Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • romernas situation i OS-värdlandet Grekland

  Skriftlig fråga 2003/04:1539 av Pedersen, Peter (v)

  den 20 augusti Fråga 2003/04:1539 av Peter Pedersen v till statsminister Göran Persson om romernas situation i OS-värdlandet Grekland Atens värdskap för de olympiska spelen har använts som ursäkt för att organisera vräkningar av romer på flera håll. De lokala myndigheterna utnyttjar, vanligen på falska grunder, förevändningen

  Inlämnad
  2004-08-20
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:166 Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott

  Motion 2003/04:Ju33 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju33 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:166 Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:166, Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:164 Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem

  Motion 2003/04:Ju31 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju31 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:164 Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:164, Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem, i sin helhet. Motivering

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: tidskrifterna och mediekoncentrationen

  tidskrifterna och mediekoncentrationen

  Interpellation 2003/04:474 av Pedersen, Peter (v)

  den 6 maj Interpellation 2003/04:474 av Peter Pedersen v till kulturminister Marita Ulvskog om tidskrifterna och mediekoncentrationen I Demokratiutredningens slutbetänkande står det att även relativt små tidskrifter kan spela en stor roll för opinionsbildningen och det offentliga samtalet. Den roll organisationstidskrifter

  Inlämnad
  2004-05-06
  Besvarare
  Marita Ulvskog (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: regler vid nedläggning av företag eller företagsenhet

  regler vid nedläggning av företag eller företagsenhet

  Interpellation 2003/04:454 av Pedersen, Peter (v)

  den 27 april Interpellation 2003/04:454 av Peter Pedersen v till näringsminister Leif Pagrotsky om regler vid nedläggning av företag eller företagsenhet Vid ett flertal tillfällen har frågan om nedläggning eller flytt av lönsamma företag och företagsenheter samt behovet och möjligheten till eventuella motåtgärder mot

  Inlämnad
  2004-04-27
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande frågor på kulturområdet

  Övergripande frågor på kulturområdet

  Betänkande 2003/04:KRU6

  Regeringen ska berätta för riksdagen vad den hittills har gjort för barn- och ungdomskulturen, och på vilket sätt den tänker satsa i framtiden. Barn och ungdomar är en uttalat prioriterad grupp i kulturpolitiken. Även i ungdomspolitiken betonas ungdomars rätt till eget skapande och att delta i kulturlivet.

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  25, 115 minuter
  Justering
  2004-03-16
  Debatt
  2004-04-28
  Beslut
  2004-04-29
 • vikarier och andra visstidsanställda

  Skriftlig fråga 2003/04:1044 av Pedersen, Peter (v)

  den 5 april Fråga 2003/04:1044 av Peter Pedersen v till statsrådet Hans Karlsson om vikarier och andra visstidsanställda Det har länge varit känt att arbetsgivare, inte minst inom mediebranschen, kringgår reglerna i lagen om anställningsskydd. Det gör de exempelvis genom att anställa vikarier endast under så lång period

  Inlämnad
  2004-04-05
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • regler vid nedläggning av företag

  Interpellation 2003/04:412 av Pedersen, Peter (v)

  den 2 april Interpellation 2003/04:412 av Peter Pedersen v till näringsminister Leif Pagrotsky om regler vid nedläggning av företag Vid ett flertal tillfällen har frågan om nedläggning eller flytt av lönsamma företag eller företagsenheter samt behovet och möjligheten till eventuella motåtgärder mot detta diskuterats

  Inlämnad
  2004-04-02
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: ägarstrategi för tågtrafiken

  ägarstrategi för tågtrafiken

  Interpellation 2003/04:379 av Pedersen, Peter (v)

  den 19 mars Interpellation 2003/04:379 av Peter Pedersen v till statsrådet Ulrica Messing om ägarstrategi för tågtrafiken Den avreglerade tågtrafiken, bolagisering, höga avkastningskrav med mera är tyvärr på god väg att förstöra många resandes tilltro till tågtrafiken som ett långsiktigt fungerande alternativ till

  Inlämnad
  2004-03-19
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde  17  Kultur,  medier,trossamfund och fritid

  Utgiftsområde 17 Kultur, medier,trossamfund och fritid

  Betänkande 2003/04:KRU1

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 8,66 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2004. Fri entré på de statliga museerna börjar införas under 2004. För detta får Moderna museet 13 miljoner kronor, Arkitekturmuseet 4 miljoner kronor och Östasiatiska museet,

  Behandlade dokument
  89
  Förslagspunkter
  57
  Reservationer
  33 
  Anföranden och repliker
  102, 66 minuter
  Beredning
  2003-11-11
  Justering
  2003-11-20
  Debatt
  2003-12-08
  Beslut
  2003-12-09
 • med anledning av prop. 2003/04:38 En ny prisinformationslag m.m.

  Motion 2003/04:L1 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:L1 av Tasso Stafilidis m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:38 En ny prisinformationslag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om standardregler för en stor stark. Motivering I betänkande 1999/2000:LU5 Konsumentpolitiska

  Inlämnad
  2003-12-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

  Motion 2003/04:Ju7 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju7 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Motivering Vänsterpartiet

  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Den ideella sektorns skatter

  Motion 2003/04:Sk356 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk356 av Peter Pedersen m.fl. v Den ideella sektorns skatter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i det pågående arbetet med SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv beaktas att beskattningen av den

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Alkoholpolitik efter EU-inträde

  Motion 2003/04:So427 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So427 av Peter Pedersen v Alkoholpolitik efter EU-inträde 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen analyserar och utvärderar de sammantagna konsekvenser som EU-medlemskapet medfört för den svenska alkoholpolitiken sedan inträdesåret 1994. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Föräldraskapet

  Motion 2003/04:So412 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp, fp, v, c, kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:So412 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp, fp, v, c, kd Föräldraskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att samarbetet utökas mellan vuxenpsykiatrin, barnpsykiatrin och socialtjänsten. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU18 2003/04:SoU1 2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Förebyggande socialt arbete

  Motion 2003/04:So380 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp, fp, kd, v, c)

  Motion till riksdagen 2003/04:So380 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp, fp, kd, v, c Förebyggande socialt arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förebyggande socialt arbete behöver prioriteras högre i berörda verksamheter. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ungdomars sommarjobb och familjens socialbidrag

  Motion 2003/04:So373 av Hillevi Engström m.fl. (m, fp, kd, c, v, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So373 av Hillevi Engström m.fl. m, fp, kd, c, v, mp Ungdomars sommarjobb och familjens socialbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att införa en regel avseende barns egna inkomster liknande

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Regionala resursgrupper för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp

  Motion 2003/04:So371 av Annika Qarlsson m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So371 av Annika Qarlsson m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Regionala resursgrupper för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur regionala resursgrupper kan inrättas, där polis, åklagare,

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barn- och ungdomspsykiatrin

  Motion 2003/04:So370 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So370 av Birgitta Carlsson m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Barn- och ungdomspsykiatrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vikten av att uppmärksamma problemen hos barn- och ungdomspsykiatrin samt att vidta nödvändiga åtgärder för att minska patientköerna. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barnmisshandel

  Motion 2003/04:So331 av Peter Pedersen m.fl. (v, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2003/04:So331 av Peter Pedersen m.fl. v, m, kd, c Barnmisshandel 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta fram ett brett åtgärdsprogram i syfte att eliminera barnmisshandeln i landet. 2 Motivering Enligt en nyligen presenterad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter