Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse

  Motion 2002/03:Ju26 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju26 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Inledning Skadegörelse, bland annat i form av klotter

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag

  Motion 2002/03:Kr9 av Annika Nilsson m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr9 av Annika Nilsson m.fl. s, v, mp med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning bör tillsättas med uppgift att

  Inlämnad
  2003-04-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KrU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott

  Motion 2002/03:Ju2 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju2 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott. Motivering Sedan drygt tjugo år har FN arbetat med att finna en hållbar definition för begreppet

  Inlämnad
  2003-03-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron

  Motion 2002/03:Fi6 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi6 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med ändring av lagförslaget i regeringens proposition, att lagen om folkomröstning om införande av euron, 1 tredje stycket, skall lyda: Anser

  Inlämnad
  2003-02-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barnbalk

  Motion 2002/03:L234 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:L234 av Tasso Stafilidis m.fl. v Barnbalk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda införandet av en barnbalk med barnperspektivet som utgångspunkt. Motivering Vänsterpartiet anser att det nu är hög tid att införa

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Riksdagsarvodet

  Motion 2002/03:K314 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K314 av Peter Pedersen v Riksdagsarvodet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra det gällande systemet för fastställande av riksdagsarvodet och överväga ett system där nivån på arvodet fastställs genom

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nolltaxa och trängselavgifter i trafiken

  Motion 2002/03:T427 av Peter Pedersen och Marie Engström (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:T427 av Peter Pedersen och Marie Engström v Nolltaxa och trängselavgifter i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utreder möjligheten att införa försök med nolltaxa i kollektivtrafiken, t.ex. i samband med trängselavgifter för bilismen, i enlighet med vad som

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Körkort

  Motion 2002/03:T418 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:T418 av Peter Pedersen v Körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra och underlätta för fler att ta körkort. Motivering och bakgrund Bilen som transportmedel är omdiskuterad. Varje år skördar trafiken

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Partnerskap och homosexuella sambor

  Motion 2002/03:L292 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:L292 av Tasso Stafilidis m.fl. v Partnerskap och homosexuella sambor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring av terminologin i lagen om registrerat partnerskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:LU19 2003/04:LU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Trafikskadeärenden och försäkringsbolagens egna läkares roll

  Motion 2002/03:L291 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:L291 av Tasso Stafilidis m.fl. v Trafikskadeärenden och försäkringsbolagens egna läkares roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att tillsätta en utredning som ser över handläggningen av trafikskadeärenden

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barnäktenskap

  Motion 2002/03:L277 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:L277 av Tasso Stafilidis m.fl. v Barnäktenskap 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lägsta äktenskapsålder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kompetensen för bl.a. skola, socialtjänst

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU1 2002/03:SfU7 2002/03:UU4 2003/04:LU19
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Världssvälten

  Motion 2002/03:U274 av Peter Pedersen och Sermin Özürküt (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:U274 av Peter Pedersen och Sermin Özürküt v Världssvälten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att Sverige medverkar till att utveckla en strategi och ett handlingsprogram i syfte att uppnå målet att halvera

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Krigsmaterielexport

  Motion 2002/03:U269 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:U269 av Peter Pedersen m.fl. v Krigsmaterielexport 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anför om att samma riktlinjer som gäller för krigsmateriel i strid KS också skall tillämpas för övrig krigsmateriel ÖKRiksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:UU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Sakliga och allsidiga läromedel

  Motion 2002/03:Ub316 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub316 av Peter Pedersen v Sakliga och allsidiga läromedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidta åtgärder som syftar till att säkra rätten för grundskolans och gymnasieskolans lärare och elever att ha tillgång

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Riksrekryterande rockskola till Karlskoga

  Motion 2002/03:Ub314 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub314 av Peter Pedersen v Riksrekryterande rockskola till Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra etablering av en riksrekryterande rockskola med gymnasial och eftergymnasial utbildning till Karlskoga.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Alkoholpolitisk utredning

  Motion 2002/03:So340 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:So340 av Peter Pedersen v Alkoholpolitisk utredning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning i syfte att analysera och utvärdera hur den svenska alkoholpolitiken har utvecklats sedan EU-inträdet samt föreslå lämpliga åtgärder för att minska risken

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Avdrag för arbetsrum

  Motion 2002/03:Sk396 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk396 av Peter Pedersen v Avdrag för arbetsrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter göra en översyn av de regler som finns vad gäller avdrag för arbetsrum i den egna bostaden samt på vilket sätt utformningen av dessa regler påverkar distansarbete från den egna

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Den högre utbildningen

  Motion 2002/03:Ub450 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub450 av Peter Pedersen v Den högre utbildningen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett mer flexibelt system vad gäller takbeloppen i den högre utbildningen. 2 Motivering Örebro universitet har lyckats

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bilreseavdraget för arbetsresor

  Motion 2002/03:Sk359 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk359 av Peter Pedersen v Bilreseavdraget för arbetsresor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter utreda konsekvenserna av en höjning och differentiering av bilreseavdraget för arbetsresor. 2 Motivering Privatbilismen och bensinpriset är ständigt på mångas läppar

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Feministisk analys av grundlagarna

  Motion 2002/03:K296 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:K296 av Mats Einarsson m.fl. v Feministisk analys av grundlagarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att tillsätta en utredning som kritiskt granskar och analyserar vår författning ur ett könsmaktsperspektiv.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter