Ragnwi Marcelind (KD)

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Gävleborgs län
Född år
1953
Avliden
3 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-04-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-02-19 – 2004-04-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2003-10-03 – 2003-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

Bostadsutskottet

Ordförande
2004-04-20 – 2006-10-02
Ledamot
2004-04-15 – 2004-04-19

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-18
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1999 års ekonomiska vårproposition är ytterligare en i raden av ekonomisk-politiska propositioner som saknar konkreta förslag som skulle kunna öka tillväxten i den svenska

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:70 Könsstympning - borttagande av kravet på dubbel straffbarhet

  Motion 1998/99:So20 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:So20 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv kd med anledning av prop. 1998/99:70 Könsstympning borttagande av kravet på dubbel straffbarhet Regeringen föreslår i proposition 1998/99:70 att lagen 1982:316 med förbud mot könsstympning ändras så att kravet på dubbel straffbarhet tas bort.

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision

  Motion 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Revision är en fråga om etik i första hand och teknik i andra hand. En effektiv internkontroll och revision är utomordentligt viktiga för den kommunala verksamheten. Det gäller såväl redovisningsrevision

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång

  Motion 1998/99:Ju22 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju22 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv kd med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:65 Videokonferens i rättegång att det under en försöksperiod på två år införs en möjlighet att använda videokonferens vid handläggning

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister

  Motion 1998/99:Ju19 av Ingemar Vänerlöv och Ragnwi Marcelind (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju19 av Ingemar Vänerlöv och Ragnwi Marcelind kd med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister att ett särskilt register ska få inrättas för två ändamål forskning inom rättspsykiatrin

  Inlämnad
  1999-03-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen

  Motion 1998/99:Ju15 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju15 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv kd med anledning av prop. 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen Det statliga stödet till brottsoffer är främst koncentrerat till Brottsoffermyndigheten vars övergripande mål och uppgift är att främja brottsoffrens rättigheter samt bevaka

  Inlämnad
  1999-02-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:JuU20 1999/2000:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Lindomeproblematiken

  Skriftlig fråga 1998/99:610 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  Fråga 1998/99:610 av Ragnwi Marcelind kd till justitieministern om Lindomeproblematiken den 6 maj I december 1998 svarade justitieministern på en fråga angående Lindomeproblematiken, dvs. hur ansvarsbedömningen skall göras när två eller fler personer varit närvarande då ett brott begåtts samtidigt som det inte går

  Inlämnad
  1999-05-06
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • arbetslösa och arbetshandikappade i Gävleborgs län

  Skriftlig fråga 1998/99:751 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  Fråga 1998/99:751 av Ragnwi Marcelind kd till finansministern om arbetslösa och arbetshandikappade i Gävleborgs län den 18 juni Den 1 april i år genomförde regeringen, utan att informera vare sig riksdagen eller myndigheterna om konsekvenserna, en ändring i myndigheternas anslagsförordning som på många håll lett till

  Inlämnad
  1999-06-18
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Enhetlig yttrandefrihetslagstiftning

  Motion 1998/99:K270 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K270 av Ingvar Svensson m.fl. kd Enhetlig yttrandefrihetslagstiftning Enhetlig yttrandefrihetsgrundlag Två grundlagar reglerar idag informations- och yttrandefriheten tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Tryckfrihetsförordningen handlar om rätten att utge skrifter

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Medborgerlig delaktighet

  Motion 1998/99:K268 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K268 av Ingvar Svensson m.fl. kd Medborgerlig delaktighet Demokrati Demokratin är den styrelseform som bäst tar hänsyn till människans förutsättningar. Eftersom det inte finns perfekta människor finns det heller inte perfekta styrformer. Om det skapas möjligheter till en allmän delaktighet

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Personuppgiftslagen

  Motion 1998/99:K317 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:K317 av Ingvar Svensson m.fl. kd Personuppgiftslagen Lördagen den 24 oktober trädde personuppgiftslagen i kraft. Denna lag ersätter den gamla datalagen från 1973, som lär vara världens äldsta i sitt slag. Personuppgiftslagen är en anpassning till gällande EU-föreskrifter, liktydig med

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Snabbtågstrafik på stambanan genom Gävleborgs län

  Motion 1998/99:T527 av Sven Bergström m.fl. (c, C, mp, m, s, v, kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:T527 av Sven Bergström m.fl. c, kd, v, s, mp, m Snabbtågstrafik på stambanan genom Gävleborgs län Väl fungerande, snabba och bekväma kommunikationer är en förutsättning för utvecklingen av en region. Detta gäller alldeles speciellt i Gävleborgs län som under 1990-talet drabbats mycket

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:TU1 1998/99:TU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Nämndemän

  Motion 1998/99:Ju407 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju407 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd Nämndemän Att vara nämndeman Ett väsentligt inslag i domstolarnas verksamhet utgör nämndemännen. Att som förtroendevald få uppdraget att vara nämndeman innebär att inför domstol avlägga domareden med uppdrag att i svensk domstol vara samhällets företrädare.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation
 • Särskilda handelsrätter

  Motion 1998/99:Ju406 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju406 av Ingvar Svensson m.fl. kd Särskilda handelsrätter Ekonomisk brottslighet Kristdemokraterna har tillstyrkt regeringens förslag vad gäller inrättandet av en särskild ekobrottsmyndighet. Det fria demokratiska samhället måste som ett dominerande element bygga på en fri marknadsekonomi,

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:JuU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vapenlagen

  Motion 1998/99:Ju223 av Ragnwi Marcelind (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju223 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd Vapenlagen Vapeninnehav Enligt uppgift i 1987 års vapenutredningsbetänkande uppskattades antalet utfärdade skjutvapentillstånd år 1976 till omkring 1 700 000. Projektgruppen bakom Rikspolisstyrelsens rapport Illegala vapen, tog fram ett säkrare underlag

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1999/2000:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Ny brottsförebyggande strategi

  Motion 1998/99:Ju219 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju219 av Ingvar Svensson m.fl. kd Ny brottsförebyggande strategi Brottsförebyggande strategi Inledning Individer med låg inre kontroll och med svaga sociala band till det konventionella samhället har en större benägenhet att begå brott än andra. En god inre kontroll gör att vi motstår

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ny digital Sverigekarta

  Motion 1998/99:Bo234 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo234 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd, m, c Ny digital Sverigekarta Ny digital Sverigekarta Sverige har genom sitt utgångsläge på kart-och fastighetsdataområdet samt tekniskt och kunskapsmässigt mycket goda förutsättningar för uppbyggnad av kartdatabaser och utveckling av nya företag inom

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tvåårsregeln

  Motion 1998/99:Sf619 av Ragnwi Marcelind (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf619 av Ragnwi Marcelind kd Tvåårsregeln Kvinnoimport, eller med ett finare ord förmedlingsverksamhet, förekommer idag i Sverige och har förekommit under många år. Många kvinnor ser i erbjudandet en möjlighet till ett nytt liv. Till Sverige kommer varje år hundratals kvinnor som importerats

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Barn till alkoholmissbrukare

  Motion 1998/99:So449 av Ragnwi Marcelind (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:So449 av Ragnwi Marcelind kd Barn till alkoholmissbrukare Barnkonventionen Regeringen har i juni 1998 överlämnat propositionen Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige prop.1997/98:182 till riksdagen. Där beskrivs en strategi för det fortsatta arbetet

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ensamförälderns ekonomiska situation

  Motion 1998/99:So378 av Ragnwi Marcelind och Maria Larsson (kd)

  Motion till riksdagen 1998/99:So378 av Ragnwi Marcelind och Maria Larsson kd Ensamförälderns ekonomiska situation Situationen idag Sveriges statsfinansiella situation har gjort det nödvändigt med besparingar. Regeringen har under perioden 1994-1998 genomfört ett saneringsprogram. Saneringen har inneburit att alla

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:AU1 1998/99:SfU1 1998/99:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter