Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra den kulturella mångfald som finns i landet. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

  Motion 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lotterilagen så att krav på 18-årsgräns och folkbokföring finns för lotterier som anordnas

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L30 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L30 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att det juridiska

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den prövning som skall göras av adoptanter inte skall ställa krav på att det skall finnas kvinnliga och manliga förebilder utanför adoptionsrelationen

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av 3 kap. 19 kommunallagen så att kommuner och landsting åläggs att i upphandlingen kräva tillgång till

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av möjligheterna till internationell rättslig hjälp inom det tryck- och

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K51 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K51 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen. Motivering Regeringen

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Företagsnedläggningar

  Motion 2001/02:A302 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A302 av Peter Pedersen m.fl. v Företagsnedläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i enlighet med vad i motionen anförs lägger fram förslag till nya lagar och/eller revidering av befintliga lagar för att tydliggöra regelverket vid nedläggning av företag eller

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Nolltaxa i kollektivtrafiken

  Motion 2001/02:T396 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T396 av Peter Pedersen v Nolltaxa i kollektivtrafiken 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att, inom ramen för de medel som avsätts för infrastruktursatsningar under perioden 20042015, trafikhuvudmännen i ett eller flera län bör tilldelas medel

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Resurscentrum för idrott och hälsa

  Motion 2001/02:Ub478 av Sofia Jonsson m.fl. (c, kd, fp, m, v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub478 av Sofia Jonsson m.fl. c, kd, fp, m, v Resurscentrum för idrott och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av resurscentrum för idrott och hälsa. Resurscentrum till Örebro och Stockholm Arbetet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Bilreseavdraget för arbetsresor

  Motion 2001/02:Sk376 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk376 av Peter Pedersen v Bilreseavdraget för arbetsresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja reseavdraget avseende arbetsresa med egen bil till 20 kr/mil. Motivering Privatbilismen och bensinpriset är ständigt

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Breddad kompetens i domstolar

  Motion 2001/02:Ju301 av Inger Davidson m.fl. (kd, m, v, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju301 av Inger Davidson m.fl. kd, m, v, c, fp, mp Breddad kompetens i domstolar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillsättande av en utredning med syfte att förbättra sakkunskapen om barn i de svenska domstolarna. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skyldigheter och rättigheter vid företagsnedläggning

  Motion 2001/02:A217 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A217 av Peter Pedersen m.fl. v Skyldigheter och rättigheter vid företagsnedläggning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till nya lagar eller revidering av befintliga lagar för att tydliggöra regelverket vid nedläggning av företag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Vattendomar m.m.

  Motion 2001/02:Bo272 av Peter Pedersen och Gunilla Wahlén (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo272 av Peter Pedersen och Gunilla Wahlén v Vattendomar m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening behovet av att omförhandla vattendomar där enskilda ekonomiska intressen, som saknar riksintresse, står i strid med många människors intressen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Degerforspaketet

  Motion 2001/02:N346 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N346 av Peter Pedersen v Degerforspaketet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka Degerfors kommuns förutsättningar genom ett särskilt Degerforspaket2 Bakgrund Degerfors kallas Värmlands grindstugaKommunen ligger

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Riskkapital

  Motion 2001/02:N215 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N215 av Tanja Linderborg m.fl. v Riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att riskkapitalmarknaden har ett könsperspektiv vid fördelning av riskkapital. Riskkapital en jämställdhetsfråga Jämställdhet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ramlagstiftning och rättssäkerhet

  Motion 2001/02:K246 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K246 av Kenneth Kvist m.fl. v Ramlagstiftning och rättssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att analysera ramlagstiftningens konsekvenser för rättssäkerheten enligt vad i motionen anförs. Motivering I en rättsstat krävs

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skyldighet för myndighet att ge hjälpsökande skriftligt besked om beslut

  Motion 2001/02:K245 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K245 av Mats Einarsson m.fl. v Skyldighet för myndighet att ge hjälpsökande skriftligt besked om beslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring i Förvaltningslagen att den sökande garanteras skriftligt besked om beslut enligt vad

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skydd mot diskriminerande lagstiftning

  Motion 2001/02:K244 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K244 av Tasso Stafilidis m.fl. v Skydd mot diskriminerande lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tillägg i 2 kap. 15 regeringsformen som innebär ett skydd mot lagar och andra föreskrifter som missgynnar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Smarta kort

  Motion 2001/02:K405 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K405 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v Smarta kort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lag som förhindrar försäljning av register över kundens/tittarens val av program eller köp av varor som ett bolag tillhandahåller via krypterade TV-sändningar.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter