Ragnwi Marcelind (KD)

Valkrets
Gävleborgs län
Född år
1953
Avliden
3 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-04-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-02-19 – 2004-04-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2003-10-03 – 2003-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

Bostadsutskottet

Ordförande
2004-04-20 – 2006-10-02
Ledamot
2004-04-15 – 2004-04-19

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-18
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg

  Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg

  Interpellation 2005/06:274 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 22 februari Interpellation 2005/06:274 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg Den 13 september 2004 var statsråden Ulrica Messing och Hans Karlsson i Gävleborg och presenterade ett åtgärdspaket för södra Norrlandskusten på temat ungdomar, utbildning

  Inlämnad
  2006-02-22
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den svarta bostadsmarknaden

  Den svarta bostadsmarknaden

  Interpellation 2005/06:214 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 23 januari Interpellation 2005/06:214 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Den svarta bostadsmarknaden Det svenska hyressättningssystemet innebär att hyror sätts utifrån bruksvärdessystemet. Det svenska systemet motsvaras inte av några andra system i andra länder. I det svenska systemet

  Inlämnad
  2006-01-23
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Strandskydd

  Strandskydd

  Interpellation 2005/06:192 av Johansson, Bengt-Anders (m)

  den 12 januari Interpellation 2005/06:192 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad s Strandskydd Miljöministern utlovade i en interpellationsdebatt med undertecknad i december 2004 att ett förslag med nya regler för strandskydd skulle läggas på riksdagens bord våren 2006. Enligt uppgift är departementet

  Inlämnad
  2006-01-12
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kommunala bostadsbolags villabyggande

  kommunala bostadsbolags villabyggande

  Interpellation 2004/05:542 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 21 april Interpellation 2004/05:542 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kommunala bostadsbolags villabyggande Runtom i landet aviserar nu kommunala bostadsbolag planer på att bygga småhus och lägenheter för att sälja dessa. I Gävle, Enköping och Landskrona har de redan dominerande

  Inlämnad
  2005-04-21
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: åretruntboende i skärgården

  åretruntboende i skärgården

  Interpellation 2004/05:453 av Runegrund, Rosita (kd)

  den 9 mars Interpellation 2004/05:453 av Rosita Runegrund kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om åretruntboende i skärgården Riksdagen har beslutat om en ändring i jordabalken som innebär att tredimensionell fastighetsindelning är möjlig sedan den 1 januari 2004. Genom denna lag kan ett och samma hus ha olika

  Inlämnad
  2005-03-09
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: obligatorisk bostadsförmedling

  obligatorisk bostadsförmedling

  Interpellation 2004/05:363 av Lundström, Nina (fp)

  den 8 februari Interpellation 2004/05:363 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om obligatorisk bostadsförmedling Regeringen ville genom en proposition hösten 2000 förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen, vilket resulterade i att en lag infördes om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

  Inlämnad
  2005-02-08
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: strandskyddsbestämmelserna

  strandskyddsbestämmelserna

  Interpellation 2004/05:385 av Bergström, Sven (c)

  den 16 februari Interpellation 2004/05:385 av Sven Bergström c till statsrådet Lena Sommestad om strandskyddsbestämmelserna Gävleborg har i grunden goda förutsättningar att utvecklas positivt. Men den 10 februari kom ännu en gång dystra siffror från SCB över befolkningsutvecklingen i Sverige under 2004. De visar inte

  Inlämnad
  2005-02-16
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: brott mot äldre

  brott mot äldre

  Interpellation 2004/05:163 av Althin, Peter (kd)

  den 18 november Interpellation 2004/05:163 av Peter Althin kd till justitieminister Thomas Bodström om brott mot äldre Våld och övergrepp mot äldre är vanligare förekommande än de flesta tror. I Brottsoffermyndighetens studie Ofrid framkommer att 16 av kvinnorna och 13 av männen har utsatts för någon form av våld eller

  Inlämnad
  2004-11-18
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: lekmannaövervakare

  lekmannaövervakare

  Interpellation 2004/05:162 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 18 november Interpellation 2004/05:162 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om lekmannaövervakare Lekmannaövervakare har en mycket viktig uppgift i samhället. Framgången för en frigiven brottsling hänger på vad som händer den närmaste tiden efter frigivningen. Därför är det angeläget med

  Inlämnad
  2004-11-18
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: tågtrafiken mellan Gävle och Stockholm

  tågtrafiken mellan Gävle och Stockholm

  Interpellation 2004/05:134 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 11 november Interpellation 2004/05:134 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing om tågtrafiken mellan Gävle och Stockholm Järnvägslinjen StockholmGävle trafikeras för närvarande av SJ och Connex nattågslinje på övre Norrland. Under sommaren och hösten har medierna i Gävleregionen belyst de stora svårigheter

  Inlämnad
  2004-11-11
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: äldres boende

  äldres boende

  Interpellation 2004/05:131 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 9 november Interpellation 2004/05:131 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Mona Sahlin om äldres boende Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett av välfärdspolitikens mest angelägna mål. Även om det bakom den demografiska utvecklingen med alltfler äldre ligger en i grunden positiv

  Inlämnad
  2004-11-09
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: låginkomsttagares bostadsägande

  låginkomsttagares bostadsägande

  Interpellation 2004/05:130 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 9 november Interpellation 2004/05:130 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Mona Sahlin om låginkomsttagares bostadsägande Ett krav på bostadspolitiken måste vara att familjebildning och barnafödande inte ska behöva skjutas upp på grund av att det inte finns ekonomiska eller praktiska möjligheter till en god boendemiljö

  Inlämnad
  2004-11-09
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: statens styrning av kommunala bostadsbolag

  statens styrning av kommunala bostadsbolag

  Interpellation 2003/04:479 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 7 maj Interpellation 2003/04:479 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statens styrning av kommunala bostadsbolag Det åligger enligt regeringsformen det allmänna att trygga rätten till bostad. För att uppnå detta, liksom bostadspolitikens övriga mål, finns en tydlig ansvarsfördelning mellan

  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • den framtida tingsrättsorganisationen

  Interpellation 2003/04:313 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 20 februari Interpellation 2003/04:313 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om den framtida tingsrättsorganisationen Vår tidigare så välfungerande tingsrättsorganisation är på god väg att raseras av Socialdemokraternas reformiver. När Domstolskommittén fick till uppgift att minska landets

  Inlämnad
  2004-02-20
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: brott mot äldre

  brott mot äldre

  Interpellation 2003/04:212 av Höij, Helena (kd)

  den 17 december Interpellation 2003/04:212 av tredje vice talman Helena Höij kd till socialminister Lars Engqvist om brott mot äldre I Söderort i Stockholm inkommer över 200 brottsanmälningar mot gamla varje år. Situationen är liknande i andra delar av landet. Det handlar om alltifrån vanvård till förskingring. Problemet

  Inlämnad
  2003-12-17
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: fortsatt centralisering av rättsväsendet

  fortsatt centralisering av rättsväsendet

  Interpellation 2003/04:197 av Lundgren, Kerstin (c)

  den 11 december Interpellation 2003/04:197 av Kerstin Lundgren c till justitieminister Thomas Bodström om fortsatt centralisering av rättsväsendet Ett väl fungerande och närvarande rättsväsende är grundläggande för en rättsstat. Människor måste känna tilltro till att polisen kan beivra brott, att man kan få svar när

  Inlämnad
  2003-12-11
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: polisens brottsutredande verksamhet

  polisens brottsutredande verksamhet

  Interpellation 2003/04:162 av Engström, Hillevi (m)

  den 27 november Interpellation 2003/04:162 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström om polisens brottsutredande verksamhet Enligt rykten i medierna överväger ledningen för Rikspolisstyrelsen att lägga ned en av polisens mest erfarna enheter, riksmordkommissionen RMKDen bakomliggande orsaken är, enligt

  Inlämnad
  2003-11-27
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • fortsatta tingsrättsnedläggningar

  Interpellation 2003/04:235 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 20 januari Interpellation 2003/04:235 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om fortsatta tingsrättsnedläggningar Den 11 november 2003 kom Domstolsverkets komplettering till en tidigare utredning om den framtida tingsrättsorganisationen i Gävleborgs län. Enligt kompletteringen uppfyller en

  Inlämnad
  2004-01-20
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: centralisering av tingsrätterna i Gävleborg

  centralisering av tingsrätterna i Gävleborg

  Interpellation 2003/04:21 av Bergström, Sven (c)

  den 9 oktober Interpellation 2003/04:21 av Sven Bergström c till justitieminister Thomas Bodström om centralisering av tingsrätterna i Gävleborg I den offentliga debatten, i regeringsdeklarationer och andra högtidliga sammanhang har den socialdemokratiska regeringen tidigare hävdat att hela Sverige ska leva och få

  Inlämnad
  2003-10-09
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: rättspsykiatrin

  rättspsykiatrin

  Interpellation 2003/04:10 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 29 september Interpellation 2003/04:10 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om rättspsykiatrin Alltfler överlämnas till rättspsykiatrisk vård och rehabiliteringen tar allt längre tid. För många landsting leder det till platsbrist vilket i sin tur leder till att psykiskt sjuka kriminella

  Inlämnad
  2003-09-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter

Valda filter