Ragnwi Marcelind (KD)

Valkrets
Gävleborgs län
Född år
1953
Avliden
3 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2004-04-29
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2003-02-19 – 2004-04-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2003-10-03 – 2003-12-18

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

Bostadsutskottet

Ordförande
2004-04-20 – 2006-10-02
Ledamot
2004-04-15 – 2004-04-19

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-18
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Effektivisering inom samhällsbyggnadsområdet

  Skriftlig fråga 2005/06:1976 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 4 augusti Fråga 2005/06:1976 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Effektivisering inom samhällsbyggnadsområdet Statskontoret redovisade förra året i rapporten Stor potential för effektivisering hos statliga myndigheter genom automatiserad elektronisk ärendehantering att myndigheterna

  Inlämnad
  2006-08-04
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Merkostnader vid flyttning av bredbandskablar vid vägombyggnad

  Skriftlig fråga 2005/06:1941 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 24 juli Fråga 2005/06:1941 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Merkostnader vid flyttning av bredbandskablar vid vägombyggnad Under den senaste femårsperioden har en stor del av det svenska bredbandsnätet lagts ned invid de allmänna vägarna i vårt land. Avtal om markupplåtelse har träffats

  Inlämnad
  2006-07-24
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Förändrad avgiftssättning av anslutningsväxlar

  Skriftlig fråga 2005/06:1656 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 18 maj Fråga 2005/06:1656 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Förändrad avgiftssättning av anslutningsväxlar Den 27 april 2006 lämnade Banverket ett preliminärt förslag till hantering och avgiftssättning av anslutningsväxlar. Enligt förslaget fastställs årsavgiften till mellan 20 000 och

  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Arbetsmiljön på länsstyrelserna

  Skriftlig fråga 2005/06:1584 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 11 maj Fråga 2005/06:1584 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Arbetsmiljön på länsstyrelserna Akademikers kompetens tas inte till vara inom landets länsstyrelser visar en enkät bland SACO:s samtliga medlemmar på landets länsstyrelser. Nio av tio akademiker upplever brister i hur länsstyrelserna

  Inlämnad
  2006-05-11
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • Bostadsförsörjningen

  Skriftlig fråga 2005/06:1526 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 4 maj Fråga 2005/06:1526 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Bostadsförsörjningen Statskontoret har i en rapport redovisat hur arbetet med de statliga målen för bostadsförsörjningen går till i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Uppsala. Rapporten bygger på ny empiri.

  Inlämnad
  2006-05-04
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Geodatarådet inom lantmäteriområdet

  Skriftlig fråga 2005/06:1525 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 4 maj Fråga 2005/06:1525 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Geodatarådet inom lantmäteriområdet Riksdagen tog för fem månader sedan ställning till bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten prop. 2005/06:5Bland annat beslutades att inrätta ett geodataråd.

  Inlämnad
  2006-05-04
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Marknads- och konkurrensråd inom lantmäteriområdet

  Skriftlig fråga 2005/06:1471 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 25 april Fråga 2005/06:1471 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Marknads- och konkurrensråd inom lantmäteriområdet Riksdagen tog för fem månader sedan ställning till bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU4 om Lantmäteriverksamheten prop. 2005/06:5Bland annat beslutades att

  Inlämnad
  2006-04-25
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Bredband till glesbygden i Gävleborg

  Skriftlig fråga 2005/06:1251 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 21 mars Fråga 2005/06:1251 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Bredband till glesbygden i Gävleborg Arbetslösheten i Gävleborg och i Söderhamns kommun är rekordhög. Regeringens lösning tycks vara att stoppa huvudet i sanden. Plusjobb och utbildningsinsatser tycks enligt Socialdemokraterna

  Inlämnad
  2006-03-21
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Inskrivningsmyndighetens handläggningstider

  Skriftlig fråga 2005/06:1230 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 17 mars Fråga 2005/06:1230 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström s Inskrivningsmyndighetens handläggningstider Den som köpt ett hus eller annan fast egendom måste ansöka om lagfart hos inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsmyndigheten prövar också ansökningar om inteckningar och om inskrivning

  Inlämnad
  2006-03-17
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Satsning på turism i Gävleborg

  Skriftlig fråga 2005/06:1198 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 14 mars Fråga 2005/06:1198 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Satsning på turism i Gävleborg En viktig trend under de senaste 25 åren är att jobben inom näringslivet flyttar från varuproduktion till tjänsteproduktion. År 1980 jobbade ca 45 av arbetskraften inom tjänsteproduktionen. År 2002

  Inlämnad
  2006-03-14
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Prissättningen på geografisk information

  Skriftlig fråga 2005/06:1196 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 14 mars Fråga 2005/06:1196 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Prissättningen på geografisk information Lantmäteriutredningen SOU 2003:111 bedömde att prissättningen på grundläggande geografisk information bör grundas på att användare, utöver en ren uttagskostnad, också ska betala

  Inlämnad
  2006-03-14
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg

  Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg

  Interpellation 2005/06:274 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 22 februari Interpellation 2005/06:274 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg Den 13 september 2004 var statsråden Ulrica Messing och Hans Karlsson i Gävleborg och presenterade ett åtgärdspaket för södra Norrlandskusten på temat ungdomar, utbildning

  Inlämnad
  2006-02-22
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Bostadsområde för elöverkänsliga

  Skriftlig fråga 2005/06:1161 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 9 mars Fråga 2005/06:1161 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Bostadsområde för elöverkänsliga Boendesituationen är av central betydelse för dem som lider av elöverkänslighet. Det är omöjligt att i dagens samhälle säkerställa områden helt utan elektromagnetisk strålning, men det

  Inlämnad
  2006-03-09
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Fler kvinnliga professorer

  Skriftlig fråga 2005/06:1030 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 16 februari Fråga 2005/06:1030 av Ragnwi Marcelind kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Fler kvinnliga professorer Universitets- och högskolevärlden brottas med stora jämställdhetsproblem. I en undersökning som gjorts visar det sig att en överväldigande majoritet av professurerna på våra universitet

  Inlämnad
  2006-02-16
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Förändrade avgifter för tågtrafikföretag

  Skriftlig fråga 2005/06:1029 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 16 februari Fråga 2005/06:1029 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Förändrade avgifter för tågtrafikföretag Banverket har nyligen skickat ut ett förslag till alla tågtrafikföretag där man presenterar hur man planerar att förändra avgifterna för tågtrafikens nyttjande av järnvägen. Förslaget

  Inlämnad
  2006-02-16
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den svarta bostadsmarknaden

  Den svarta bostadsmarknaden

  Interpellation 2005/06:214 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 23 januari Interpellation 2005/06:214 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Den svarta bostadsmarknaden Det svenska hyressättningssystemet innebär att hyror sätts utifrån bruksvärdessystemet. Det svenska systemet motsvaras inte av några andra system i andra länder. I det svenska systemet

  Inlämnad
  2006-01-23
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Strandskydd

  Strandskydd

  Interpellation 2005/06:192 av Johansson, Bengt-Anders (m)

  den 12 januari Interpellation 2005/06:192 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad s Strandskydd Miljöministern utlovade i en interpellationsdebatt med undertecknad i december 2004 att ett förslag med nya regler för strandskydd skulle läggas på riksdagens bord våren 2006. Enligt uppgift är departementet

  Inlämnad
  2006-01-12
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Farleden i Gävle hamn

  Skriftlig fråga 2005/06:850 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 24 januari Fråga 2005/06:850 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Farleden i Gävle hamn Gävle hamn har stor betydelse för näringslivet och för nya företagsetableringar i Gävleregionen men också i ett område som sträcker sig över Gävleborg, Dalarna och Uppland. Privata företag satsar nu pengar

  Inlämnad
  2006-01-24
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Utbyggnad av E 4 mellan Enånger och Hudiksvall

  Skriftlig fråga 2005/06:830 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 19 januari Fråga 2005/06:830 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Utbyggnad av E 4 mellan Enånger och Hudiksvall I en fråga 2004/05:1852 den 10 juni 2005 frågade jag statsrådet Ulrica Messing om E 4 mellan Enånger och Hudiksvall och om vilka åtgärder statsrådet avsåg att vidta för att tillförsäkra

  Inlämnad
  2006-01-19
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Åtgärder mot våldet och otryggheten

  Skriftlig fråga 2005/06:776 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 12 januari Fråga 2005/06:776 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström s Åtgärder mot våldet och otryggheten Folkhälsoinstitutet har nyligen genomfört en utredning av folkhälsopolitiken ur ett genusperspektiv. Rapporten som följde tar upp en rad punkter och förslag på åtgärder för förbättringar.

  Inlämnad
  2006-01-12
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)

Filter

Valda filter