Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Avdrag för arbetsrum

  Motion 2002/03:Sk396 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk396 av Peter Pedersen v Avdrag för arbetsrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter göra en översyn av de regler som finns vad gäller avdrag för arbetsrum i den egna bostaden samt på vilket sätt utformningen av dessa regler påverkar distansarbete från den egna

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Den högre utbildningen

  Motion 2002/03:Ub450 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub450 av Peter Pedersen v Den högre utbildningen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett mer flexibelt system vad gäller takbeloppen i den högre utbildningen. 2 Motivering Örebro universitet har lyckats

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bilreseavdraget för arbetsresor

  Motion 2002/03:Sk359 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk359 av Peter Pedersen v Bilreseavdraget för arbetsresor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter utreda konsekvenserna av en höjning och differentiering av bilreseavdraget för arbetsresor. 2 Motivering Privatbilismen och bensinpriset är ständigt på mångas läppar

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Feministisk analys av grundlagarna

  Motion 2002/03:K296 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K296 av Mats Einarsson m.fl. v Feministisk analys av grundlagarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att tillsätta en utredning som kritiskt granskar och analyserar vår författning ur ett könsmaktsperspektiv.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förändring av rösträttsvillkoren

  Motion 2002/03:K276 av Rossana Valeria D. m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K276 av Rossana Valeria D. m.fl. v Förändring av rösträttsvillkoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en sådan ändring av vallagen att de som fyller 18 år under år då allmänna val hålls blir röstberättigade. Motivering När den allmänna

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skydd mot diskriminerande lagstiftning

  Motion 2002/03:K275 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K275 av Mats Einarsson m.fl. v Skydd mot diskriminerande lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 2 kap. 15 RF ges följande lydelse: Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon missgynnas därför att han eller hon med hänsyn till ras, hudfärg, etniskt ursprung

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förbättrad proportionalitet i kommunalval

  Motion 2002/03:K273 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K273 av Mats Einarsson m.fl. v Förbättrad proportionalitet i kommunalval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ändring av vallagen i syfte att förbättra proportionaliteten i kommunalvalet med hjälp av t.ex. utjämningsmandat

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Internationella kvinnodagen

  Motion 2002/03:K272 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K272 av Mats Einarsson m.fl. v Internationella kvinnodagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen 1989:253 om allmänna helgdagar som innebär att den 8 mars blir allmän helgdag. Internationella kvinnodagen 1980 proklamerade FN

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skyldighet för myndighet att ge hjälpsökande skriftligt besked

  Motion 2002/03:K269 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K269 av Mats Einarsson m.fl. v Skyldighet för myndighet att ge hjälpsökande skriftligt besked Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring i förvaltningslagen att den sökande garanteras skriftligt besked om beslut enligt vad i motionen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Reformering av presstödet

  Motion 2002/03:K268 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K268 av Mats Einarsson m.fl. v Reformering av presstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en allsidig utredning av presstödet, antingen i särskild ordning eller inom ramen för en bredare massmedieutredning.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bestämmelser om beslut angående folkomröstning om vilande grundlagsförslag

  Motion 2002/03:K267 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K267 av Mats Einarsson m.fl. v Bestämmelser om beslut angående folkomröstning om vilande grundlagsförslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ändring av regeringsformen vad gäller bestämmelser om behandlingen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Innehav av barnpornografi

  Motion 2002/03:K410 av Inger Davidson m.fl. (kd, v, c)

  Motion till riksdagen 2002/03:K410 av Inger Davidson m.fl. kd, v, c Innehav av barnpornografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att förbudet mot innehav av barnpornografi utvidgas och förtydligas på sätt som i motionen anförs. Motivering Sedan 1 januari 1999 har Sverige

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Boken och den språkliga mångfalden

  Motion 2002/03:Kr272 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr272 av Peter Pedersen m.fl. v Boken och den språkliga mångfalden 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 7 2 Förslag till riksdagsbeslut 8 3 Bakgrund 8 4 Litteratur översatt från andra språk än engelska 9 5 Litteratur på invandrarspråken 9 6 De nationella minoriteterna 10

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Kulturarvs-IT och dess assistenter

  Motion 2002/03:Kr271 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr271 av Camilla Sköld Jansson m.fl. v Kulturarvs-IT och dess assistenter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen närmare skall utreda förutsättningarna för att permanenta verksamheten med Kulturarvs-IT och, om så krävs, återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Idrott

  Motion 2002/03:Kr265 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr265 av Peter Pedersen m.fl. v Idrott Innehållsförteckning Innehållsförteckning 38 1 Förslag till riksdagsbeslut 39 2 Motivering och bakgrund 39 3 Det svenska idrottsundret 41 4 Orostecken 41 5 Dopning 41 6 Kommersialisering och dyr utrustning utestänger 42 7 Sexifiering av idrotten 43

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:BoU4 2002/03:KrU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Graffiti

  Motion 2002/03:Kr259 av Rossana Valeria D. m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr259 av Rossana Valeria D. m.fl. v Graffiti 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om uppdrag till Kulturrådet att undersöka möjligheten av att initiera graffitiprojekt i samarbete med kommuner och landsting. 2 Inledning

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nobelmuseer i samverkan

  Motion 2002/03:Kr254 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr254 av Peter Pedersen m.fl. v Nobelmuseer i samverkan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ger regeringen i uppdrag att verka för ett utökat och fördjupat samarbete mellan Nobelstiftelsen och Nobelmuseum i Stockholm å ena sidan och Nobelmuseum Björkborn i Karlskoga å andra sidan. 2 Motivering

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Folkbibliotekens framtid

  Motion 2002/03:Kr241 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr241 av Peter Pedersen m.fl. v Folkbibliotekens framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté med uppdrag att granska bibliotekspolitiken och ta fram ett idéprogram för bibliotekens utveckling i enlighet med vad som anförs i

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KrU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Musikgenrecenter för musikalisk mångfald och utveckling

  Motion 2002/03:Kr240 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr240 av Peter Pedersen m.fl. v Musikgenrecenter för musikalisk mångfald och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga inrättande av fler musikgenrecenter i syfte att säkerställa den musikaliska

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Dödligt våld mot kvinnor

  Motion 2002/03:Ju348 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju348 av Peter Pedersen v Dödligt våld mot kvinnor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen i samverkan med berörda myndigheter tar fram ett åtgärdsprogram för att förebygga mäns hot och våld mot kvinnor.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter