Ragnwi Marcelind (KD)

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Gävleborgs län
Född år
1953
Avliden
3 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-04-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-02-19 – 2004-04-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2003-10-03 – 2003-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

Bostadsutskottet

Ordförande
2004-04-20 – 2006-10-02
Ledamot
2004-04-15 – 2004-04-19

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-18
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2000/01:K14 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:K14 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-05-28
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KU26
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • det ökade behovet av LVU och LSU

  Skriftlig fråga 2000/01:1217 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 11 maj Fråga 2000/01:1217 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om det ökande behovet av LVU och LSU I en debatt den 18 januari i år ställde jag en fråga till justitieministern om LVU/LSU och socialtjänstens roll. Justitieministern svarade då att socialtjänsten ska reagera annars är det tjänstefel.

  Inlämnad
  2001-05-11
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nordiska rådet

  Nordiska rådet

  Betänkande 2000/01:UU13

  Riksdagen lade till handlingarna dels regeringens redogörelse för verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet, dels Nordiska rådets svenska delegations redogörelse för verksamheten under 2000.

  Behandlade dokument
  12
  Anföranden och repliker
  44, 216 minuter
  Beredning
  2001-04-17
  Justering
  2001-04-26
  Debatt
  2001-05-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa EU-frågor

  Vissa EU-frågor

  Betänkande 2000/01:NU10

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om olika EU-frågor. Motionerna behandlar vissa regional-, energi- och utrikeshandelspolitiska frågor i samband med EU.

  Behandlade dokument
  15
  Anföranden och repliker
  13, 41 minuter
  Beredning
  2001-03-20
  Justering
  2001-04-24
  Debatt
  2001-05-09
  Beslut
  2001-05-09
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi18 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi18 av Svensson, Alf kd med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Kristdemokraterna tar i sitt budgetalternativ sikte på att långsiktigt förbättra Sveriges historiskt dåliga tillväxtförutsättningar. Detta sker genom strukturella reformer

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen

  Motion 2000/01:Ju25 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju25 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen utvärderar de redan genomförda och de beslutade förändringarna inom domstolsväsendet.

  Inlämnad
  2001-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m.

  Motion 2000/01:Ju21 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju21 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till förenklad delgivning. 2. Riksdagen begär att regeringen utreder frågan om

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet

  Motion 2000/01:K6 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:K6 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om förlängning av försöksverksamheten enligt lagen 1996:637 om rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer

  Motion 2000/01:Ju11 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju11 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett kontinuerligt ekonomiskt stöd till vittnesstödsverksamheten. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-04-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

  Motion 2000/01:U12 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:U12 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nordisk dag. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2001-03-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:UU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet

  Motion 2000/01:Ju8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju8 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av prop. 2000/01:76 Från anstalt till frihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag så att försöksverksamheten med utökad intensivövervakning även omfattar intensivövervakning med elektronisk kontroll i

  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2000/01:KU11

  Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag i olika författningsfrågor, regeringen flera uppdrag: 1) Att utreda frågor om skyldigheten, reglerad i regeringsformen, för domstolar och andra offentliga organ att i vissa fall inte tillämpa en föreskrift och om undantaget från denna skyldighet, det s.k.

  Behandlade dokument
  45
  Anföranden och repliker
  91, 1 minuter
  Beredning
  2000-10-10
  Justering
  2001-02-22
  Debatt
  2001-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äktenskap, partnerskap och samboende

  Äktenskap, partnerskap och samboende

  Betänkande 2000/01:LU13

  Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör äktenskap, partnerskap och samboende.

  Behandlade dokument
  26
  Anföranden och repliker
  21, 1 minuter
  Justering
  2001-02-13
  Debatt
  2001-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i atomansvarighetslagen

  Ändringar i atomansvarighetslagen

  Betänkande 2000/01:LU7

  Riksdagen antog regeringens förslag om ändringar i atomansvarighetslagen innebärande ett utökat skadeståndsansvar för innehavare av atomanläggningar. Vidare godkände riksdagen att regeringen avger en förklaring i enlighet med en rekommendation av OECD:s råd, som rör omfattningen av det s.k. gemensamma

  Behandlade dokument
  6
  Anföranden och repliker
  12, 1 minuter
  Justering
  2001-02-13
  Debatt
  2001-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Barn i ett internationellt perspektiv

  Barn i ett internationellt perspektiv

  Betänkande 2000/01:UU7

  Riksdagen besvarade motioner som rör barns situation i ett internationellt perspektiv.

  Behandlade dokument
  16
  Anföranden och repliker
  17, 1 minuter
  Beredning
  2001-02-06
  Justering
  2001-02-20
  Debatt
  2001-03-07
 • med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet

  Motion 2000/01:Ju4 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju4 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över fördelningen av resurser för att möjliggöra

  Inlämnad
  2001-02-16
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:JuU13 2000/01:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:43 Ändringar i Atomansvarighetslagen

  Motion 2000/01:L5 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:L5 av Åbjörnsson, Rolf kd med anledning av prop. 2000/01:43 Ändringar i atomansvarighetslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:43 Ändringar i atom- ansvarighetslagen. Regeringen föreslår i sin proposition 2000/01:43 Ändringar i atomansvarighetslagen

  Inlämnad
  2000-12-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:LU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • bekämpning av gränsöverskridande narkotikahandel

  Skriftlig fråga 2000/01:271 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 22 november Fråga 2000/01:271 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om bekämpning av gränsöverskridande narkotikahandel I regeringens skrivelse 2000/01:41 Hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1999 kan vi läsa om beslagtagna narkotikapreparat

  Inlämnad
  2000-11-22
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen

  Motion 2000/01:L4 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:L4 av Åbjörnsson, Rolf kd med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpningen av skuldaneringslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skuldsaneringslagen revideras i enlighet

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte

  Motion 2000/01:So34 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So34 av Svensson, Alf kd med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:36. Propositionen I propositionen föreslås att landstingets möjlighet att överlämna driften av ett akutsjukhus till någon som avser att driva

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter