Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse

  Motion 2002/03:Ju26 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju26 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Inledning Skadegörelse, bland annat i form av klotter

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa frågor inom spelområdet m.m.

  Vissa frågor inom spelområdet m.m.

  Betänkande 2002/03:KRU8

  Lotterilagen ändras för att stärka föreningslivets ställning på lotterimarknaden. Ideella föreningar får därmed rätt att fritt fördela vinsterna mellan pengar och andra sorters vinster. I dag finns det regler om hur stor andel av vinsten i ideella föreningars lotterier som får bestå av pengar eller värdepapper.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  37
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  35, 220 minuter
  Beredning
  2003-04-10
  Justering
  2003-05-13
  Debatt
  2003-06-03
  Beslut
  2003-06-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Exportkontrollpolitiken   och   exporten  avkrigsmateriel år 2002

  Exportkontrollpolitiken och exporten avkrigsmateriel år 2002

  Betänkande 2002/03:UU9

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002. Riksdagen avslog också motioner om krigsmaterielfrågor. Motionerna handlar främst om att Sverige inte ska exportera krigsmateriel till länder som inte respekterar demokrati

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 71 minuter
  Justering
  2003-05-08
  Debatt
  2003-05-21
  Beslut
  2003-05-21
 • med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag

  Motion 2002/03:Kr9 av Annika Nilsson m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr9 av Annika Nilsson m.fl. s, v, mp med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning bör tillsättas med uppgift att

  Inlämnad
  2003-04-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KrU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Museer och utställningar

  Museer och utställningar

  Betänkande 2002/03:KRU3

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om museer och utställningar.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  12, 56 minuter
  Justering
  2003-02-06
  Debatt
  2003-03-05
  Beslut
  2003-03-06
 • med anledning av prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott

  Motion 2002/03:Ju2 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju2 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott. Motivering Sedan drygt tjugo år har FN arbetat med att finna en hållbar definition för begreppet

  Inlämnad
  2003-03-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron

  Motion 2002/03:Fi6 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi6 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med ändring av lagförslaget i regeringens proposition, att lagen om folkomröstning om införande av euron, 1 tredje stycket, skall lyda: Anser

  Inlämnad
  2003-02-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: stålproduktionen i Degerfors

  stålproduktionen i Degerfors

  Interpellation 2002/03:41 av Pedersen, Peter (v)

  den 15 november Interpellation 2002/03:41 av Peter Pedersen v till näringsminister Leif Pagrotsky om stålproduktionen i Degerfors Boken Stålbadet i Degerfors en lönsamhet till döds med författaren Rolf Jansson gavs ut den 8 november i år. I boken skildras och ifrågasätts alla turer bakom det uppmärksammade och hårt

  Inlämnad
  2002-11-15
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Riksdagsarvodet

  Motion 2002/03:K314 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K314 av Peter Pedersen v Riksdagsarvodet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra det gällande systemet för fastställande av riksdagsarvodet och överväga ett system där nivån på arvodet fastställs genom

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barnbalk

  Motion 2002/03:L234 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:L234 av Tasso Stafilidis m.fl. v Barnbalk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda införandet av en barnbalk med barnperspektivet som utgångspunkt. Motivering Vänsterpartiet anser att det nu är hög tid att införa

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Världssvälten

  Motion 2002/03:U274 av Peter Pedersen och Sermin Özürküt (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:U274 av Peter Pedersen och Sermin Özürküt v Världssvälten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att Sverige medverkar till att utveckla en strategi och ett handlingsprogram i syfte att uppnå målet att halvera

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Krigsmaterielexport

  Motion 2002/03:U269 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:U269 av Peter Pedersen m.fl. v Krigsmaterielexport 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anför om att samma riktlinjer som gäller för krigsmateriel i strid KS också skall tillämpas för övrig krigsmateriel ÖKRiksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:UU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Sakliga och allsidiga läromedel

  Motion 2002/03:Ub316 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub316 av Peter Pedersen v Sakliga och allsidiga läromedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidta åtgärder som syftar till att säkra rätten för grundskolans och gymnasieskolans lärare och elever att ha tillgång

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Riksrekryterande rockskola till Karlskoga

  Motion 2002/03:Ub314 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub314 av Peter Pedersen v Riksrekryterande rockskola till Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra etablering av en riksrekryterande rockskola med gymnasial och eftergymnasial utbildning till Karlskoga.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Alkoholpolitisk utredning

  Motion 2002/03:So340 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:So340 av Peter Pedersen v Alkoholpolitisk utredning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning i syfte att analysera och utvärdera hur den svenska alkoholpolitiken har utvecklats sedan EU-inträdet samt föreslå lämpliga åtgärder för att minska risken

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Den högre utbildningen

  Motion 2002/03:Ub450 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub450 av Peter Pedersen v Den högre utbildningen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett mer flexibelt system vad gäller takbeloppen i den högre utbildningen. 2 Motivering Örebro universitet har lyckats

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Beskattning inom den allmännyttiga ideella sektorn

  Motion 2002/03:Sf344 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf344 av Peter Pedersen v Beskattning inom den allmännyttiga ideella sektorn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 16 2 Förslag till riksdagsbeslut 17 3 Mervärdesskatten 17 4 Den halva basbeloppsregeln inom idrotten 17 2  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Företagsnedläggningar

  Motion 2002/03:N330 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:N330 av Peter Pedersen v Företagsnedläggningar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till nya lagar eller revidering av befintliga lagar för att tydliggöra regelverket vid nedläggning av företag eller företagsenhet. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:NU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Rätten att bo och arbeta i hela landet

  Motion 2002/03:N329 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:N329 av Peter Pedersen v Rätten att bo och arbeta i hela landet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att pröva och utvärdera motionens olika förslag i syfte att ge goda förutsättningar för medborgarna att kunna bo och arbeta i hela landet. 2 Inledning

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Särkullbarns rätt till att få ut arv

  Motion 2002/03:L237 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:L237 av Per Rosengren m.fl. v Särkullbarns rätt till att få ut arv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ta initiativ till en utredning så att regelsystemet utformas på så sätt att både särkullbarnens

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter