Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Örebro län
Titel
Lärare/Adjunkt
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2005-06-18 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-06-18
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2005-06-16 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2008-09-25
Suppleant
2002-10-24 – 2005-10-10

Skatteutskottet

Suppleant
2007-06-04 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
2002-12-19 – 2006-12-12

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2003/04:166 Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott

  Motion 2003/04:Ju33 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju33 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:166 Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:166, Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:164 Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem

  Motion 2003/04:Ju31 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju31 av Rolf Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:164 Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:164, Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem, i sin helhet. Motivering

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:38 En ny prisinformationslag m.m.

  Motion 2003/04:L1 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:L1 av Tasso Stafilidis m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:38 En ny prisinformationslag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om standardregler för en stor stark. Motivering I betänkande 1999/2000:LU5 Konsumentpolitiska

  Inlämnad
  2003-12-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

  Motion 2003/04:Ju7 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju7 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Motivering Vänsterpartiet

  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skogsproduktionen

  Motion 2003/04:MJ361 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ361 av Peter Pedersen v Skogsproduktionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av den svenska skogspolitiken i syfte att säkra en konkurrenskraftig och uthållig skogsproduktion i landet 2 Motivering Skogen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Den ideella sektorns skatter

  Motion 2003/04:Sk356 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk356 av Peter Pedersen m.fl. v Den ideella sektorns skatter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i det pågående arbetet med SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv beaktas att beskattningen av den

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Alkoholpolitik efter EU-inträde

  Motion 2003/04:So427 av Peter Pedersen (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So427 av Peter Pedersen v Alkoholpolitik efter EU-inträde 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen analyserar och utvärderar de sammantagna konsekvenser som EU-medlemskapet medfört för den svenska alkoholpolitiken sedan inträdesåret 1994. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Föräldraskapet

  Motion 2003/04:So412 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp, fp, v, c, kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:So412 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp, fp, v, c, kd Föräldraskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att samarbetet utökas mellan vuxenpsykiatrin, barnpsykiatrin och socialtjänsten. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU18 2003/04:SoU1 2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Förebyggande socialt arbete

  Motion 2003/04:So380 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp, fp, kd, v, c)

  Motion till riksdagen 2003/04:So380 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp, fp, kd, v, c Förebyggande socialt arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förebyggande socialt arbete behöver prioriteras högre i berörda verksamheter. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ungdomars sommarjobb och familjens socialbidrag

  Motion 2003/04:So373 av Hillevi Engström m.fl. (m, fp, kd, c, v, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So373 av Hillevi Engström m.fl. m, fp, kd, c, v, mp Ungdomars sommarjobb och familjens socialbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att införa en regel avseende barns egna inkomster liknande

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Regionala resursgrupper för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp

  Motion 2003/04:So371 av Annika Qarlsson m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So371 av Annika Qarlsson m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Regionala resursgrupper för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur regionala resursgrupper kan inrättas, där polis, åklagare,

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barn- och ungdomspsykiatrin

  Motion 2003/04:So370 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So370 av Birgitta Carlsson m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Barn- och ungdomspsykiatrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vikten av att uppmärksamma problemen hos barn- och ungdomspsykiatrin samt att vidta nödvändiga åtgärder för att minska patientköerna. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barnmisshandel

  Motion 2003/04:So331 av Peter Pedersen m.fl. (v, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2003/04:So331 av Peter Pedersen m.fl. v, m, kd, c Barnmisshandel 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta fram ett brett åtgärdsprogram i syfte att eliminera barnmisshandeln i landet. 2 Motivering Enligt en nyligen presenterad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Villkor för registrering av partibeteckning

  Motion 2003/04:K233 av Mats Einarsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:K233 av Mats Einarsson m.fl. v Villkor för registrering av partibeteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förtydligande av vallagens villkor för registrering av partibeteckning. 2 Motivering Villkoren för att

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Brottsoffer

  Motion 2003/04:Ju262 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju262 av Rolf Olsson m.fl. v Brottsoffer 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning skall ta fram förslag till riktlinjer för samverkan mellan myndigheter och andra som kommer i kontakt med barn som blivit

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU17 2003/04:SoU5 2003/04:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Miljöbrottslighet

  Motion 2003/04:Ju255 av Rolf Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju255 av Rolf Olsson m.fl. v Miljöbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Rikspolisstyrelsen bör ges i uppdrag att utreda och organisera polisens arbete när det gäller miljöutredningar. Förstärkt arbete mot

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Polisen

  Motion 2003/04:Ju355 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju355 av Alice Åström m.fl. v Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att se över myndigheternas policy när det gäller chefsrekrytering m.m. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Preskriptionstiden i mål om hets mot folkgrupp

  Motion 2003/04:Ju343 av Kalle Larsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju343 av Kalle Larsson m.fl. v Preskriptionstiden i mål om hets mot folkgrupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förlängning av preskriptionstiden i mål om hets mot folkgrupp i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Vänsterpartiet

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rätten till offentlig försvarare i brottmål

  Motion 2003/04:Ju341 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju341 av Alice Åström m.fl. v Rätten till offentlig försvarare i brottmål 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att utvärdera effekterna av inskränkningarna i rätten till offentlig försvarare och frånvaron av lagstadgad rätt till tolk i

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Barns ställning vid våld mot närstående

  Motion 2003/04:Ju312 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, v, c, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju312 av Gunilla Tjernberg m.fl. kd, m, fp, v, c, mp Barns ställning vid våld mot närstående Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning med inriktning på barns ställning då de bevittnar våld mot närstående. Motivering

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter