Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

  Motion 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Inledning Regeringens proposition innebär ett införande av statliga kasinon, återinförande av penningautomater och större attraktionskraft åt de värdeautomatspel som i dag ger en högsta kontantvinst

  Inlämnad
  1999-04-14
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen

  Motion 1998/99:L6 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:L6 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen Jämkning av skadestånd Regeringen föreslår att skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i fortsättningen skall få jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan

  Inlämnad
  1999-03-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:LU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

  Motion 1998/99:K11 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K11 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Bakgrund Sammanvävningen av statsmakt och kyrka har en lång historia. Under 1500-talet skärptes konflikten mellan den kristna

  Inlämnad
  1999-01-22
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1998/99:KU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • En universitetsfilial i Karlskoga

  Motion 1998/99:Ub419 av Peter Pedersen och Murad Artin (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub419 av Peter Pedersen och Murad Artin v En universitetsfilial i Karlskoga I Örebro län sker en befolkningsminskning i länets alla kommuner sett till den senaste treårsperioden med Örebro som enda undantag. Några exempel för perioden 1995-01-01-1997-12-31: Örebro +3 152 personer, eller

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Begränsad propositionsrätt

  Motion 1998/99:K266 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K266 av Kenneth Kvist m.fl. v Begränsad propositionsrätt Till förra riksmötet inlämnades en motion om att regeringen bara i undantagsfall skulle få lämna propositioner under den allmänna motionstiden. Motionen avslogs av riksdagen på förslag av KU med motiveringen att talmannen i samråd

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunala utjämningsmandat

  Motion 1998/99:K265 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K265 av Mats Einarsson m.fl. v Kommunala utjämningsmandat Enligt vallagen kan kommunfullmäktige besluta om valkretsindelning när en kommun har fler än 6 000 röstberättigade. Om det finns fler än 24 000 röstberättigade skall kommunen delas in i två eller fler valkretsar. Bestämmelsen innebär

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Demokratikatalog

  Motion 1998/99:K261 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K261 av Peter Pedersen v Demokratikatalog Under 1900-talet har en rad demokratiska rättigheter, sociala rättigheter m.m. tillkommit. Det är självklart att i sammanhanget lyfta fram införandet av allmän och lika rösträtt, liksom olika rättigheter avseende arbetsmarknaden, trygghetssystemen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Budgetprocessen

  Motion 1998/99:K326 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K326 av Kenneth Kvist m.fl. v Budgetprocessen Under senare år har riksdagens inflytande inom politiken beskurits. Den främsta anledning härtill är EU- medlemskapet. Genom medlemskapet har lagstiftningsmakt övergått från riksdagen till EU:s ministerråd. I ministerrådet utövas medlemsländernas

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU20 1999/2000:KU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kommunal utvecklingsgaranti för ungdomar 20-24 år

  Motion 1998/99:A273 av Peter Pedersen och Ulla Hoffmann (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:A273 av Peter Pedersen och Ulla Hoffmann v Kommunal utvecklingsgaranti för ungdomar 20- 24 år Inledning Arbetslösheten är fortfarande mycket hög i Sverige, inte minst bland ungdomarna. Krafttag måste till om vi inte skall förlora en hel generation. Den höga ungdoms-arbetslösheten är

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatt på fordonsbränsle m.m.

  Motion 1998/99:Sk724 av Siv Holma m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk724 av Siv Holma och Peter Pedersen m.fl. v Skatt på fordonsbränsle m.m. Inledning Sverige är ett stort land med mycket gles- och landsbygd. Det pågår en kraftig befolkningsminskning i många kommuner, främst p.g.a. utflyttning till större orter. Arbetslösheten i gles- och landsbygdskommunerna

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svenskundervisning för invandrare

  Motion 1998/99:Ub215 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub215 av Britt-Marie Danestig m.fl. v Svenskundervisning för invandrare Vuxenutbildning Varje människa måste under någon tid av sitt liv ha privilegiet att syssla med sådant som bara syftar till att ge och fördjupa kunskap och insikter. Varje människa måste beredas tillgång till mänsklighetens

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nolltaxa i kollektivtrafiken

  Motion 1998/99:T547 av Sture Arnesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:T547 av Sture Arnesson m.fl. v Nolltaxa i kollektivtrafiken Inledning Det behövs en ny kurs i trafikpolitiken. För att säkra vår överlevnad måste hela samhället ställas om till att bli långsiktigt hållbart. Även trafiken måste anpassas till kretsloppssamhällets villkor. Av de 13 miljöhot

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Proffsboxning i Sverige

  Motion 1998/99:Kr511 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr511 av Peter Pedersen m.fl. v, s, kd Proffsboxning i Sverige Bakgrund Boxningssporten i allmänhet och proffsboxningen i synnerhet har debatterats förhållandevis flitigt i Sveriges riksdag sedan 1913. Den 23maj 1969 lade den dåvarande socialdemokratiska regeringen fram en proposition

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KrU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Studiestödet

  Motion 1998/99:Ub721 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub721 av Britt-Marie Danestig m.fl. v Studiestödet Budgetpropositionen för 1999 har föregåtts av överläggningar mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa överläggningar har resulterat i en uppgörelse som bl.a. innefattar budgetpropositionen för 1999.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning

  Motion 1998/99:Ub454 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub454 av Britt-Marie Danestig m.fl. v Högre utbildning Sammanfattning Budgetpropositionen för 1999 har föregåtts av överläggningar mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Överläggningarna har resulterat i en uppgörelse som bl.a. innefattar budgetpropositionen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1998/99:AU6 1998/99:UbU1 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Folkrörelse och idrottsfrågor

  Motion 1998/99:Kr521 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr521 av Peter Pedersen m.fl. v Folkrörelse och idrottsfrågor Inledning Sverige har en mycket föreningsaktiv befolkning. Vi har sedan länge en stor och levande idrottsverksamhet, som fostrat många idrottsmän och idrottskvinnor där många senare gjort framgångsrika internationella karriärer.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:KrU11 1998/99:UbU11 1999/2000:KrU3
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Fotbollsmuseum i Degerfors

  Motion 1998/99:Kr506 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr506 av Peter Pedersen v Fotbollsmuseum i Degerfors I Degerfors kommun är fotboll en kulturyttring, som engagerar de flesta på den lilla orten ca 11 000 invånareDegerfors IF är en av de mest anrika och älskade fotbollsföreningarna i landet. Klubben debuterade i Allsvenskan redan 1938

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KrU6 1999/2000:KrU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Medier

  Motion 1998/99:Kr276 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr276 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v Medier Inledning Yttrandefrihet är en av det demokratiska samhällets grundförutsättningar. Rätten att yttra sig fritt får aldrig ifrågasättas så länge den inte inkräktar på andras rättigheter genom att exempelvis användas i rasistiskt syfte eller

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  ----------1998/99:KrU3 1998/99:KrU8 1998/99:KU23
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Kultur

  Motion 1998/99:Kr275 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr275 av Gudrun Schyman m.fl. v Kultur 1 Sammanfattning Budgetpropositionen för 1999 har föregåtts av överläggningar mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Överläggningarna har resulterat i en uppgörelse som bland annat innefattar budgetpropositionen.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  84
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KrU10 1998/99:KrU4 1998/99:KrU5 1998/99:KrU6 1998/99:KrU7 1998/99:KrU8 1998/99:KrU9 1998/99:TU11 1998/99:UbU11 1999/2000:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (84 yrkanden): , , 44 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:184 Ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844), m.m.

  Motion 1998/99:K2 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K2 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:184 Ändringar i radio- och TV-lagen 1996:844m.m. TV-lagstiftning är en kulturfråga För Vänsterpartiet är TV-lagstiftning en kulturfråga. Samarbete inom EU om TV-politiken får inte resultera i att den svenska riksdagen accepterar

  Inlämnad
  1998-10-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:KU6

Filter

Valda filter