Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag

  Motion 2004/05:K27 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:K27 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag Sammanfattning I regeringens proposition Ny vallag föreslås ingen ändring av reglerna för s.k. dubbelvalsavveckling. I dag gäller den s.k. listtrohetsprincipen fullt ut, vilket i vissa fall kan få resultat som strider

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m.

  Motion 2004/05:Ju50 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju50 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige, i enlighet med artikel 9.2 i tilläggsprotokollet

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

  Motion 2004/05:L25 av Rossana Dinamarca och Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:L25 av Rossana Dinamarca och Peter Pedersen v med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i nära samarbete

  Inlämnad
  2005-04-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:LU27
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m.

  Motion 2004/05:Ju40 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju40 av Camilla Sköld Jansson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av konsekvensbeskrivningar och redovisning av alternativa förslag vad gäller

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:103 Kommittéberättelse 2005 Kommittéernas sammansättning

  Motion 2004/05:K12 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:K12 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av skr. 2004/05:103 Kommittéberättelse 2005 Kommittéernas sammansättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den ojämna könsfördelningen i kommittéerna. Könsfördelning i kommittéer

  Inlämnad
  2005-03-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:37 Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem

  Motion 2004/05:Ju18 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju18 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:37 Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till ändring i artikel 94:3 p.j.Schengenkonventionen. Motivering

  Inlämnad
  2004-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation

  Motion 2004/05:Fö30 av Marie Engström och Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö30 av Marie Engström och Peter Pedersen v med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nytt förslag till grundorganisation för Försvarsmakten. Motivering

  Inlämnad
  2004-11-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag

  Motion 2004/05:K2 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:K2 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att göra nationaldagen den 6 juni till allmän helgdag. Motivering Som skäl för sitt förslag att göra nationaldagen

  Inlämnad
  2004-10-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation

  Motion 2004/05:Ju13 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju13 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att frågan om regler för åklagares jäv bör utredas. Motivering De förändringar som föreslås

  Inlämnad
  2004-10-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar

  Motion 2004/05:Fö9 av Marie Engström och Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö9 av Marie Engström och Peter Pedersen v med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att beslut om Försvarsmaktens grundorganisation skall fattas av riksdagen. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-10-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • Scenkonsten och pensionerna

  Motion 2004/05:Kr309 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr309 av Peter Pedersen m.fl. v Scenkonsten och pensionerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att i särskild ordning utreda och redovisa hur frågan om scenkonstsinstitutionernas premiepensionsavgifter långsiktigt

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Riksdagsarvodet

  Motion 2004/05:K371 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:K371 av Peter Pedersen m.fl. v Riksdagsarvodet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppdra till riksdagsstyrelsen att lägga fram förslag till riksdagen som innebär att systemet med arvodesnämnd för att fastställa ledamöternas arvoden slopas, och att styrelsen i stället överväger

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:KU28 2004/05:KU29
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Lönebidragstaket

  Motion 2004/05:A298 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A298 av Peter Pedersen v Lönebidragstaket 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter överväga en höjning av lönebidragstaket i enlighet med det i motionen anförda. 2 Motivering Situationen på arbetsmarknaden kan sägas hårdna allt mer genom ständiga krav på effektivisering,

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Diskriminerande åldersgränser

  Motion 2004/05:A306 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A306 av Peter Pedersen v Diskriminerande åldersgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med direktivet att kartlägga förekomsten av olika åldersgränser som används diskriminerande mot personer som uppnått myndig ålder, dvs.18 år, och om

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Regionalpolitiska analyser och konsekvensbeskrivningar

  Motion 2004/05:N323 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N323 av Peter Pedersen v Regionalpolitiska analyser och konsekvensbeskrivningar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samtliga propositioner skall innehålla ett särskilt avsnitt där förslag och åtgärder skall analyseras

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bergvärme

  Motion 2004/05:N322 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N322 av Peter Pedersen v Bergvärme 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om åtgärder som underlättar övergången till att använda bergvärme som energikälla. 2 Motivering Det pågår sedan länge ett arbete med att ställa om vår energianvändning,

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Reglerad spelmarknad

  Motion 2004/05:Kr394 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr394 av Peter Pedersen v Reglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vidmakthålla en reglerad spelmarknad. Motivering Sverige har historiskt sett men också i nuläget en rad olika och för

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kostnader för idrott

  Motion 2004/05:Kr322 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr322 av Peter Pedersen m.fl. v Kostnader för idrott 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete med idrottsrörelsen skall föreslååtgärder i syfte att begränsa resekostnaderna i samband med barns/ungdomars

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kampsport

  Motion 2004/05:Kr310 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr310 av Peter Pedersen v Kampsport 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till åtgärder som gör att olika kampsporter kan utövas på lika villkor. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som upphäver förbudet mot proffsboxning.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Avdrag för prostituerade m.m.

  Motion 2004/05:Sk375 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk375 av Peter Pedersen v Avdrag för prostituerade m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i skattelagstiftningen, med innebörden att prostitution ej är att betrakta som näringsverksamhet och att F-skattsedel eller avdrag för kostnader

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter