Ragnwi Marcelind (KD)

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Gävleborgs län
Född år
1953
Avliden
3 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-04-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-02-19 – 2004-04-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2003-10-03 – 2003-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

Bostadsutskottet

Ordförande
2004-04-20 – 2006-10-02
Ledamot
2004-04-15 – 2004-04-19

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-18
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • polisen i Östergötland

  Skriftlig fråga 1999/2000:1099 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 8 juni Fråga 1999/2000:1099 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Laila Freivalds om polisen i Östergötland En regional polismyndighet har ingen möjlighet att kunna förutse och budgetera för extraordinära händelser. Jakten på polismördarna i Malexander kostade Östergötland 18 miljoner kronor. För att minska

  Inlämnad
  2000-06-09
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • bristen på övervakare

  Skriftlig fråga 1999/2000:1076 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 31 maj Fråga 1999/2000:1076 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Laila Freivalds om bristen på övervakare Inom frivården råder i dag stor brist på lekmannaövervakare. Ineffektiva administrativa system och en alltför låg ersättning anses vara några av orsakerna bakom detta problem. I dag får en lekmannaövervakare

  Inlämnad
  2000-05-31
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • länspolisstyrelsernas framtida mandat

  Skriftlig fråga 1999/2000:1031 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 24 maj Fråga 1999/2000:1031 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Laila Freivalds om länspolisstyrelsernas framtida mandat Enligt regeringens vårproposition ska rättsväsendet tillföras 1 miljard kronor för år 2001. Medlen ska användas i moderniseringsarbetet för att uppnå ett rationellt och strukturerat

  Inlämnad
  2000-05-25
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan

  Motion 1999/2000:Ju31 av Gun Hellsvik m.fl. (m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju31 av Hellsvik, Gun m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan 1 Inledning Land skall med lag byggas.Om Sverige har en grundläggande statsrättslig princip är det kanske denna i grunden romerskrättsliga princip om lagbundenhet. Sveriges

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan

  Motion 1999/2000:Ju30 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju30 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen redogör i sin skrivelse 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan för den framtida domstolsorganisa- tionen framför allt vad gäller underrättsorganisationen

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi13 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Fi13 InnehÃ¥ll 1 Sammanfattning 4 1.1 Amortera mera 4 1.2 Skatterna sÃ
  nks och pensionÃ
  rerna fÃ¥r det bÃ
  ttre 4 1.3 Fler företag och nya jobb 4 1.4 VÃ
  rdig vÃ¥rd 5 1.5 Valfrihet för barnfamiljerna 5 1.6 VÃ
  gnÃ
  tet rustas upp 5 1.7 RÃ
  ttssamhÃ
  llet stÃ
  rks 5 1.8 SkatteryggsÃ
  cken lyfts av 5 1.9 Studiestödet

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • återvinningsburkar

  Interpellation 1999/2000:288 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 10 mars Interpellation 1999/2000:288 av Ragnwi Marcelind kd till miljöminister Kjell Larsson om återvinningsburkar I Sverige säljs ca 900 miljoner pantburkar av aluminium per år. Ca 90 av dessa återvinns, vilket också är Returpack AB:s målsättning och den nivå som ska uppnås enligt förordningen 1997:185 om producentansvar

  Inlämnad
  2000-03-13
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio

  Motion 1999/2000:K25 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K25 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio Regeringens proposition Kommersiell lokalradio 1999/2000:55 innebär en lång rad förbättringar vad gäller lagstiftningen för lokalradion. De förbättringar som föreslås är upphävande av förbudet för tidnings-

  Inlämnad
  2000-02-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:KU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • arbetsmarknaden och rehabilitering

  Interpellation 1999/2000:231 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 14 februari Interpellation 1999/2000:231 av Ragnwi Marcelind kd till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknaden och rehabilitering Gemensamma verksamhets- och handlingsplaner bör upprättas på central myndighets- och regionnivå liksom program för gemensam utbildning. Så löd regeringens förslag i propositionen

  Inlämnad
  2000-02-14
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen

  Motion 1999/2000:K18 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K18 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Regeringen föreslår i proposition 1999/200:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen att en ny sekretessbestämmelse ska införas till skydd för uppgifter i vissa upphovsrättsligt

  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:KU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö34 av Ulf Björklund och Ragnwi Marcelind (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö34 av Björklund, Ulf kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Inledning Det beslut som snart ska fattas avseende försvarets framtid kommer att få historiska konsekvenser. Dalregementet är ett av de många regementen som nu ska läggas ner. När urvalet av regementen

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning

  Motion 1999/2000:Ju12 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju12 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning Regeringen föreslår i proposition 1999/2000:27 ändringar i bland annat vapenlagen, lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål samt ändring i sekretesslagen. Enligt propositionen

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • barn som brottsoffer

  Interpellation 1999/2000:126 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 2 december Interpellation 1999/2000:126 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Laila Freivalds om barn som brottsoffer I en artikel i DN den 13 november kunde vi ta del av uppgifter om att fäder döms mildare än okända gärningsmän vid övergrepp på barn. Artikeln beskrev hur psykoterapeut Inga Tidefors Andersson

  Inlämnad
  1999-12-02
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • barnkonventionen och regeringens strategi

  Skriftlig fråga 1999/2000:284 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 26 november Fråga 1999/2000:284 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Laila Freivalds om barnkonventionen och regeringens strategi Regeringen har i propositionen 1997/98:182 föreslagit en strategi som ska användas för att genomföra FN:s barnkonvention. Här föreslås bl.a. att barnkonventionen ska vara ett

  Inlämnad
  1999-11-26
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • arbetslösheten

  Interpellation 1999/2000:31 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 19 oktober Interpellation 1999/2000:31 av Ragnwi Marcelind kd till näringsminister Björn Rosengren om arbetslösheten Det går för närvarande bra för svensk ekonomi en återkommande slogan från regeringen. Sanningen ter sig annorlunda. Samtidigt som vi gläds åt de nya arbetstillfällena är det viktigt att inse att

  Inlämnad
  1999-10-19
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • ekonomiska förutsättningar för extraordinära händelser

  Skriftlig fråga 1999/2000:62 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 13 oktober Fråga 1999/2000:62 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Laila Freivalds om ekonomiska förutsättningar för extraordinära händelser I maj i år sköts två poliser till döds i Östergötland. Denna tragiska händelse engagerade många och krävde stora insatser både av den regionala polisen och av den

  Inlämnad
  1999-10-14
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • Regional utjämning och utveckling

  Motion 1999/2000:N277 av Harald Bergström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N277 av Bergström, Harald kd Regional utjämning och utveckling 1 Kristdemokratiska utgångspunkter för regional- politiken Ett välfärdssamhälle kräver en samhällsekonomi i balans. En förutsättning för en god välfärd är en effektiv och ansvarsfull marknadsekonomi. En väl fungerande marknadsekonomi

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1999/2000:KrU1 1999/2000:NU13 1999/2000:NU14 1999/2000:NU2 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU17 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

  Motion 1999/2000:MJ257 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ257 av Svensson, Alf kd Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion. En förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i hela landet är

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:MJU11 1999/2000:MJU14 1999/2000:MJU2 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU8 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Nationaldagen som helgdag

  Motion 1999/2000:K240 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K240 av Svensson, Ingvar kd Nationaldagen som helgdag I Sverige firar vi vår nationaldag den 6 juni. Denna tradition har vi haft sedan 1983. Tidigare firades denna dag som svenska flaggans dag, något som infördes 1916. Den 6 juni är en viktig dag i vår historia. Denna dag 1523 besteg

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:KU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ny digital Sverigekarta

  Motion 1999/2000:Bo210 av Ragnwi Marcelind (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo210 av Marcelind, Ragnwi kd Ny digital Sverigekarta Sverige har genom sitt utgångsläge på kart- och fastighetsdataområdet samt tekniskt och kunskapsmässigt mycket goda förutsättningar för uppbyggnad av kartdatabaser och utveckling av nya företag inom en alltmer global branschgeografisk

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter