ardalan Shekarabi S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Finansmarknads-

 • Stillbild från Debatt om förslag: Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

  Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

  Betänkande 2017/18:JuU32

  Det ska bli straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete under uppenbart orimliga villkor. Villkoren kan till exempel handla om oavlönat arbete eller oacceptabla säkerhetsrisker.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 55 minuter
  Justering
  2018-05-17
  Bordläggning
  2018-05-21
  Debatt
  2018-05-22
  Beslut
  2018-05-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

  Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

  Betänkande 2017/18:JuU24

  Regeringen föreslår att det införs mer ändamålsenliga regler när det gäller målsägandebiträden. Målsägandebiträde är ofta en advokat eller en jurist som kan utses av domstol för den som har drabbats av ett brott. Tanken med förslaget är att målsägandebiträden som resurs

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  2, 10 minuter
  Justering
  2018-05-03
  Bordläggning
  2018-05-15
  Debatt
  2018-05-16
  Beslut
  2018-05-16
 • Neddragning på områdespoliser

  Skriftlig fråga 2017/18:1270 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:1270 Neddragning på områdespoliser av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Liberalerna har under de senaste tre åren lyft upp frågan om att antalet poliser i yttre tjänst blivit allt mindre. Vi har också efterfrågat åtgärder för att öka antalet områdespoliser, som i enlighet

  Inlämnad
  2018-05-07
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Filter