Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • nedläggningen av Degerfors Stainless

  Skriftlig fråga 2000/01:1629 av Pedersen, Peter (v)

  den 28 augusti Fråga 2000/01:1629 av Peter Pedersen v till näringsminister Björn Rosengren om nedläggningen av Degerfors Stainless Avesta Polarits styrelse fattade nyligen beslutet att till 2003 lägga ned verksamheten vid Degerfors Stainless och flytta produktionen av s.k. långa stålprodukter till Sheffield. Beslutet

  Inlämnad
  2001-08-28
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetstid och ledighet från anställning

  Arbetstid och ledighet från anställning

  Betänkande 2000/01:AU9

  Riksdagen avslog motioner från de allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om arbetstid, semester och annan ledighet. Riksdagen gav också, med anledning av en mp- och en s-motion, regeringen i uppdrag att överväga om det finns behov att förstärka skyddet för de arbetstagare som väljer att utnyttja sin rätt till ledighet i samband med föräldraskap.

  Behandlade dokument
  49
  Anföranden och repliker
  12, 60 minuter
  Justering
  2001-03-06
  Debatt
  2001-03-28
  Beslut
  2001-04-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Elever med funktionshinder

  Elever med funktionshinder

  Betänkande 2000/01:UbU12

  Riksdagen avslog motioner från de allmänna motionstiderna 1999 och 2000 som rör elever med funktionshinder, bl.a. om återinförande av specialskolan som skolform för synskadade respektive gravt språkstörda barn, stöd för funktionshindrade elever i den kommunala skolan, särskolans verksamhet, införande av individuella program inom Rh-anpassad gymnasieutbildning samt möjligheter för elever med funktionshinder att välja skola.

  Behandlade dokument
  21
  Anföranden och repliker
  21, 72 minuter
  Beredning
  2001-02-06
  Justering
  2001-03-08
  Debatt
  2001-03-28
  Beslut
  2001-03-29
 • fonogramstödet

  Interpellation 2000/01:251 av Pedersen, Peter (v)

  den 14 februari Interpellation 2000/01:251 av Peter Pedersen v till kulturminister Marita Ulvskog om fonogramstödet I budgetpropositionen för 2001, volym 9 avseende utgiftsområde 17 föreslår regeringen att: Regeringen bemyndigas att besluta om ändrade riktlinjer för statens stöd till produktion och utgivning av fonogram

  Inlämnad
  2001-02-14
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen

  Motion 2000/01:L3 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:L3 av Linderborg, Tanja v med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betalningsanmärkning efter avslutad skuldsanering.

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kreditprövning

  Motion 2000/01:Fi704 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi704 av Linderborg, Tanja v Kreditprövning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att utfärda närmare föreskrifter för kreditgivning så att kreditvärdiga konsumenter inte drabbas av kreditinstitutens godtycke. 2 Kreditprövning I

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skuldsanering och kreditupplysning

  Motion 2000/01:Fi703 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi703 av Linderborg, Tanja v Skuldsanering och kreditupplysning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av kreditupplysningslagen så att den bättre stämmer överens med skuldsaneringslagens intentioner enligt vad i motionen anförs.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riskanalyser i vården

  Motion 2000/01:So378 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:So378 av Pedersen, Peter v Riskanalyser i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder i syfte att utveckla risktänkande och riskanalyser inom vården. Motivering Inom vissa verksamheter, t.ex. flyget och försäkringsbranschen,

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetstillstånd vid bärplockning

  Motion 2000/01:Sf644 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf644 av Wahlén, Gunilla v Arbetstillstånd vid bärplockning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fackligt deltagande i prövning av arbetstillstånd inom bärbranschen. Bärplockare Under hösten 2000 har det rapporterats

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdrag för prostitution

  Motion 2000/01:Sk743 av Peter Pedersen och Ulla Hoffmann (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk743 av Pedersen, Peter v Avdrag för prostitution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i skattelagstiftningen, med innebörden att prostitution ej är att betrakta som näringsverksamhet och att avdrag för kostnader ej är möjligt. Motivering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bergslagsdiagonalen

  Motion 2000/01:T376 av Maud Björnemalm m.fl. (s, kd, v, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T376 av Björnemalm, Maud s Bergslagsdiagonalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ombyggnad av riksväg 60 mellan Fornaboda och Guldsmedshyttan samt vad övrigt anförs i motionen om Bergslagsdiagonalen. Motivering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kompensation för menstruationsskydd

  Motion 2000/01:So516 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:So516 av Söderdahl, Willy v Kompensation för menstruationsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kompensation för menstruationsskydd. Motivering En mycket påtaglig skillnad mellan könen är att flickor/kvinnor har

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rockskola till Karlskoga

  Motion 2000/01:Ub803 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub803 av Pedersen, Peter v Rockskola till Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra etableringen av en riksrekryterande rockskola med gymnasial och eftergymnasial utbildning till Karlskoga. Motivering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Allsidiga och objektiva läromedel

  Motion 2000/01:Ub314 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub314 av Pedersen, Peter v Allsidiga och objektiva läromedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en lagöversyn i syfte att tydligt reglera den s.k. skolsponsringen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Antagning till högskola och universitet

  Motion 2000/01:Ub450 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub450 av Pedersen, Peter v Antagning till högskola och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslag till åtgärder som gör det möjligt för fler studerande att antas till högskole- och universitetsutbildningar

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Musikutbildningen vid Örebro universitet

  Motion 2000/01:Ub416 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kd, m, v, c, fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub416 av Frebran, Rose-Marie kd Musikutbildningen vid Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Örebro universitet inte bör åläggas någon begränsning för hur stor del av anslaget som kan användas för musikutbildning. Problemet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Boåsberget i Karlskoga

  Motion 2000/01:Kr298 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr298 av Pedersen, Peter v Boåsberget i Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en statlig medfinansiering för att förverkliga ett kulturcentrum i Boåsberget, Karlskoga. Motivering Strukturomvandlingen inom

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folk- och amatörkulturen i 2000-talet

  Motion 2000/01:Kr293 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr293 av Bjälkebring, Charlotta L v Folk- och amatörkulturen in i 2000-talet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning i syfte att skapa en tydlig struktur och ett samlat ansvar för det folkliga kulturutövandet folk-amatör-

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KrU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitik mot orättvisor och för demokrati

  Motion 2000/01:Kr292 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr292 av Schyman, Gudrun v Kulturpolitik mot orättvisor och för demokrati Sammanfattning Vänsterpartiet lägger i motionen fram en rad förslag ägnade att stärka kulturen och demokratin. Den första fasen i den kulturpolitiska utveckling som startade med 1974 års kulturproposition har nu

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  -------2000/01:KrU1 2000/01:KrU5 2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Affischeringsförbud

  Motion 2000/01:K363 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:K363 av Pedersen, Peter v Affischeringsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lag 1998:814 med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den s.k. affischeringslagenså att ideella föreningars yttrandefrihet enligt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter