Ragnwi Marcelind (KD)

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Gävleborgs län
Född år
1953
Avliden
3 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-04-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-02-19 – 2004-04-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2003-10-03 – 2003-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

Bostadsutskottet

Ordförande
2004-04-20 – 2006-10-02
Ledamot
2004-04-15 – 2004-04-19

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-18
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • naturskyddsrätt

  Skriftlig fråga 2001/02:1341 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 13 juni Fråga 2001/02:1341 av Ragnwi Marcelind kd till miljöminister Kjell Larsson om naturskyddsrätt Nya lagregler om naturskyddsförrättning bör införas så att hanteringen av naturreservatsbildning kan ske enklare, snabbare och till lägre kostnad än vad nuvarande regler ger möjlighet till. I miljö- och jordbruksutskottets

  Inlämnad
  2002-06-13
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • motorväg mellan Mehedeby och Uppsala

  Skriftlig fråga 2001/02:1329 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 12 juni Fråga 2001/02:1329 av Ragnwi Marcelind kd till näringsminister Björn Rosengren om motorväg mellan Mehedeby och Uppsala Standarden på vägen mellan Mehedeby och Uppsala är helt oacceptabel. Den har elva sträckor med en sammanlagd längd på 25 kilometer där farten är begränsad till 50 eller 70 kilometer per

  Inlämnad
  2002-06-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • skattemyndighetens rutiner

  Skriftlig fråga 2001/02:1304 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 6 juni Fråga 2001/02:1304 av Ragnwi Marcelind kd till finansminister Bosse Ringholm om skattemyndighetens rutiner Ett stort företag slipper betala en skatteskuld på över 100 miljoner kronor på grund av en miss på skattemyndigheten. I veckan kom det definitiva beskedet från Riksskatteverket: Skattemyndigheten har

  Inlämnad
  2002-06-06
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. kd Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa en ny rehabiliteringsförsäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2002-05-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Tid för handling tid för regeringsskifte Ännu en mandatperiod med Socialdemokraterna vid makten går mot sitt slut. Regeringen säger sig vara stolt men inte nöjd med

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • statligt stöd till Gävleregionen

  Skriftlig fråga 2001/02:1094 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 22 april Fråga 2001/02:1094 av Ragnwi Marcelind kd till näringsminister Björn Rosengren om statligt stöd till Gävleregionen Hans Karlsson har redovisat det uppdrag regeringen tilldelat honom med anledning av Ericssons varsel och neddragningar i Sverige N2001/4891/AI Karlssons rapport beskrivs att situationen på

  Inlämnad
  2002-04-22
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • Polisens verksamhet

  Skriftlig fråga 2001/02:1084 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 19 april Fråga 2001/02:1084 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om Polisens verksamhet Det som regeringen kallar historiens största satsning på polisen har inte fått något genomslag. Situationen är graverande. Långa väntetider hos polisen gör att människor tar lagen i egna händer. Polisen

  Inlämnad
  2002-04-19
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • brott mot detaljhandeln

  Skriftlig fråga 2001/02:1083 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 19 april Fråga 2001/02:1083 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om brott mot detaljhandeln Stölder, rån och inbrott är så vanliga inom vissa branscher att försäkringsbolagen inte längre tecknar några försäkringar. Flera försäkringsbolag har också börjat säga upp sina försäkringsåtaganden

  Inlämnad
  2002-04-19
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • miljöbalken

  Skriftlig fråga 2001/02:1034 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 12 april Fråga 2001/02:1034 av Ragnwi Marcelind kd till miljöminister Kjell Larsson om miljöbalken Miljöbalken har skapat en rad problem för enskilda företagare. Miljösanktionsavgiften har inte gagnat miljön i första hand, men däremot varit ett hårt slag för företagare. Miljösanktionsavgiften drabbar företagare

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att från svensk sida inta en pådrivande roll i fråga

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 första stycket lagen 1992:72 om koncessionsavgift på televisionens och radions område skall ha den lydelse som

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU36
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen främst bör inrikta sina ansträngningar i framtidskonventet på frågan om EU:s

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att regeringen skall få rätt att säga upp den europeiska konventionen om adoption av barn. Riksdagen avslår regeringens förslag till

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet

  Motion 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om principerna för dimensioneringen av myndigheten

  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU32
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

  Våldsbrott och brottsoffer

  Betänkande 2001/02:JUU11

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om bl.a. stöd i olika former åt brottsoffer, skydd för utsatta kvinnor, besöksförbud, samverkan mellan myndigheter i kampen mot våldsbrott och frågor om brottsskadeersättning.

  Behandlade dokument
  43
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  35, 78 minuter
  Justering
  2002-02-14
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-07
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: brottsutredningar

  brottsutredningar

  Interpellation 2001/02:275 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 21 februari Interpellation 2001/02:275 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om brottsutredningar En rapport från Brottsförebyggande rådet BRÅ visar att allt färre brott klaras upp av polisen. Sedan 1970-talet har polisens uppklaringsprocent stadigt dalat. Av alla brott som polisanmäldes

  Inlämnad
  2002-02-21
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: platsbristen inom kriminalvården

  platsbristen inom kriminalvården

  Interpellation 2001/02:268 av Wallin, Gunnel (c)

  den 19 februari Interpellation 2001/02:268 av Gunnel Wallin c till justitieminister Thomas Bodström om platsbristen inom kriminalvården Möjligheten att placera de som döms till sluten kriminalvård, fängelse, är mycket bekymmersam. Platsbristen blir alltmer påtaglig. Anstalterna har fått direktiv från ledningen att

  Inlämnad
  2002-02-19
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: polisens organisation

  polisens organisation

  Interpellation 2001/02:240 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 6 februari Interpellation 2001/02:240 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om polisens organisation Enligt uppgift kommer Polisförbundets rikstäckande undersökning, som ska presenteras om några dagar, att visa på en katastrofal verklighet som vi kristdemokrater länge pekat på, polisens organisation

  Inlämnad
  2002-02-06
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

  Motion 2001/02:K79 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K79 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en värdekommission. Etisk grund För att ett samhälle ska

  Inlämnad
  2002-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna

  Motion 2001/02:K76 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K76 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förhindra en utveckling där departementen övertar uppgifter

  Inlämnad
  2002-02-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter