Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Kulturpolitikens struktur

  Motion 1999/2000:Kr273 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr273 av Schyman, Gudrun v Kulturpolitikens struktur 1 Bakgrund Med de kulturpolitiska målen från 1974 byggdes den nuvarande modellen för svensk kulturpolitik upp. Denna kulturpolitiks första fas är nu till ända, dess kraft börjar tömmas ut. Det framgår med tydlighet av den kris som

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KrU9
 • Public Service - allmänhetens radio och TV

  Motion 1999/2000:Kr264 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr264 av Bjälkebring, Charlotta L v Public service allmänhetens radio och TV 1 Public service allmänhetens radio och TV Public service är en radio och television i allmänhetens tjänst. Allmänhetens radio och TV har en viktig roll att spela i en demokrati. Uppdraget går ut på att i nära

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1999/2000:KrU1 1999/2000:KrU8 2000/01:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Nolltaxa i kollektivtrafiken

  Motion 1999/2000:T517 av Peter Pedersen och Sture Arnesson (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T517 av Pedersen, Peter v Nolltaxa i kollektivtrafiken 1 Inledning Det behövs en ny kurs i trafikpolitiken. För att säkra vår överlevnad måste hela samhället ställas om till att bli långsiktigt hållbart. Även trafiken måste anpassas till kretsloppssamhällets villkor. Av de 13 miljöhot

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åldersgränser för alkohol

  Motion 1999/2000:So428 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So428 av Pedersen, Peter v Åldersgränser för alkohol Det pågår en debatt om ungdomars alkoholvanor och om att föräldrar langar alkohol till egna ungdomar under 20 år. Det är inte ett lagbrott att bjuda minderåriga t.ex. egna barn och ungdomar på alkohol för förtäring på stället t.ex.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sociala lån

  Motion 1999/2000:So304 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So304 av Kvist, Kenneth v Sociala lån Ökade sociala klyftor, arbetslöshet och sociala nedskärningar har medfört att många människor fått svårt att klara sin försörjning. Många är de som blivit skuldsatta, som kommit efter med hyra, telefonräkning, krediter etc. Många har fått betalningsanmärkning

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ideella föreningar och deras ekonomi

  Motion 1999/2000:Sk714 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk714 av Willy Söderdahl m.fl. v Ideella föreningar och deras ekonomi Ideella föreningar och deras ekonomi Skattelagstiftningen har ett undantag för ideella föreningar inom idrotten. Ersättning till ledare och utövare är skattefritt upp till ett halvt basbelopp. Det är bra och riktigt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiska konsekvensbeskrivningar och analyser

  Motion 1999/2000:K268 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K268 av Pedersen, Peter v Regionalpolitiska konsekvensbeskrivningar och analyser Många, inte minst politiker, ställer sig bakom parollen Hela Sverige skall leva. Det är i stort sett en tom paroll, en läpparnas bekännelse, till intet förpliktigande. Det pågår för närvarande en flyttlasspolitik

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förändring av kungliga hov- och slottsstaten

  Motion 1999/2000:K264 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K264 av Kvist, Kenneth v Förändring av kungliga hov- och slottsstaten Enligt regeringsformen är konungen rikets statschef. Som chef för staten har han av hävd tilldelats en ställning som, även för anhängare av den otidsenliga, feodala kvarlevan monarki, borde kunna ses som alltför exklusiv.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barn och demokrati

  Motion 1999/2000:K252 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K252 av Kvist, Kenneth v Barn och demokrati Gör barn till medborgare I Sverige har vi ingen lång tradition av demokrati. Det är inte i mer än åttio år som vi har haft allmän och lika rösträtt oberoende av lön och kön. Vi har en lång tradition av myndighetsutövande. Egendomslösa och

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Yttrandefrihetens utvidgning

  Motion 1999/2000:K250 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K250 av Einarsson, Mats v Yttrandefrihetens utvidgning Företrädare för Sverige brukar i internationella sammanhang framhålla yttrandefrihetens starka ställning i vårt samhälle och i den svenska lagstiftningen. I regeringsformens RF andra kapitel skyddas yttrandefrihet, informationsfrihet,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rätten till ledighet för politiska förtroendeuppdrag

  Motion 1999/2000:K216 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K216 av Kvist, Kenneth v Rätten till ledighet för politiska förtroendeuppdrag Den som har förtroendeuppdrag i kommun eller landstingskommun har enligt kommunallagen 4 kap 11)rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för uppdragenDetta är rätt och rimligt. Som lagen tillämpas

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Olovlig värvning

  Motion 1999/2000:Ju746 av Margareta Israelsson m.fl. (s, kd, m, c, mp, fp, v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju746 av Israelsson, Margareta s Olovlig värvning Under 1990-talet har ett stort antal barn och ungdomar under 18 år värvats från Sverige och Europa för att strida som soldater i utländska konflikter. Ett flertal av barnen är svenska medborgare och ett okänt antal har dött i strid.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationella uppdrag

  Motion 1999/2000:Kr235 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr235 av Bjälkebring, Charlotta L v Nationella uppdrag 1 Inledning Under rubriken Nationella uppdrag, anslag A3 i budgeten för år 2000 avsätter regeringen 7 miljoner kronor. Samtliga uppdrag är på 3 år och varje mottagare får 1 miljon om året. Till nya uppdrag för perioden 2000-2002

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kultur för alla

  Motion 1999/2000:Kr234 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr234 av Bjälkebring, Charlotta L v Kultur för alla 1 Inledning Kulturpolitiken måste ses från ett helhetsperspektiv en verklighet som garanterar alla människor tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Att kommunicera med omgivningen, att förstå och bli förstådd är grunden för

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:KrU10 1999/2000:KrU11 1999/2000:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Pop- och rockmusik

  Motion 1999/2000:Kr231 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr231 av Pedersen, Peter v Pop- och rockmusik 1 Inledning Kulturen har i alla tider sprängt gränser och skapat möten mellan människor, mellan länder och kontinenter. Inte minst gäller detta den kulturform som musiken utgör. Att värna kulturen är att värna människors rätt att fritt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:KrU10 1999/2000:KrU11 1999/2000:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Statens sjöhistoriska museer

  Motion 1999/2000:Kr227 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr227 av Söderdahl, Willy v Statens sjöhistoriska museer 1 Bakgrund SOU 1997:100 Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten hade i sitt uppdrag att också utreda frågan om en lokalisering av Statens sjöhistoriska Museer SSHM till Karlskrona. Utredningen kom fram till,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottens historia

  Motion 1999/2000:Kr210 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr210 av Pedersen, Peter v Idrottens historia Idrottens historia en del av kulturarvet Idrotten är en viktig del av den svenska kulturen. Idrottshistorien utgör en viktig del av vårt kulturarv. Idrotten har engagerat många människor sedan slutet av 1800-talet. Genom de olympiska spelen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En fristående nationell nyhetsbyrå i allmänhetens tjänst

  Motion 1999/2000:K299 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K299 av Lönnroth, Johan v En fristående nationell nyhetsbyrå i allmänhetens tjänst Under de senaste åttio åren har svenska folkets i särklass viktigaste enskilda nyhetskälla varit Tidningarnas Telegrambyrå, TT. Varhelst man bott i landet har man nåtts av den kvalificerade informationen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barn i häkte

  Motion 1999/2000:Ju510 av Inger Davidson m.fl. (kd, m, c, s, mp, fp, v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju510 av Davidson, Inger kd Barn i häkte Barn i häkte Den första januari 1999 trädde lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård SFS 1998:603 i kraft. Den nya brottspåföljden innebär att ungdomar under 18 år som begår allvarliga brott, i de flesta fall, inte ska dömas till fängelse

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Gemensam vårdnad

  Motion 1999/2000:L415 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m, s, kd, c, mp, fp, v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:L415 av Husmark Pehrsson, Cristina m Gemensam vårdnad Gemensam vårdnad är en tydlig markering av barnets bästa och skall eftersträvas när föräldrar beslutar att gå skilda vägar. Barnets rätt till både pappa och mamma och att växa upp under trygga förhållanden är det centrala. Syftet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:LU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter