Pia Steensland (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Södermanlands län
Titel
Ph.D., Docent.
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Socialutskottet

Ledamot
2021-03-03 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-24 – 2021-03-03
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-24

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 18-, utbildningsutskottet 18- och socialutskottet 18-.

Föräldrar

Egenföretagaren Leif Johansson och butiksbiträdet Gerd Johansson, F. Larsson.

Utbildning

Gymnasieskola, Värnamo, slutår 91. Receptarieexamen, Uppsala universitet 94. Farmaciekandidat, Uppsala universitet 95. Farm.dr., Uppsala universitet 02. Docent i neurofarmakologi, Karolinska Institutet 11.

Anställningar

Charkbiträde, Rörstorpshallen, Värnamo, 87-92. Apotekstekniker, Apoteket Kronan, Värnamo 93. Receptarie, Apoteket Kronan, Värnamo 94. Receptarie, Sjukhusapoteket i Värnamo, 95. Doktorand, Uppsala universitet 96-02. Postdok, Rutgers University, Center of Alcohol Studies, New Jersey, USA 02. Forskningsassistent, Uppsala universitet 03. Postdok, Ernest Gallo Clinic and Research Center, Californien, USA 06-08. Postdok, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet 09. Forskarassistent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet 10-13. Senior forskare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet 14-. Handläggare hälso- och sjukvårdsfrågor, Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli 17-18.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Strängnäs 15-, ersättare 14. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 14-18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Kristdemokraterna Strängnäs 15-16, ledamot och sekreterare 17 och ordförande 18. Styrelsesuppleant, Alkoholpolitiskt forum 19-. Styrelseledamot, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 19-.

Litteratur

Anabolic Androgenic Steroids and the Brain (01 avhandling). Drygt 30 originalartiklar i faktagranskade vetenskapliga tidskrifter.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Tullverkets straffavgifter

  Skriftlig fråga 2021/22:1890 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:1890 Tullverkets straffavgifter av Pia Steensland KD till Finansminister Mikael Damberg S Under 2016 skedde ett administrativt misstag i Oxelösunds hamn som ledde till att en last med kokskol till SSAB inte förtullades på rätt sätt. Misstaget upptäcktes senare i samband med en intern kontroll. Kort därefter
  Inlämnad
  2022-08-25
  Svarsdatum
  2022-09-08
  Besvarare
  Finansminister Mikael Damberg (S)
 • Systembolaget och utlandsbaserade aktörers e-handel

  Skriftlig fråga 2021/22:1737 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:1737 Systembolaget och utlandsbaserade aktörers e-handel av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Nyligen meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen i en dom att e-handelsföretaget Winefinder får fortsätta att sälja sina produkter till svenska konsumenter via internet. Detta tillåts då
  Inlämnad
  2022-06-16
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Jämlik tillgång till särläkemedel

  Skriftlig fråga 2021/22:1725 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:1725 Jämlik tillgång till särläkemedel av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Sverige är ett av få länder som inte har en nationell strategi för sällsynta sjukdomar. Jag är därför glad över att en majoritet i riksdagen i slutet av mars 2022 riktade ett tillkännagivande angående detta
  Inlämnad
  2022-06-15
  Svarsdatum
  2022-06-22
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Behovet av ett centrum för hälsokriser

  Skriftlig fråga 2021/22:1288 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:1288 Behovet av ett centrum för hälsokriser av Pia Steensland KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverige och världen har under de senaste åren prövats av covid-19-pandemin, och nu pågår ett krig i Europa efter Putins fasansfulla invasion av Ukraina. Dessa prövningar medför akuta hälsorisker i Sverige
  Inlämnad
  2022-03-17
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Apotekens returrätt avseende kylvaror

  Skriftlig fråga 2021/22:1052 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:1052 Apotekens returrätt avseende kylvaror av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Apotekens möjligheter att returnera läkemedel som inte sålts har betydelse för apotekens beslut att köpa in och lagerhålla varor samt att beställa varor som inte finns i lager när de efterfrågas av kunderna.
  Inlämnad
  2022-02-09
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Skrivelse angående förnyad ANDTS-strategi 2021-2025

  Skriftlig fråga 2021/22:766 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:766 Skrivelse angående förnyad ANDTS-strategi 20212025 av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Den 15 juni 2021 beslöt riksdagen, efter förslag från Kristdemokraterna, att avslå regeringens proposition En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin
  Inlämnad
  2022-01-14
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Studiestöd för fristående kurser vid enskilda utbildningsanordnare

  Skriftlig fråga 2021/22:690 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:690 Studiestöd för fristående kurser vid enskilda utbildningsanordnare av Pia Steensland KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Enligt 1 kap. 2 studiestödsförordningen 2000:655 är det regeringen som bestämmer vid vilka läroanstalter och utbildningar som studerande kan få studiestöd. Läroanstalterna och
  Inlämnad
  2021-12-28
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Legalisering av cannabis i Tyskland

  Skriftlig fråga 2021/22:669 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:669 Legalisering av cannabis i Tyskland av Pia Steensland KD till Statsrådet Hans Dahlgren S Den nya socialdemokratiskt ledda regeringen i Tyskland har meddelat att man avser att legalisera cannabis i landet. Detaljerna är ännu inte klara, men det handlar om att introducera kontrollerad distribution av cannabis
  Inlämnad
  2021-12-17
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Vattenförsörjningen i al-Hasakah-provinsen

  Skriftlig fråga 2021/22:668 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:668 Vattenförsörjningen i al-Hasakah-provinsen av Pia Steensland KD till Utrikesminister Ann Linde S Sedan ett antal år har den turkiska militären kontrollerat stora delar av al-Hasakah-provinsen som ligger i norra Syrien. I det aktuella området ligger även Aloukstationen som är den enda dricksvattenkällan
  Inlämnad
  2021-12-17
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • En ändamålsenlig ANDTS-strategi

  Skriftlig fråga 2021/22:662 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:662 En ändamålsenlig ANDTS-strategi av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Sverige behöver en tydlig strategi för att minska det mänskliga lidandet och de negativa samhällseffekter som är kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar ANDTSDen tidigare strategin löpte
  Inlämnad
  2021-12-16
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Stärkt rättssäkerhet kring omvårdnadsbidraget

  Skriftlig fråga 2021/22:643 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:643 Stärkt rättssäkerhet kring omvårdnadsbidraget av Pia Steensland KD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sedan den 1 januari 2019 finns det två nya förmåner inom socialförsäkringen: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna ersätter de tidigare förmånerna vårdbidrag och handikappersättning.
  Inlämnad
  2021-12-16
  Besvarare
  Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
 • Assistansersättning - väsentligt förändrade förhållanden eller behov

  Skriftlig fråga 2021/22:537 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:537 Assistansersättning väsentligt förändrade förhållanden eller behov av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Den tidigare hållningen enligt socialförsäkringsbalken SFB var att rätten till assistansersättning ska omprövas sedan två år har förflutit från senaste prövningen och vid väsentligt
  Inlämnad
  2021-12-09
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Biträdande lektorer

  Skriftlig fråga 2021/22:267 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2021/22:267 Biträdande lektorer av Pia Steensland KD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Att unga forskare ges de nödvändiga förutsättningar och trygga anställningsformer som krävs för att utvecklas till framstående forskare är centralt för Sveriges konkurrenskraft och utveckling som kunskapsnation. Vikten av att
  Inlämnad
  2021-10-26
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Tidsbestämda beslut om kommunal assistans

  Skriftlig fråga 2020/21:3262 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:3262 Tidsbestämda beslut om kommunal assistans av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S I en tidigare skriftlig fråga till socialministern 2020/21:2745 frågade undertecknad om regeringen, utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken och att LSS är en rättighetslagstiftning,
  Inlämnad
  2021-06-17
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • En rimlig tidsplan och arbetsmiljö fram till läkarlegitimation

  Skriftlig fråga 2020/21:3244 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:3244 En rimlig tidsplan och arbetsmiljö fram till läkarlegitimation av Pia Steensland KD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Sveriges Yngre Läkares Förening, Sylf, publicerade nyligen en rapport utifrån att 1 000 underläkare hade tillfrågats om hur de upplever sin arbetssituation. Rapporten visade att en
  Inlämnad
  2021-06-16
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Transparens kring läkemedelsproduktionens miljöpåverkan

  Skriftlig fråga 2020/21:3005 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:3005 Transparens kring läkemedelsproduktionens miljöpåverkan av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Kristdemokraterna anser att det är angeläget att vidta åtgärder för att minska läkemedels negativa miljöpåverkan. I dag ställs det inga miljökrav på läkemedel, varken när det gäller tillverkning
  Inlämnad
  2021-05-26
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Införandet av den nationella läkemedelslistan

  Skriftlig fråga 2020/21:2997 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2997 Införandet av den nationella läkemedelslistan av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S Kristdemokraterna har varit drivande i att införa den nationella läkemedelslistan som är tänkt att vara en rikstäckande källa med information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Genom
  Inlämnad
  2021-05-26
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Synkontroll vid körkortsförnyelse

  Skriftlig fråga 2020/21:2996 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2996 Synkontroll vid körkortsförnyelse av Pia Steensland KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trots att vi vet att vi inte har samma syn hela livet så har Sverige inte några återkommande synkontroller när vi förnyar körkortet för privatbilister, till skillnad från många andra EU-länder. I stället
  Inlämnad
  2021-05-26
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Avskaffat fribelopp under andra halvåret 2021

  Skriftlig fråga 2020/21:2925 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2925 Avskaffat fribelopp under andra halvåret 2021 av Pia Steensland KD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Sjukvårdens personal har under snart ett och ett halvt års tid stått under hård press och belastning med anledning av smittspridningen och det ökade vårdbehovet till följd av covidpandemin. Nu stundar
  Inlämnad
  2021-05-20
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Rättspsykiatrisk vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Skriftlig fråga 2020/21:2822 av Pia Steensland (KD)

  Fråga 2020/21:2822 Rättspsykiatrisk vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning av Pia Steensland KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S P1-programmet Kaliber har nyligen gjort en granskning av den rättspsykiatriska vården. De fann att år 2020 fanns det runt 30 personer med medelsvår
  Inlämnad
  2021-05-11
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Filter

Valda filter