Rebecka Le Moine (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län, plats 324
Född år
1990
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Näringsutskottet

Suppleant

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant

Kulturutskottet

Suppleant

Trafikutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Ledamot

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-05-16 – 2026-09-21
Ledig
2021-09-19 – 2022-05-15
Ordinarie
2018-09-24 – 2021-09-18

Skatteutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-05-20

Socialutskottet

Ledamot
2022-05-20 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2022-11-10 – 2026-09-21
Suppleant
2019-02-07 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2023-04-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Kulturutskottet

Suppleant
2023-04-12 – 2026-09-21

EU-nämnden

Ledamot
2022-10-04 –

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2022-10-11 – 2023-10-31
Ledamot
2021-03-10 – 2021-10-13
Suppleant
2019-10-02 – 2021-03-10

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot skatteutskottet 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18- och arbetsmarknadsutskottet 19-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa ändringar i avfallsskattelagen

  Vissa ändringar i avfallsskattelagen

  Betänkande 2019/20:SkU25

  Regeringen har föreslagit att skatt som har betalats för att förvara eller deponera avfall på en anläggning som inte längre är skattepliktig ska återbetalas under vissa villkor, om avfallet förs bort från anläggningen.

  Befrielsen från avfallsskatt ska tas bort för

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 22 minuter
  Justering
  2020-06-11
  Bordläggning
  2020-06-16
  Debatt
  2020-06-17
  Beslut
  2020-06-17
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Civilminister Lena Micko S Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård och biologisk mångfald

  Naturvård och biologisk mångfald

  Betänkande 2019/20:MJU15

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas.

  Riksdagens tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade drygt 200 förslag

  Behandlade dokument
  109
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  37 
  Anföranden och repliker
  13, 78 minuter
  Justering
  2020-04-29
  Bordläggning
  2020-05-06
  Debatt
  2020-05-07
  Beslut
  2020-05-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Punktskatt

  Punktskatt

  Betänkande 2019/20:SkU22

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om nya eller ändrade punktskatter i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att liknande förslag redan behandlats av riksdagen eller att utredningar redan pågår på området.

  Förslagen handlar exempelvis om olika väg- och fordonsskatter, el- och drivmedelsskatter samt skatt på alkohol, tobak, spel och reklam.

  Behandlade dokument
  76
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  8, 50 minuter
  Justering
  2020-04-23
  Bordläggning
  2020-05-05
  Debatt
  2020-05-06
  Beslut
  2020-05-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Inkomstskatt

  Inkomstskatt

  Betänkande 2019/20:SkU20

  Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om skatteskala, grundavdrag och skattereform. Andra områden är hushållsskatteavdrag, personalvårdsförmåner, reseavdrag, bil- och cykelförmån, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, personaloptioner, gåvor till ideell verksamhet och styrelsearvoden.

  Behandlade dokument
  117
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  35 
  Anföranden och repliker
  8, 62 minuter
  Justering
  2020-04-23
  Bordläggning
  2020-05-05
  Debatt
  2020-05-06
  Beslut
  2020-05-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

  Socialförsäkringsfrågor

  Betänkande 2019/20:SfU17

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

  Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

  Behandlade dokument
  60
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  8, 55 minuter
  Justering
  2020-03-26
  Bordläggning
  2020-04-14
  Debatt
  2020-04-15
  Beslut
  2020-04-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmiljö och arbetstid

  Arbetsmiljö och arbetstid

  Betänkande 2019/20:AU10

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om arbetsmiljö och arbetstid. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera områden eller att nuvarande regler är tillräckliga.

  Motionerna handlar exempelvis om dödsolyckor i arbetslivet, åtgärder mot arbetslivskriminalitet och systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  17, 68 minuter
  Justering
  2020-03-26
  Bordläggning
  2020-03-31
  Debatt
  2020-04-01
  Beslut
  2020-04-01
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Socialminister Lena Hallengren S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg S Arbetsmarknadsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2019/20:MJU6

  Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om jakt- och viltvård. Förslagen handlar bland annat om det allmänna uppdraget som Svenska Jägareförbundet innehar, viltförvaltningsdelegationernas ansvar och beslutanderätt, åtgärder för minskad vildsvinsstam, jaktregler, viltolyckor på grund av vildsvin och gemensam svensk-norsk viltförvaltning.

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  33, 105 minuter
  Justering
  2020-02-11
  Bordläggning
  2020-02-14
  Debatt
  2020-02-18
  Beslut
  2020-02-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skatt på plastbärkassar

  Skatt på plastbärkassar

  Betänkande 2019/20:SkU13

  För att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall ska en ny skatt införas på bärkassar av plast. Kassarna ska beskattas med tre kronor styck, och mindre och tunnare kassar ska beskattas med 30 öre styck.

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 69 minuter
  Justering
  2020-01-23
  Bordläggning
  2020-01-28
  Debatt
  2020-01-29
  Beslut
  2020-01-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tullverket

  Tullverket

  Betänkande 2019/20:SkU7

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll. Ett av Tullverkets uppdrag är att förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Myndigheten har därför en omfattande kontrollverksamhet.

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  20, 65 minuter
  Justering
  2020-01-23
  Bordläggning
  2020-01-28
  Debatt
  2020-01-29
  Beslut
  2020-01-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Statliga företag

  Statliga företag

  Betänkande 2019/20:NU4

  Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om förvaltningen av de statliga företagen under 2018. Regeringen redogör bland annat för hur statens bolagsägande har utvecklats under 2018 samt för statens ägarpolicy och de riktlinjer som gäller för bolag med statligt ägande.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  47, 153 minuter
  Justering
  2019-12-17
  Bordläggning
  2020-01-14
  Debatt
  2020-01-15
  Beslut
  2020-01-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Betänkande 2019/20:MJU1

  Cirka 12,6 miljarder kronor ur statens budget för 2020 ska enligt regeringens förslag gå till utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård. Mest pengar går till klimatinvesteringar, cirka 2 miljarder kronor. Knappt 1,8 miljarder går till klimatbonus. Andra stora poster är

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  68, 169 minuter
  Justering
  2019-12-05
  Bordläggning
  2019-12-13
  Debatt
  2019-12-16
  Beslut
  2019-12-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Betänkande 2019/20:MJU2

  Cirka 19,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska enligt regeringens förslag gå till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Mest pengar går till gårdsstöd, drygt 7,3 miljarder kronor och knappt 3,9 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 140 minuter
  Justering
  2019-12-05
  Bordläggning
  2019-12-11
  Debatt
  2019-12-12
  Beslut
  2019-12-17
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Socialminister Lena Hallengren S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Utrikesminister Ann Linde S Näringsminister Ibrahim

 • Stillbild från Debatt om förslag: Sänkt skatt på drivmedel

  Sänkt skatt på drivmedel

  Betänkande 2019/20:SkU15

  Koldioxidskatten och energiskatten sänks med totalt 13 öre per liter för bensin och med totalt 9,3 öre per liter för diesel. Sänkningen genomförs för att motverka ökade priser för konsumenterna när inblandningen av biodrivmedel kommer att öka i och med den reduktionsplikt

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 97 minuter
  Justering
  2019-11-28
  Bordläggning
  2019-12-03
  Debatt
  2019-12-04
  Beslut
  2019-12-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skatt på avfallsförbränning

  Skatt på avfallsförbränning

  Betänkande 2019/20:SkU12

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny punktskatt på avfall som förbränns Skatten införs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

  Skatten kommer att tas ut med 125 kronor

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 45 minuter
  Justering
  2019-11-28
  Bordläggning
  2019-12-03
  Debatt
  2019-12-04
  Beslut
  2019-12-04
 • Rovdjurspolitik

  Motion 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP)

  Motion till riksdagen 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine MP Rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta medel från Viltvårdsfonden upphandlas enligt principen för offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2019/20:MJU1 2019/20:MJU15 2019/20:MJU2 2019/20:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Naturbaserade klimatlösningar

  Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP)

  Motion till riksdagen 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine MP Naturbaserade klimatlösningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på forskning för naturbaserade klimatlösningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Kortare arbetstid

  Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. MP Kortare arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur normalarbetstiden i ett första steg kan sänkas till 35 timmar i veckan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2019/20:AU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter

Valda filter