Peter Helander (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
Egen företagare.
Född år
1961
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksbanksfullmäktige

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2016-01-11 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Ledamot
2019-03-14 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2019-03-14
Suppleant
2016-01-13 – 2018-09-24

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2016-01-13 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2016-04-20 – 2018-09-24

Kulturutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2022-10-11 –
Ledamot
2018-10-09 – 2022-10-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 16-. Ledamot näringsutskottet 19-. Suppleant finansutskottet 16-18, försvarsutskottet 16-18, näringsutskottet 16-19 och kulturutskottet 18-. Ledamot Riksbanksfullmäktige 18-.

Föräldrar

Företagaren Leif Helander och företagaren Eila Helander, f. Tervo.

Utbildning

Tekniskt gymnasium 77-80, 81-82. Fallskärmsjägarskolan 80-81. Polishögskolan 82. Flygvapnets officershögskola 83-84.

Anställningar

Flygförare i flygvapnet 83-88. Reservofficer i flygvapnet 88-93. Pilot i SAS 88-12. Egen företagare 94-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot i den parlamentariska kommittén En kommunallag för framtiden 14-15. Ledamot i den parlamentariska referensgruppen Kostnadsutjämningsutredningen 17-18. Ledamot i den parlamentariska kommittén Kommunutredningen 17-20.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Mora 02-. Ordförande, kommunfullmäktige 14-18. Kommunstyrelseledamot 02-12. Kommunstyrelseordförande 06-10. Kommunalråd, Mora 10-12. Ordförande, byggnadsnämnden 12-14. Ledamot, Region Dalarna 06-10.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Kretsordförande, Centerpartiet Mora 06-16. Vice ordförande, Centerpartiet Dalarna 11-15. Ordförande, Centerpartiet Dalarna 14-. Ledamot, SKL:s demokratiberedning 07-15. Vice ordförande, SKL:s demokratiberedning 11-15. Ledamot, Stiftelsen Zornsamlingarna 07-19. Ordförande, IFK Mora Skidklubb 14-15. Ledamot, IFK Mora Skidklubb 12-17. Ledamot, Riksdagens idrottsklubb 16-. Vd, Siljansringen AB 12-. Ordförande, Siljan Turism AB 12-16. Valberedningen, LRF Mora 12-. Valberedningen, Vinäs Båtklubb 13-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utfodring av vilt

  Utfodring av vilt

  Betänkande 2020/21:MJU22

  Utredningen om en ny renskötsellag ska utöver samers rätt ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov att jaga och fiska. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om kompletterande direktiv

  Behandlade dokument
  38
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  28, 123 minuter
  Justering
  2021-06-17
  Bordläggning
  2021-06-18
  Debatt
  2021-06-21
  Beslut
  2021-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030

  Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030

  Betänkande 2020/21:NU24

  Riksdagen har granskat en skrivelse från regeringen om den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030.

  I skrivelsen redovisar regeringen strategin som utgör den långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Strategin

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 78 minuter
  Justering
  2021-05-27
  Bordläggning
  2021-06-01
  Debatt
  2021-06-02
  Beslut
  2021-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

  Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

  Betänkande 2020/21:NU23

  Regeringen föreslår att otillåten användning av geografiska beteckningar som skyddas genom EU:s tillträde till den så kallade Genèveakten ska kunna leda till skadestånd och andra sanktioner. Det gäller även de beteckningar som skyddas av frihandelsavtalen med Singapore och

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  11, 46 minuter
  Justering
  2021-05-27
  Bordläggning
  2021-06-01
  Debatt
  2021-06-02
  Beslut
  2021-06-02
 • Smittsäkert idrottsutövande

  Skriftlig fråga 2020/21:2862 av Peter Helander (C)

  Fråga 2020/21:2862 Smittsäkert idrottsutövande av Peter Helander C till Socialminister Lena Hallengren S Svensk idrott är mycket betydelsefull för folkhälsan i Sverige. Den ger fysiskt och psykiskt välmående. Tyvärr har idrotten varit hårt drabbad under coronapandemin då träningar och tävlingar inte har kunnat genomföras

  Inlämnad
  2021-05-12
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Kortare jakttid på ripa

  Skriftlig fråga 2020/21:2803 av Peter Helander (C)

  Fråga 2020/21:2803 Kortare jakttid på ripa av Peter Helander C till Statsrådet Jennie Nilsson S I dag är det tillåtet att jaga ripa ovanför lappmarksgränsen fram till den 15 mars i Norrbotten och Västerbotten och till den sista februari i Jämtland. Regeringens har nu beslutat att jakten ska ta slut den 15 februari i alla

  Inlämnad
  2021-05-10
  Besvarare
  Statsrådet Jennie Nilsson (S)
 • med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt

  Motion 2020/21:4052 av Peter Helander (C)

  Motion till riksdagen 2020/21:4052 av Peter Helander C med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de ändringar i jaktlagen som föreslås ska utvärderas två år efter ikraftträdandet och att lagstiftningen därefter bör omprövas

  Inlämnad
  2021-05-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2020/21:MJU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Idrott, friluftsliv och spel

  Idrott, friluftsliv och spel

  Betänkande 2020/21:KrU2

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.

  Motionerna handlar om idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och spelfrågor.

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  13, 81 minuter
  Justering
  2021-04-22
  Bordläggning
  2021-04-28
  Debatt
  2021-04-29
  Beslut
  2021-05-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård och biologisk mångfald

  Naturvård och biologisk mångfald

  Betänkande 2020/21:MJU16

  Riksdagen sa nej till cirka 270 förslag om naturvård och biologisk mångfald i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om arbetet för biologisk mångfald, handel med hotade arter, invasiva främmande arter, naturvårdsdirektiven, artskyddsförordningen,

  Behandlade dokument
  120
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  18, 90 minuter
  Justering
  2021-04-15
  Bordläggning
  2021-04-21
  Debatt
  2021-04-22
  Beslut
  2021-04-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2020/21:MJU15

  Regeringen ska ge en lämplig myndighet eller forskningsinstitut som till exempel Skogforsk i uppdrag att ta fram och genomföra ett växtförädlingsprojekt för att göra trädslagen alm och ask motståndskraftiga mot almsjuka och askskottsjuka. Det anser riksdagen, som riktade

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  19, 101 minuter
  Justering
  2021-04-15
  Bordläggning
  2021-04-21
  Debatt
  2021-04-22
  Beslut
  2021-04-28
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Utrikesminister Ann Linde S Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Älvdalskan som språk

  Skriftlig fråga 2020/21:2483 av Peter Helander (C)

  Fråga 2020/21:2483 Älvdalskan som språk av Peter Helander C till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP År 2000 ratificerade Sverige Europarådets minoritetsspråkskonvention, genom vilken Sveriges erhöll fem nationella minoritetsspråk. Sedan 2005 har representanter för den älvdalska språkgemenskapen haft kontakt

  Inlämnad
  2021-04-08
  Besvarare
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
 • Implementering av blyhagelförbud i enlighet med svenska förhållanden

  Skriftlig fråga 2020/21:2037 av Peter Helander (C)

  Fråga 2020/21:2037 Implementering av blyhagelförbud i enlighet med svenska förhållanden av Peter Helander C till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP EU har nyligen fattat beslut om att det ska bli förbjudet att använda bly i hagel för jakt i våtmarksområden. Reglerna träder i kraft 2023 och gäller samtliga medlemsstater.

  Inlämnad
  2021-03-02
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regional utvecklingspolitik

  Regional utvecklingspolitik

  Betänkande 2020/21:NU14

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat pågående insatser och den politik som redan förs.

  Motionerna handlar exempelvis om stöd till kommersiell och offentlig service, lokalisering av statliga myndigheter och utvecklingen i vissa län och regioner.

  Behandlade dokument
  53
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  12, 75 minuter
  Justering
  2021-02-11
  Bordläggning
  2021-02-24
  Debatt
  2021-02-25
  Beslut
  2021-03-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Anna Ekström S Försvarsminister Peter Hultqvist S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Utbildningsminister Anna Ekström S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Användningen av alkohollagen respektive pandemilagen

  Skriftlig fråga 2020/21:1693 av Peter Helander (C)

  Fråga 2020/21:1693 Användningen av alkohollagen respektive pandemilagen av Peter Helander C till Socialminister Lena Hallengren S Som Centerpartiets talesperson för besöksnäringspolitik träffar jag många förtvivlade företagare inom branschen som känner att regeringen ägnar sig åt signalpolitik i stället för att fatta

  Inlämnad
  2021-02-08
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • med anledning av prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

  Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av Girjasdomen med syftet att presentera principiella ställningstaganden

  Inlämnad
  2021-01-22
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  KU
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Betänkande 2020/21:NU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengar till utgiftsområdet regional utveckling ska fördelas. Sammanlagt handlar det om knappt 4,2 miljarder kronor för år 2021. I den summan ingår även pengar från EU till regionalpolitiska satsningar.

  Störst

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  36, 105 minuter
  Justering
  2020-12-03
  Bordläggning
  2020-12-09
  Debatt
  2020-12-10
  Beslut
  2020-12-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Socialminister Lena Hallengren S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Inrikesminister Mikael Damberg S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

  Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

  Betänkande 2020/21:FiU15

  Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att tillsätta en utredning som ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet, med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Eftersom internationell forskning visar att utjämningssystem

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 51 minuter
  Justering
  2020-12-03
  Bordläggning
  2020-12-09
  Debatt
  2020-12-10
  Beslut
  2020-12-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

  Utgiftsområde 21 Energi

  Betänkande 2020/21:NU3

  Cirka 4,5 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet energi. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 110 minuter
  Justering
  2020-12-03
  Bordläggning
  2020-12-08
  Debatt
  2020-12-09
  Beslut
  2020-12-10

Filter

Valda filter