Pia Steensland (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Södermanlands län
Titel
Ph.D., Docent.
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Socialutskottet

Ledamot
2021-03-03 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-24 – 2021-03-03
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-24

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 18-, utbildningsutskottet 18- och socialutskottet 18-.

Föräldrar

Egenföretagaren Leif Johansson och butiksbiträdet Gerd Johansson, F. Larsson.

Utbildning

Gymnasieskola, Värnamo, slutår 91. Receptarieexamen, Uppsala universitet 94. Farmaciekandidat, Uppsala universitet 95. Farm.dr., Uppsala universitet 02. Docent i neurofarmakologi, Karolinska Institutet 11.

Anställningar

Charkbiträde, Rörstorpshallen, Värnamo, 87-92. Apotekstekniker, Apoteket Kronan, Värnamo 93. Receptarie, Apoteket Kronan, Värnamo 94. Receptarie, Sjukhusapoteket i Värnamo, 95. Doktorand, Uppsala universitet 96-02. Postdok, Rutgers University, Center of Alcohol Studies, New Jersey, USA 02. Forskningsassistent, Uppsala universitet 03. Postdok, Ernest Gallo Clinic and Research Center, Californien, USA 06-08. Postdok, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet 09. Forskarassistent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet 10-13. Senior forskare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet 14-. Handläggare hälso- och sjukvårdsfrågor, Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli 17-18.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Strängnäs 15-, ersättare 14. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 14-18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Kristdemokraterna Strängnäs 15-16, ledamot och sekreterare 17 och ordförande 18. Styrelsesuppleant, Alkoholpolitiskt forum 19-. Styrelseledamot, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 19-.

Litteratur

Anabolic Androgenic Steroids and the Brain (01 avhandling). Drygt 30 originalartiklar i faktagranskade vetenskapliga tidskrifter.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Tidsbestämda beslut om kommunal assistans

  Skriftlig fråga 2020/21:3262 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:3262 Tidsbestämda beslut om kommunal assistans av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S I en tidigare skriftlig fråga till socialministern 2020/21:2745 frågade undertecknad om regeringen, utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken och att LSS är en rättighetslagstiftning,

  Inlämnad
  2021-06-17
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • En rimlig tidsplan och arbetsmiljö fram till läkarlegitimation

  Skriftlig fråga 2020/21:3244 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:3244 En rimlig tidsplan och arbetsmiljö fram till läkarlegitimation av Pia Steensland KD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Sveriges Yngre Läkares Förening, Sylf, publicerade nyligen en rapport utifrån att 1 000 underläkare hade tillfrågats om hur de upplever sin arbetssituation. Rapporten visade att en

  Inlämnad
  2021-06-16
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Transparens kring läkemedelsproduktionens miljöpåverkan

  Skriftlig fråga 2020/21:3005 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:3005 Transparens kring läkemedelsproduktionens miljöpåverkan av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Kristdemokraterna anser att det är angeläget att vidta åtgärder för att minska läkemedels negativa miljöpåverkan. I dag ställs det inga miljökrav på läkemedel, varken när det gäller tillverkning

  Inlämnad
  2021-05-26
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Införandet av den nationella läkemedelslistan

  Skriftlig fråga 2020/21:2997 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2997 Införandet av den nationella läkemedelslistan av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Kristdemokraterna har varit drivande i att införa den nationella läkemedelslistan som är tänkt att vara en rikstäckande källa med information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Genom

  Inlämnad
  2021-05-26
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Synkontroll vid körkortsförnyelse

  Skriftlig fråga 2020/21:2996 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2996 Synkontroll vid körkortsförnyelse av Pia Steensland KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trots att vi vet att vi inte har samma syn hela livet så har Sverige inte några återkommande synkontroller när vi förnyar körkortet för privatbilister, till skillnad från många andra EU-länder. I stället

  Inlämnad
  2021-05-26
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Avskaffat fribelopp under andra halvåret 2021

  Skriftlig fråga 2020/21:2925 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2925 Avskaffat fribelopp under andra halvåret 2021 av Pia Steensland KD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Sjukvårdens personal har under snart ett och ett halvt års tid stått under hård press och belastning med anledning av smittspridningen och det ökade vårdbehovet till följd av covidpandemin. Nu stundar

  Inlämnad
  2021-05-20
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Rättspsykiatrisk vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Skriftlig fråga 2020/21:2822 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2822 Rättspsykiatrisk vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning av Pia Steensland KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S P1-programmet Kaliber har nyligen gjort en granskning av den rättspsykiatriska vården. De fann att år 2020 fanns det runt 30 personer med medelsvår

  Inlämnad
  2021-05-11
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Omprövningsstopp för kommunal assistans

  Skriftlig fråga 2020/21:2745 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2745 Omprövningsstopp för kommunal assistans av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S I dag delar stat och kommun på huvudmannaskapet för den personliga assistansen enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSSDe personer med omfattande funktionsnedsättning som bedöms

  Inlämnad
  2021-05-04
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Huvudmannaskap för personlig assistans

  Skriftlig fråga 2020/21:2744 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2744 Huvudmannaskap för personlig assistans av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S För oss kristdemokrater är det en självklarhet att du ska ha rätt att få den assistans du behöver för att leva ett liv som alla andra oavsett var i landet du bor. Så är det inte i dag. Stat och kommun har

  Inlämnad
  2021-05-04
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Ikraftträdandet av den nationella läkemedelslistan

  Skriftlig fråga 2020/21:2536 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2536 Ikraftträdandet av den nationella läkemedelslistan av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Kristdemokraterna har varit drivande i att införa den nationella läkemedelslistan, som är tänkt att vara en rikstäckande källa med information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

  Inlämnad
  2021-04-14
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Myndighetsuppdrag utifrån regeringens förslag till ANDTS-strategi

  Skriftlig fråga 2020/21:2519 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2519 Myndighetsuppdrag utifrån regeringens förslag till ANDTS-strategi av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av ANDTS-produkter. Ett tydligt politiskt ledarskap

  Inlämnad
  2021-04-14
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Optikers möjlighet att korta vårdköerna

  Skriftlig fråga 2020/21:2086 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2086 Optikers möjlighet att korta vårdköerna av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Ögonsjukvården är hårt belastad, och endast i undantagsfall klarar regionerna av att möta kravet på tre månaders väntetid. Cirka 200 000 patienter lider av glaukom, och omkring 450 000 patienter lider

  Inlämnad
  2021-03-04
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Föräldraansvar inom socialförsäkringarna

  Skriftlig fråga 2020/21:2058 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2058 Föräldraansvar inom socialförsäkringarna av Pia Steensland KD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Utredningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn ska ta ställning till om föräldraansvaret inom den personliga assistansen kan förtydligas eller smalnas

  Inlämnad
  2021-03-03
  Besvarare
  Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
 • Brist på platser i verksamhetsförlagd utbildning

  Skriftlig fråga 2020/21:1749 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:1749 Brist på platser i verksamhetsförlagd utbildning av Pia Steensland KD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Den coronapandemi vi genomlever har medfört ett ökat intresse för att studera till vårdrelaterade yrken. Detta är något mycket positivt. Kristdemokraterna har redan före pandemin sett, och haft förslag

  Inlämnad
  2021-02-10
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Fritidskort

  Skriftlig fråga 2020/21:1748 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:1748 Fritidskort av Pia Steensland KD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt, vilket påverkar barns framtidsutsikter. Barn rör sig allt mindre, detta trots att vi vet mer om hälsokonsekvenserna av stillasittandet: barnets muskler, hjärta, motorik, balans, BMI, sömnkvalitet

  Inlämnad
  2021-02-10
  Besvarare
  Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
 • Huvudmannaskapet för personlig assistans

  Skriftlig fråga 2020/21:1251 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:1251 Huvudmannaskapet för personlig assistans av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S För oss kristdemokrater är det en självklarhet att du ska ha rätt att få den assistans du behöver för att leva ett liv som andra oavsett var i landet du bor. Så är det inte i dag. Stat och kommun har

  Inlämnad
  2021-01-13
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Covid-19-vaccination för personer som lever med assistans och deras assistenter

  Skriftlig fråga 2020/21:924 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:924 Covid-19-vaccination för personer som lever med assistans och deras assistenter av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Precis som socialministern uttryckte det under presskonferensen den 4 december 2020 skänker möjligheten till vaccination mot covid-19 ett hopp till hela samhället

  Inlämnad
  2020-12-09
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Föräldraansvar för barn med funktionsnedsättning

  Skriftlig fråga 2020/21:430 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:430 Föräldraansvar för barn med funktionsnedsättning av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S En bidragande orsak till att barn med omfattande funktionsnedsättning har förlorat rätten till personlig assistans är att assistansersättning endast betalas ut för hjälp som inte ingår i det ansvar

  Inlämnad
  2020-11-12
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster

  Skriftlig fråga 2020/21:259 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:259 Försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Kristdemokraterna anser att det vore värdefullt om apoteken och farmaceuterna kan få ett utökat ansvar och en större roll i hälso- och sjukvårdskedjan för att bättre främja egenvård, hälsoförebyggande

  Inlämnad
  2020-10-21
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Schablonen för timersättning inom assistansersättningen

  Skriftlig fråga 2020/21:100 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:100 Schablonen för timersättning inom assistansersättningen av Pia Steensland KD till Finansminister Magdalena Andersson S När regeringen och samarbetspartierna aviserade budgetnyheterna presenterades uppräkningen av assistansschablonen för 2021 med 3,5 procent som en rekordstor höjning. Uppräkningen har

  Inlämnad
  2020-09-23
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)

Filter

Valda filter