Ragnwi Marcelind (KD)

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Gävleborgs län
Född år
1953
Avliden
3 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-04-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-02-19 – 2004-04-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2003-10-03 – 2003-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

Bostadsutskottet

Ordförande
2004-04-20 – 2006-10-02
Ledamot
2004-04-15 – 2004-04-19

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-18
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • översyn av expropriationslagens ersättningsregler

  Skriftlig fråga 2003/04:1581 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 30 augusti Fråga 2003/04:1581 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om översyn av expropriationslagens ersättningsregler Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon mer allmän översyn av reglerna har inte skett. Bostadsutskottet har

  Inlämnad
  2004-08-30
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten

  Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

  Inlämnad
  2004-08-12
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik

  Motion 2003/04:T23 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:T23 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka inom EU för en gemensam tidsplan för introducerande

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:TU2
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Titel saknas

  Titel saknas

  Betänkande 2003/04:BOU13

  Telemaster för 3G-nätet ska omfattas av ledningsrätten. Det innebär att mobiltelefonoperatörerna inte måste få mark- eller fastighetsägarnas tillstånd för att sätt upp master. Ledningsrätten är rätten att dra en ledning över någon annans mark i allmännyttiga syften. Nu slår riksdagen fast att inte bara

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  70, 201 minuter
  Justering
  2004-05-27
  Debatt
  2004-06-16
  Beslut
  2004-06-17
 • lantmäteriets framtida roll

  Skriftlig fråga 2003/04:1334 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 11 juni Fråga 2003/04:1334 av Ragnwi Marcelind kd till miljöminister Lena Sommestad om lantmäteriets framtida roll Lantmäteriutredningen SOU 2003:111 hade till uppgift att utvärdera den omfattande omstrukturering av lantmäteriet som ägde rum i mitten av 1990-talet samt att lämna förslag om det statliga lantmäteriets

  Inlämnad
  2004-06-11
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: statens styrning av kommunala bostadsbolag

  statens styrning av kommunala bostadsbolag

  Interpellation 2003/04:479 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 7 maj Interpellation 2003/04:479 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statens styrning av kommunala bostadsbolag Det åligger enligt regeringsformen det allmänna att trygga rätten till bostad. För att uppnå detta, liksom bostadspolitikens övriga mål, finns en tydlig ansvarsfördelning mellan

  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling

  Motion 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Dokument

  Inlämnad
  2004-05-07
  Förslag
  53
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:MJU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34
  Riksdagsbeslut
  (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige

  Motion 2003/04:MJ58 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ58 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Det svenska jordbruket en viktig basnäring 3 4 Reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken 4

  Inlämnad
  2004-05-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU22
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2003/04:Fi24 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi24 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Sverige kan mycket bättre Socialdemokraterna har haft regeringsmakten under de senaste nio åren. Under denna period kan man konstatera att välfärden på många områden

  Inlämnad
  2004-05-03
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015

  Motion 2003/04:T15 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:T15 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den ekonomiska planeringsramen för perioden 20042015 för investeringar i järnvägar skall vara 101,5

  Inlämnad
  2004-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:124 En hållbar svensk politik i fråga om valar

  Motion 2003/04:MJ49 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ49 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:124 En hållbar svensk politik i fråga om valar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de fiskare som drabbas av de i propositionen redovisade åtgärderna

  Inlämnad
  2004-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag

  Motion 2003/04:L18 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:L18 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning om produktsäkerhetslagen skall omfatta även offentliga tjänster. Motivering

  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:112 Europabolag

  Motion 2003/04:L16 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:L16 av Ingemar Vänerlöv m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:112 Europabolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en myndighet inte skall ha möjlighet att motsätta sig att ett bolag deltar i bildandet av ett Europabolag

  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel

  Motion 2003/04:Ju23 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju23 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om permanent uppehållstillstånd för offer för människohandel. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-03-31
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande

  Motion 2003/04:Ju17 av Peter Althin m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju17 av Peter Althin m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:89. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utbyggnad

  Inlämnad
  2004-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:74 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning

  Motion 2003/04:Ju14 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju14 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:74 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att 1952 års tvångsmedelslag

  Inlämnad
  2004-03-25
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:70 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m.

  Motion 2003/04:Ju13 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju13 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:70 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning om övergripande revision av korruptionslagstiftningen

  Inlämnad
  2004-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • inskrivningsverksamhetens framtid

  Skriftlig fråga 2003/04:949 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 18 mars Fråga 2003/04:949 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om inskrivningsverksamhetens framtid Lantmäteriutredningen SOU 2003:111 föreslår att huvudmannaskapet för inskrivningsverkssamheten överförs till lantmäteriet den 1 januari 2006. Utredningen menar att det tyngsta motivet för

  Inlämnad
  2004-03-19
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • personalminskning hos statliga arbetsgivare i Gävle

  Skriftlig fråga 2003/04:879 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 10 mars Fråga 2003/04:879 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing om personalminskning hos statliga arbetsgivare i Gävle Gävle har de senaste åren förlorat många statliga jobb genom att verksamhet förlagts till andra orter och antalet anställda minskats. I december togs beslut om att tullens kontor

  Inlämnad
  2004-03-10
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • den framtida tingsrättsorganisationen

  Interpellation 2003/04:313 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 20 februari Interpellation 2003/04:313 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om den framtida tingsrättsorganisationen Vår tidigare så välfungerande tingsrättsorganisation är på god väg att raseras av Socialdemokraternas reformiver. När Domstolskommittén fick till uppgift att minska landets

  Inlämnad
  2004-02-20
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter