Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • kulturlokaler

  Skriftlig fråga 2004/05:1920 av Pedersen , Peter (v)

  den 21 juni Fråga 2004/05:1920 av Peter Pedersen v till finansminister Pär Nuder om kulturlokaler En rad kulturverksamheter, som exempelvis Teater Galeasen och Folkkulturcentrum, har lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. I detta fall är Stockholms kommun hyresvärd och har förstahandskontrakt med Statens fastighetsverk.

  Inlämnad
  2005-06-21
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag

  Motion 2004/05:K27 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:K27 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag Sammanfattning I regeringens proposition Ny vallag föreslås ingen ändring av reglerna för s.k. dubbelvalsavveckling. I dag gäller den s.k. listtrohetsprincipen fullt ut, vilket i vissa fall kan få resultat som strider

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Museer och utställningar

  Museer och utställningar

  Betänkande 2004/05:KRU7

  Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om museer och utställningar. Motionerna handlar bland annat om de statliga museernas struktur, vården av samlingarna, gratis inträde, ökad tillgänglighet och bättre möjligheter för museer ute i landet att visa fornfynd som hittats

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  36, 14 minuter
  Justering
  2005-03-22
  Debatt
  2005-05-12
  Beslut
  2005-05-12
 • med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m.

  Motion 2004/05:Ju50 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju50 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige, i enlighet med artikel 9.2 i tilläggsprotokollet

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

  Motion 2004/05:L25 av Rossana Dinamarca och Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:L25 av Rossana Dinamarca och Peter Pedersen v med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i nära samarbete

  Inlämnad
  2005-04-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:LU27
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m.

  Motion 2004/05:Ju40 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju40 av Camilla Sköld Jansson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av konsekvensbeskrivningar och redovisning av alternativa förslag vad gäller

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • kampsporter på lika villkor

  Skriftlig fråga 2004/05:1283 av Pedersen, Peter (v)

  den 21 mars Fråga 2004/05:1283 av Peter Pedersen v till vice statsminister Bosse Ringholm om kampsporter på lika villkor Proffsboxning i Sverige är förbjudet i lag sedan 1970. Efter många och långa turer beslutade riksdagen 2001 att begära att regeringen skulle tillsätta en förutsättningslös utredning om proffsboxning

  Inlämnad
  2005-03-21
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Filmfrågor

  Filmfrågor

  Betänkande 2004/05:KRU4

  Bättre chanser att se biopremiärer även på mindre orter i landet. Det vill riksdagen och uppmanar regeringen att lämna förslag på hur den så kallade e-bion ska kunna få stöd att byggas ut i Sverige. Elektronisk filmvisning är ett nytt sätt att visa film. Den digitala tekniken har många fördelar och gör

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  34, 1 minuter
  Justering
  2005-02-10
  Debatt
  2005-03-10
  Beslut
  2005-03-10
 • med anledning av skr. 2004/05:103 Kommittéberättelse 2005 Kommittéernas sammansättning

  Motion 2004/05:K12 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:K12 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av skr. 2004/05:103 Kommittéberättelse 2005 Kommittéernas sammansättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den ojämna könsfördelningen i kommittéerna. Könsfördelning i kommittéer

  Inlämnad
  2005-03-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2004/05:1)

  Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2004/05:1)

  Betänkande 2004/05:KRU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. Anslagen uppgår till totalt 8 957 miljoner kronor. Det är en ökning med närmare 300 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Budgetbeslutet innebär bland annat följande. Det kommer vara

  Behandlade dokument
  68
  Förslagspunkter
  50
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  86, 51 minuter
  Beredning
  2004-10-19
  Justering
  2004-11-25
  Debatt
  2004-12-06
  Beslut
  2004-12-08
 • med anledning av prop. 2004/05:37 Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem

  Motion 2004/05:Ju18 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju18 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:37 Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till ändring i artikel 94:3 p.j.Schengenkonventionen. Motivering

  Inlämnad
  2004-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet

  Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet

  Betänkande 2004/05:KRU3

  Det blir enklare för mindre arrangörer att anordna bingospel. Bingospelandet har minskat på senare år med följd att allt fler ideella föreningar har problem att få in så mycket pengar som krävs för att få behålla tillståndet. Men nu ska även vinsterna från spel på värdeautomater, så kallade Miss Vegasautomater,

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 68 minuter
  Justering
  2004-11-09
  Debatt
  2004-11-17
  Beslut
  2004-11-17
 • kulturtidskrifter

  Skriftlig fråga 2004/05:348 av Pedersen, Peter (v)

  den 15 november Fråga 2004/05:348 av Peter Pedersen v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om kulturtidskrifter Tidskriftsdistributionen i Sverige är i stort sett beroende av två stora företag varav Bonnierägda Tidsam är det största. Enligt uppgift höjer Tidsam nu den så kallade förlagsavgiften från

  Inlämnad
  2004-11-15
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation

  Motion 2004/05:Fö30 av Marie Engström och Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö30 av Marie Engström och Peter Pedersen v med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nytt förslag till grundorganisation för Försvarsmakten. Motivering

  Inlämnad
  2004-11-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag

  Motion 2004/05:K2 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:K2 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att göra nationaldagen den 6 juni till allmän helgdag. Motivering Som skäl för sitt förslag att göra nationaldagen

  Inlämnad
  2004-10-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation

  Motion 2004/05:Ju13 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju13 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att frågan om regler för åklagares jäv bör utredas. Motivering De förändringar som föreslås

  Inlämnad
  2004-10-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar

  Motion 2004/05:Fö9 av Marie Engström och Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö9 av Marie Engström och Peter Pedersen v med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att beslut om Försvarsmaktens grundorganisation skall fattas av riksdagen. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-10-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • Scenkonsten och pensionerna

  Motion 2004/05:Kr309 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr309 av Peter Pedersen m.fl. v Scenkonsten och pensionerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att i särskild ordning utreda och redovisa hur frågan om scenkonstsinstitutionernas premiepensionsavgifter långsiktigt

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Riksdagsarvodet

  Motion 2004/05:K371 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:K371 av Peter Pedersen m.fl. v Riksdagsarvodet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppdra till riksdagsstyrelsen att lägga fram förslag till riksdagen som innebär att systemet med arvodesnämnd för att fastställa ledamöternas arvoden slopas, och att styrelsen i stället överväger

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:KU28 2004/05:KU29
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Lönebidragstaket

  Motion 2004/05:A298 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A298 av Peter Pedersen v Lönebidragstaket 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter överväga en höjning av lönebidragstaket i enlighet med det i motionen anförda. 2 Motivering Situationen på arbetsmarknaden kan sägas hårdna allt mer genom ständiga krav på effektivisering,

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter