Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Öl och idrott

  Motion 1999/2000:So362 av Peter Pedersen och Yvonne Oscarsson (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So362 av Pedersen, Peter v Öl och idrott Idrott och droger hör inte ihop. För många är det ett budskap som fortfarande är viktigt och sant. För andra är det inte så. Alkohol är den vanligaste drogen både i Sverige och i världen i övrigt. Alla vet att alkohol kan skada kroppen efter

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Nolltaxa i kollektivtrafiken

  Motion 1999/2000:T517 av Peter Pedersen och Sture Arnesson (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T517 av Pedersen, Peter v Nolltaxa i kollektivtrafiken 1 Inledning Det behövs en ny kurs i trafikpolitiken. För att säkra vår överlevnad måste hela samhället ställas om till att bli långsiktigt hållbart. Även trafiken måste anpassas till kretsloppssamhällets villkor. Av de 13 miljöhot

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åldersgränser för alkohol

  Motion 1999/2000:So428 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So428 av Pedersen, Peter v Åldersgränser för alkohol Det pågår en debatt om ungdomars alkoholvanor och om att föräldrar langar alkohol till egna ungdomar under 20 år. Det är inte ett lagbrott att bjuda minderåriga t.ex. egna barn och ungdomar på alkohol för förtäring på stället t.ex.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sociala lån

  Motion 1999/2000:So304 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So304 av Kvist, Kenneth v Sociala lån Ökade sociala klyftor, arbetslöshet och sociala nedskärningar har medfört att många människor fått svårt att klara sin försörjning. Många är de som blivit skuldsatta, som kommit efter med hyra, telefonräkning, krediter etc. Många har fått betalningsanmärkning

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnets rättigheter på EU:s dagordning

  Motion 1999/2000:U509 av Margareta Israelsson m.fl. (s, kd, c, mp, m, v, fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U509 av Israelsson, Margareta s Barnets rättigheter hör hemma på EU-agendan Sverige har varit en betydelsefull part i framtagandet och antagandet av FN:s konvention om barnets rättigheter. Från det att Sverige i juni 1990 ratificerade konventionen har ett framgångsrikt arbete bedrivits

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Undervisning om homo- och bisexualitet

  Motion 1999/2000:Ub417 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub417 av Linderborg, Tanja v Undervisning om homo- och bisexualitet 1 Undervisning om homo- och bisexualitet Utredningen om homosexuellas situation i samhället konstaterade 1984 en rad brister i olika högre utbildningar när det gäller undervisning om homosexualitet. I ett flertal utbildningar

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Homosexuella och läroplanen

  Motion 1999/2000:Ub234 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub234 av Linderborg, Tanja v Homosexuella och läroplan 1 Skolan skall bekämpa fördomar För de barn som i dag lever med homosexuella föräldrar är det viktigt att skolans personal har goda kunskaper om homo- och bisexualitet. En okunnig eller fördomsfull attityd kan betyda att såväl barn

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Universitetsutbildning till Karlskoga/Degerfors

  Motion 1999/2000:Ub446 av Peter Pedersen och Murad Artin (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub446 av Pedersen, Peter v Universitetsutbildning till Karlskoga/Degerfors De senaste åren har alla kommuner i Örebro län, med Örebro som undantag, tappat i folkmängd, främst genom utflyttning. Den öppna arbetslösheten är fortfarande för hög, inte minst bland ungdomar. Degerfors är i

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Lokala och regionala fonder

  Motion 1999/2000:N305 av Stig Eriksson och Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N305 av Eriksson, Stig v Lokala och regionala fonder I den ekonomiska vårpropositionen 1999 föreslog regeringen ett omfattande utrednings- och analysarbete till grund för utformningen av statliga åtgärder för att främja nyföretagande och företagsutveckling. Detta gällde bl.a. samordning

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Laserpennor

  Motion 1999/2000:MJ797 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ797 av Pedersen, Peter v Laserpennor Laserpennor har funnits i många år. På senare tid har de sjunkit i pris och därför blivit mer tillgängliga och efterfrågade. Laserpennan var tänkt som ett hjälpredskap till lärare, föreläsare m.fl.som med hjälp av laserpennans lilla, röda prick

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Villingsbergs skjutfält

  Motion 1999/2000:Fö325 av Tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. (kd, m, fp, c, v, mp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö325 av Frebran, Rose-Marie kd Villingsbergs skjutfält I höst kommer regeringen, efter samverkan och i samförstånd med Försvarsmakten, att lägga fram sin försvarsproposition, Försvarsmaktens framtida fredstruktur. Den kommer att föreslå mycket stora och dramatiska förändringar. Underlaget

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiska konsekvensbeskrivningar och analyser

  Motion 1999/2000:K268 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K268 av Pedersen, Peter v Regionalpolitiska konsekvensbeskrivningar och analyser Många, inte minst politiker, ställer sig bakom parollen Hela Sverige skall leva. Det är i stort sett en tom paroll, en läpparnas bekännelse, till intet förpliktigande. Det pågår för närvarande en flyttlasspolitik

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förändring av kungliga hov- och slottsstaten

  Motion 1999/2000:K264 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K264 av Kvist, Kenneth v Förändring av kungliga hov- och slottsstaten Enligt regeringsformen är konungen rikets statschef. Som chef för staten har han av hävd tilldelats en ställning som, även för anhängare av den otidsenliga, feodala kvarlevan monarki, borde kunna ses som alltför exklusiv.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barn och demokrati

  Motion 1999/2000:K252 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K252 av Kvist, Kenneth v Barn och demokrati Gör barn till medborgare I Sverige har vi ingen lång tradition av demokrati. Det är inte i mer än åttio år som vi har haft allmän och lika rösträtt oberoende av lön och kön. Vi har en lång tradition av myndighetsutövande. Egendomslösa och

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Yttrandefrihetens utvidgning

  Motion 1999/2000:K250 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K250 av Einarsson, Mats v Yttrandefrihetens utvidgning Företrädare för Sverige brukar i internationella sammanhang framhålla yttrandefrihetens starka ställning i vårt samhälle och i den svenska lagstiftningen. I regeringsformens RF andra kapitel skyddas yttrandefrihet, informationsfrihet,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rätten till ledighet för politiska förtroendeuppdrag

  Motion 1999/2000:K216 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K216 av Kvist, Kenneth v Rätten till ledighet för politiska förtroendeuppdrag Den som har förtroendeuppdrag i kommun eller landstingskommun har enligt kommunallagen 4 kap 11)rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för uppdragenDetta är rätt och rimligt. Som lagen tillämpas

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Olovlig värvning

  Motion 1999/2000:Ju746 av Margareta Israelsson m.fl. (s, kd, m, c, mp, fp, v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju746 av Israelsson, Margareta s Olovlig värvning Under 1990-talet har ett stort antal barn och ungdomar under 18 år värvats från Sverige och Europa för att strida som soldater i utländska konflikter. Ett flertal av barnen är svenska medborgare och ett okänt antal har dött i strid.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationella uppdrag

  Motion 1999/2000:Kr235 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr235 av Bjälkebring, Charlotta L v Nationella uppdrag 1 Inledning Under rubriken Nationella uppdrag, anslag A3 i budgeten för år 2000 avsätter regeringen 7 miljoner kronor. Samtliga uppdrag är på 3 år och varje mottagare får 1 miljon om året. Till nya uppdrag för perioden 2000-2002

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kultur för alla

  Motion 1999/2000:Kr234 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr234 av Bjälkebring, Charlotta L v Kultur för alla 1 Inledning Kulturpolitiken måste ses från ett helhetsperspektiv en verklighet som garanterar alla människor tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Att kommunicera med omgivningen, att förstå och bli förstådd är grunden för

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:KrU10 1999/2000:KrU11 1999/2000:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Pop- och rockmusik

  Motion 1999/2000:Kr231 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr231 av Pedersen, Peter v Pop- och rockmusik 1 Inledning Kulturen har i alla tider sprängt gränser och skapat möten mellan människor, mellan länder och kontinenter. Inte minst gäller detta den kulturform som musiken utgör. Att värna kulturen är att värna människors rätt att fritt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:KrU10 1999/2000:KrU11 1999/2000:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter