Ragnwi Marcelind (KD)

Valkrets
Gävleborgs län
Född år
1953
Avliden
3 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-04-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-02-19 – 2004-04-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2003-10-03 – 2003-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

Bostadsutskottet

Ordförande
2004-04-20 – 2006-10-02
Ledamot
2004-04-15 – 2004-04-19

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-18
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kommunala bostadsbolags villabyggande

  kommunala bostadsbolags villabyggande

  Interpellation 2004/05:542 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 21 april Interpellation 2004/05:542 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kommunala bostadsbolags villabyggande Runtom i landet aviserar nu kommunala bostadsbolag planer på att bygga småhus och lägenheter för att sälja dessa. I Gävle, Enköping och Landskrona har de redan dominerande

  Inlämnad
  2005-04-21
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: åretruntboende i skärgården

  åretruntboende i skärgården

  Interpellation 2004/05:453 av Runegrund, Rosita (kd)

  den 9 mars Interpellation 2004/05:453 av Rosita Runegrund kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om åretruntboende i skärgården Riksdagen har beslutat om en ändring i jordabalken som innebär att tredimensionell fastighetsindelning är möjlig sedan den 1 januari 2004. Genom denna lag kan ett och samma hus ha olika

  Inlämnad
  2005-03-09
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: obligatorisk bostadsförmedling

  obligatorisk bostadsförmedling

  Interpellation 2004/05:363 av Lundström, Nina (fp)

  den 8 februari Interpellation 2004/05:363 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om obligatorisk bostadsförmedling Regeringen ville genom en proposition hösten 2000 förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen, vilket resulterade i att en lag infördes om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

  Inlämnad
  2005-02-08
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: strandskyddsbestämmelserna

  strandskyddsbestämmelserna

  Interpellation 2004/05:385 av Bergström, Sven (c)

  den 16 februari Interpellation 2004/05:385 av Sven Bergström c till statsrådet Lena Sommestad om strandskyddsbestämmelserna Gävleborg har i grunden goda förutsättningar att utvecklas positivt. Men den 10 februari kom ännu en gång dystra siffror från SCB över befolkningsutvecklingen i Sverige under 2004. De visar inte

  Inlämnad
  2005-02-16
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: brott mot äldre

  brott mot äldre

  Interpellation 2004/05:163 av Althin, Peter (kd)

  den 18 november Interpellation 2004/05:163 av Peter Althin kd till justitieminister Thomas Bodström om brott mot äldre Våld och övergrepp mot äldre är vanligare förekommande än de flesta tror. I Brottsoffermyndighetens studie Ofrid framkommer att 16 av kvinnorna och 13 av männen har utsatts för någon form av våld eller

  Inlämnad
  2004-11-18
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: lekmannaövervakare

  lekmannaövervakare

  Interpellation 2004/05:162 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 18 november Interpellation 2004/05:162 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om lekmannaövervakare Lekmannaövervakare har en mycket viktig uppgift i samhället. Framgången för en frigiven brottsling hänger på vad som händer den närmaste tiden efter frigivningen. Därför är det angeläget med

  Inlämnad
  2004-11-18
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: tågtrafiken mellan Gävle och Stockholm

  tågtrafiken mellan Gävle och Stockholm

  Interpellation 2004/05:134 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 11 november Interpellation 2004/05:134 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing om tågtrafiken mellan Gävle och Stockholm Järnvägslinjen StockholmGävle trafikeras för närvarande av SJ och Connex nattågslinje på övre Norrland. Under sommaren och hösten har medierna i Gävleregionen belyst de stora svårigheter

  Inlämnad
  2004-11-11
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: äldres boende

  äldres boende

  Interpellation 2004/05:131 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 9 november Interpellation 2004/05:131 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Mona Sahlin om äldres boende Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett av välfärdspolitikens mest angelägna mål. Även om det bakom den demografiska utvecklingen med alltfler äldre ligger en i grunden positiv

  Inlämnad
  2004-11-09
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: låginkomsttagares bostadsägande

  låginkomsttagares bostadsägande

  Interpellation 2004/05:130 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 9 november Interpellation 2004/05:130 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Mona Sahlin om låginkomsttagares bostadsägande Ett krav på bostadspolitiken måste vara att familjebildning och barnafödande inte ska behöva skjutas upp på grund av att det inte finns ekonomiska eller praktiska möjligheter till en god boendemiljö

  Inlämnad
  2004-11-09
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)

Filter

Valda filter