Roger Haddad (L)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Liberalerna
Valkrets
Västmanlands län
Titel
Pol.mag.
Född år
1978
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2021-09-23 – 2022-09-26
Förste vice ordförande
2019-02-26 – 2021-09-08
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-26
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2012-10-01 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Förste vice ordförande
2021-09-21 – 2022-09-26
Ledamot
2021-09-08 – 2021-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2021-09-08
Suppleant
2018-10-09 – 2019-11-15
Ledamot
2014-10-07 – 2015-03-05

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2015-03-06 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-19 – 2012-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2016-09-28

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2017-11-09

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-05 – 2018-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-14, vice ordförande 18-19 och 1:e vice ordförande 19-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och justitieutskottet 15-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-12 och 14-18, justitieutskottet 10-14 och 15-18, socialförsäkringsutskottet 10-12, kulturutskottet 14-17, trafikutskottet 14-16 och EU-nämnden 14-18.

Föräldrar

Möbelsnickaren Adib Haddad och frisören/sömmerskan Chamma Kastoun Haddad.

Utbildning

Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet i Västerås 94-97. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning statsvetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall 98-02. Studier vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap, Uppsala universitet ht 02.

Anställningar

Praktik, Länsstyrelsen i Västmanland 98. Arbete (feriearbete) på ambassader i Stockholm 98-02. Studentinformatör (deltid), Mitthögskolan 00-02. Politisk sekreterare, Västerås stadshus samt Landstinget Västmanland 02-06. Kommunalråd, Västerås 06-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Mitthögskolans styrelse och disciplinnämnd 00-01. Ledamot, Bokpriskommissionen, Kulturdepartementet 02-05. Ordförande, Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd, Västerås 08-10. Ledamot, Rikspolisstyrelsen 11-15. Ledamot, parlamentariska referensgruppen i polisutbildningsutredningen 15-16. Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 19-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västerås 05-, ersättare 02-05, vice gruppledare 06-09, gruppledare 10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10. Ordförande, demokratigruppen 06-10, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 06-10, ledamot 02-06 och lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Västmanlands Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, grundskolenämnden 09-10 och nämnden för funktionshindrade 02-06.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Folkpartiet liberalernas partistyrelse 07-. Styrelseledamot, S:t Eliyo församling, Västerås 04-11. Ordförande, Svenska Burmakommittén 06-07, styrelseledamot 03-06. Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer 00-01 och Studentkåren i Sundsvall 98-00. Heltidsarvoderad vice kårordförande, Sundsvall 00-01.

Sagt och gjort

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg S Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson SEnergi- och digitaliseringsminister Khashayar

 • Inställda tåg i Mälardalen

  Skriftlig fråga 2021/22:1507 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2021/22:1507 Inställda tåg i Mälardalen av Roger Haddad L till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Tågtrafiken i Mälardalen, däribland sträckan VästeråsStockholm, har i snart ett år drabbats av återkommande brister. Det har varit såväl tekniska problem och brister i underhåll som personalbrist- och it-haveri

  Inlämnad
  2022-04-27
  Svarsdatum
  2022-05-11
  Besvarare
  Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
 • Övergången från gymnasiesärskolan till arbetsmarknaden

  Skriftlig fråga 2021/22:1506 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2021/22:1506 Övergången från gymnasiesärskolan till arbetsmarknaden av Roger Haddad L till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom S Elever i särskolan erbjuds i dag en anpassad undervisning där ämnen och bedömning sker enligt speciella regler. Att kvaliteten måste höjas är uppenbart liksom att tillgången på utbildade

  Inlämnad
  2022-04-27
  Svarsdatum
  2022-05-04
  Besvarare
  Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)
 • Antalet poliser i Västmanland

  Skriftlig fråga 2021/22:1505 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2021/22:1505 Antalet poliser i Västmanland av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Västmanland har sedan regeringens polisreform i dag 30 färre poliser och ett tjugotal färre utredare trots återkommande löften och uttalanden om att det ska bli fler polisanställdaÅtminstone i Västmanlands

  Inlämnad
  2022-04-27
  Svarsdatum
  2022-05-04
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Magdalena Andersson S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Integration

  Integration

  Betänkande 2021/22:AU9

  Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om integration. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

  Förslagen handlar bland annat om bosättningslagen, etableringsprogrammet och etableringsinsatserna samt om integrationskapacitet och utsatta områden.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  19, 73 minuter
  Justering
  2022-03-24
  Bordläggning
  2022-04-05
  Debatt
  2022-04-06
  Beslut
  2022-04-06
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S Utrikeshandelsminister Anna Hallberg S Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg S Skolminister Lina Axelsson Kihlblom S Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Avhopp från lärarutbildningen

  Avhopp från lärarutbildningen

  Interpellation 2021/22:371 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2021/22:371 Avhopp från lärarutbildningen av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Frågan om lärarutbildningen är central utifrån flera aspekter. Läraryrket är det viktigaste yrket i samhället, och skolan är den viktigaste bildningsinstitutionen. Att höja läraryrkets status måste vara en

  Inlämnad
  2022-02-23
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Biståndsminister Matilda Ernkrans S Skolminister Lina Axelsson Kihlblom S Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar S Statsrådet Johan Danielsson SBiståndsminister Matilda Ernkrans S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Felplacerade elever i särskolan

  Skriftlig fråga 2021/22:1148 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2021/22:1148 Felplacerade elever i särskolan av Roger Haddad L till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom S Liberalerna har återkommande lyft frågan om särskolan, om vikten av satsningar på kvalitet och bättre anpassningar för att elever som skrivs in ska få en bra utbildning med tydliga och höga förväntningar, och

  Inlämnad
  2022-02-23
  Besvarare
  Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Arbetsmarknadsåtgärder för personer som har avtjänat sitt straff

  Arbetsmarknadsåtgärder för personer som har avtjänat sitt straff

  Interpellation 2021/22:330 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2021/22:330 Arbetsmarknadsåtgärder för personer som har avtjänat sitt straff av Roger Haddad L till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S Under hösten och vintern har det kommit flera oroande tecken på att verksamheterna ute i landets kommuner och hos Arbetsförmedlingen har blivit sämre

  Inlämnad
  2022-02-04
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bristande kvalitet i vuxenutbildningen

  Bristande kvalitet i vuxenutbildningen

  Interpellation 2021/22:333 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2021/22:333 Bristande kvalitet i vuxenutbildningen av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Under våren 2020 uppmärksammade jag regeringen på vikten av att granska pandemins effekter på skolans undervisning. Förutom gymnasieskolan drabbades studerande inom SFI och vuxenutbildningen. Regeringen

  Inlämnad
  2022-02-07
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsrätt

  Arbetsrätt

  Betänkande 2021/22:AU7

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner om arbetsrätt från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är bland annat att utskottet inte ser något behov av förändringar i regelverket eller att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Utskottet

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  20, 82 minuter
  Justering
  2022-02-17
  Bordläggning
  2022-02-18
  Debatt
  2022-02-22
  Beslut
  2022-02-23
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson SSocialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi SKlimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Kulturminister Jeanette Gustafsdotter SJustitie- och inrikesminister Morgan Johansson

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Utbildningsminister Anna Ekström S Landsbygsminister Anna-Caren Sätherberg S Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Skolminister Lina Axelsson Kihlblom S Utbildningsminister Anna Ekström S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Utnämning av ny landshövding i Västmanland

  Skriftlig fråga 2021/22:982 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2021/22:982 Utnämning av ny landshövding i Västmanland av Roger Haddad L till Statsrådet Ida Karkiainen S Landshövdingen i Västmanland Minoo Aktharzand lämnade sin post den sista november 2021. Myndigheten leds sedan dess av länsrådet som är tillförordnad landshövding i Västmanland. Det är angeläget att regeringen

  Inlämnad
  2022-02-02
  Besvarare
  Statsrådet Ida Karkiainen (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Stöd till elever med särskilda behov och distansundervisning för hemmasittare

  Stöd till elever med särskilda behov och distansundervisning för hemmasittare

  Interpellation 2021/22:272 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2021/22:272 Stöd till elever med särskilda behov och distansundervisning för hemmasittare av Roger Haddad L till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom S En av de viktigaste punkter inom skolpolitiken som Liberalerna uppmärksammat är stödet till de elever som har särskilda och omfattande behov inom skolan. Vi

  Inlämnad
  2022-01-13
  Besvarare
  Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om bristande trygghet i skolan

  Särskild debatt om bristande trygghet i skolan

  Riksdagen håller en särskild debatt om bristande trygghet i skolan. Debatten har begärts av Liberalerna. Från regeringen deltar skolminister Lina Axelsson Kihlblom SDirekt därefter är det interpellationsdebatter. Tid: Tisdagen den 25 januari klockan 13  Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm Hitta

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens tillgänglighet

  Arbetsförmedlingens tillgänglighet

  Interpellation 2021/22:209 av Roger Haddad (L)

  Interpellation 2021/22:209 Arbetsförmedlingens tillgänglighet av Roger Haddad L till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S En välfungerande arbetsförmedling är en viktig förutsättning för ett växande Sverige. Den reformering av myndigheten som i skrivande stund pågår kommer därför att vara av stor betydelse

  Inlämnad
  2021-12-10
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Utbildningsminister Anna Ekström S Utrikesminister Ann Linde S Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S Finansmarknadsminister Max Elger S Utbildningsminister Anna Ekström S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Filter