Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen

  Motion 2000/01:L3 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:L3 av Linderborg, Tanja v med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betalningsanmärkning efter avslutad skuldsanering.

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kreditprövning

  Motion 2000/01:Fi704 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi704 av Linderborg, Tanja v Kreditprövning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att utfärda närmare föreskrifter för kreditgivning så att kreditvärdiga konsumenter inte drabbas av kreditinstitutens godtycke. 2 Kreditprövning I

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skuldsanering och kreditupplysning

  Motion 2000/01:Fi703 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi703 av Linderborg, Tanja v Skuldsanering och kreditupplysning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av kreditupplysningslagen så att den bättre stämmer överens med skuldsaneringslagens intentioner enligt vad i motionen anförs.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riskanalyser i vården

  Motion 2000/01:So378 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:So378 av Pedersen, Peter v Riskanalyser i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder i syfte att utveckla risktänkande och riskanalyser inom vården. Motivering Inom vissa verksamheter, t.ex. flyget och försäkringsbranschen,

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetstillstånd vid bärplockning

  Motion 2000/01:Sf644 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf644 av Wahlén, Gunilla v Arbetstillstånd vid bärplockning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fackligt deltagande i prövning av arbetstillstånd inom bärbranschen. Bärplockare Under hösten 2000 har det rapporterats

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdrag för prostitution

  Motion 2000/01:Sk743 av Peter Pedersen och Ulla Hoffmann (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk743 av Pedersen, Peter v Avdrag för prostitution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i skattelagstiftningen, med innebörden att prostitution ej är att betrakta som näringsverksamhet och att avdrag för kostnader ej är möjligt. Motivering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bergslagsdiagonalen

  Motion 2000/01:T376 av Maud Björnemalm m.fl. (s, kd, v, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T376 av Björnemalm, Maud s Bergslagsdiagonalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ombyggnad av riksväg 60 mellan Fornaboda och Guldsmedshyttan samt vad övrigt anförs i motionen om Bergslagsdiagonalen. Motivering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kompensation för menstruationsskydd

  Motion 2000/01:So516 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:So516 av Söderdahl, Willy v Kompensation för menstruationsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kompensation för menstruationsskydd. Motivering En mycket påtaglig skillnad mellan könen är att flickor/kvinnor har

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rockskola till Karlskoga

  Motion 2000/01:Ub803 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub803 av Pedersen, Peter v Rockskola till Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra etableringen av en riksrekryterande rockskola med gymnasial och eftergymnasial utbildning till Karlskoga. Motivering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Allsidiga och objektiva läromedel

  Motion 2000/01:Ub314 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub314 av Pedersen, Peter v Allsidiga och objektiva läromedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en lagöversyn i syfte att tydligt reglera den s.k. skolsponsringen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Antagning till högskola och universitet

  Motion 2000/01:Ub450 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub450 av Pedersen, Peter v Antagning till högskola och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslag till åtgärder som gör det möjligt för fler studerande att antas till högskole- och universitetsutbildningar

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Musikutbildningen vid Örebro universitet

  Motion 2000/01:Ub416 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kd, m, v, c, fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub416 av Frebran, Rose-Marie kd Musikutbildningen vid Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Örebro universitet inte bör åläggas någon begränsning för hur stor del av anslaget som kan användas för musikutbildning. Problemet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Boåsberget i Karlskoga

  Motion 2000/01:Kr298 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr298 av Pedersen, Peter v Boåsberget i Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en statlig medfinansiering för att förverkliga ett kulturcentrum i Boåsberget, Karlskoga. Motivering Strukturomvandlingen inom

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folk- och amatörkulturen i 2000-talet

  Motion 2000/01:Kr293 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr293 av Bjälkebring, Charlotta L v Folk- och amatörkulturen in i 2000-talet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning i syfte att skapa en tydlig struktur och ett samlat ansvar för det folkliga kulturutövandet folk-amatör-

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KrU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitik mot orättvisor och för demokrati

  Motion 2000/01:Kr292 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr292 av Schyman, Gudrun v Kulturpolitik mot orättvisor och för demokrati Sammanfattning Vänsterpartiet lägger i motionen fram en rad förslag ägnade att stärka kulturen och demokratin. Den första fasen i den kulturpolitiska utveckling som startade med 1974 års kulturproposition har nu

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  -------2000/01:KrU1 2000/01:KrU5 2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Affischeringsförbud

  Motion 2000/01:K363 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:K363 av Pedersen, Peter v Affischeringsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lag 1998:814 med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den s.k. affischeringslagenså att ideella föreningars yttrandefrihet enligt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Testamente

  Motion 2000/01:L414 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:L414 av Linderborg, Tanja v Testamente 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan lagändring att möjligheten att registrera testamenten återinförs enligt vad i motionen anförs. 2 Registrering av testamente Enligt 26 protokollskungörelsen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:LU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Civiläktenskap

  Motion 2000/01:L404 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:L404 av Stafilidis, Tasso v Civiläktenskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken så att borgerlig ändras till civil. 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av äktenskapsbalken och lagen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:LU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Sammansättning av styrelser i mediaföretag

  Motion 2000/01:L201 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:L201 av Bjälkebring, Charlotta L v Sammansättning av styrelser i medieföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning innebärande att minst 40 procent av vartdera könet skall vara representerat i styrelserna för medieföretag med

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:LU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Framtidens idrott

  Motion 2000/01:Kr538 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr538 av Pedersen, Peter v Framtidens idrott Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som fördjupar och konkretiserar tillämpningen av den nationella idrottspolitikens tre grundstenar, som antogs av riksdagen 1999/2000

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:KrU1 2000/01:KrU4 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Filter