Per Unckel (M)

Född år
1948
Avliden
20 september 2011

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-07 – 2002-12-31
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1983-12-21 – 1986-06-06
Ledig
1983-11-18 – 1983-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-11-17

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2002-10-08 – 2002-12-31
Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1978-10-02 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Ordförande
2002-04-18 – 2002-06-04
Ordförande
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-09-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-10-08

Utrikesnämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08
Suppleant
2001-03-08 – 2002-01-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976-86. Utbildningsmin. 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Kulturutskottet 76/77-78/79, Justitieutskottet 78/79, Näringsutskottet 82/83-84/85, Skatteutskottet 83/84-84/85, Trafikutskottet 83/84-84/85 och Utbildningsutskottet 94/95-. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Utbildningsutskottet 82/83-86/87 och Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Ledamot av EU-nämnden 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 94/95-.

Bostadsort

Finspång, senare Söderköping

Utbildning

Studentexamen 68. Studier vid Uppsala universitet 69-71. Förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 71-76. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 86-91. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 95-01, Ledamot av styrelsen för Östergötlands läns distrikt av Högerns ungdomsförbund, ordförande 69-70, Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-70 och 76-86, samt MUF, 1:e vice ordförande 70-71, ordförande 71-76. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 70-76, 78-91 och 99-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Datainspektionen 77-78, Statens kärnkraftinspektion 79-86, Sveriges Riksradio AB 81-86 och Skolöverstyrelsen 83-87, Riksbankens jubileumsfond 95-. Ledamot av Energiforskningsnämnden 82-83, Forskningsberedningen 92-94, ordförande 92-94, Svenska delegationen i finsk-svenska utbildningsrådet 92-94, ordförande 92-94 och Offentliga sektorns särskilda nämd (SHA-nämnden) 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av energirådet 73-74, delegationen för energiforskning 77-82, yttrandefrihetsutredningen 77-86, värnpliktsinflytandekommittén 77-81, naturresurs- och miljöutredningen 78-83, 1981 års energikommitté 81-84, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83, meddelarskyddskommittén 88-90, demokratiutredningen 97-00.

Litteratur

Vem skall sköta företagen (1982, tillsammans med O Eiken).

Föräldrar

Teknologie dr August Herman Unckel och överpostexpeditören Willy Sofia Vinell

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Svensk forskning i frontlinjen

  Motion 1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. m Svensk forskning i frontlinjen Motionen delad mellan flera utskott Innehåll 1 Sammanfattning Forskningens viktigaste uppgift är att bidra till en kontinuerlig kunskapsutveckling och skapa förutsättningar för vetenskapen att nå kunskapens frontlinjer. Framgångsrik

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1996/97:AU1 1996/97:FiU11 1996/97:JoU1 1996/97:KrU1 1996/97:NU1 1996/97:SoU6 1996/97:UbU1 1996/97:UbU3 1996/97:UbU9 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • Lag och ordning

  Motion 1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. m Lag och ordning Sammanfattning Rättsstatens viktigaste uppgift är att skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Människor måste kunna känna trygghet i sina egna hem och på gator och torg, vad som med ett

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  62
  Utskottsberedning
  -------------------------------1996/97:JuU1 1996/97:JuU12 1996/97:JuU7 1996/97:JuU8 1997/98:JuU1 1997/98:JuU13 1997/98:JuU19 1997/98:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (62 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation
 • Linköpings garnison

  Motion 1996/97:Fö329 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö329 av Per Unckel m.fl. m Linköpings garnison Bakgrund Regeringen föreslår i proposition 1996/97:4 att det svenska försvaret skall reduceras drastiskt. Förslaget, som har stöd också av Centerpartiet, innebär att möjligheterna att garantera Sveriges långsiktiga säkerhet beskärs liksom

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sveriges säkerhet och försvar

  Motion 1996/97:Fö201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö201 av Carl Bildt m.fl. m Sveriges säkerhet och försvar Sammanfattning Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska avstämning som genomförts under medverkan av Försvarsberedningen lägger regeringen i proposition 1996/97:4 förslag till den andra etappen av försvarsbeslutet för perioden 1997-2001.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1996/97:FiU1 1996/97:FöU1 1996/97:FöU4 1996/97:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Miljön - ansvar och möjligheter

  Motion 1996/97:Jo722 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo722 av Carl Bildt m.fl. m Miljön ansvar och möjligheter Sammanfattning Arbetet för en god miljö skall präglas av samma grundläggande värden som allt annat politiskt arbete: Respekt för medborgarnas frihet, för rättsstaten, marknadsekonomin, den lilla världens integritet och den enskilda

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:JoU11 1996/97:JoU15 1996/97:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1996/97:Kr207 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr207 av Carl Bildt m.fl. m Kulturpolitiken Sammanfattning Kultur har ett värde i sig. Det är fel att med skattemedel försöka styra människornas deltagande i kulturlivet. Kulturutbudets innehåll och den enskildes val bör vara utslagsgivande. Moderata samlingspartiet förordar en kulturpolitik

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:KrU1 1996/97:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Företagandets villkor

  Motion 1996/97:N269 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N269 av Carl Bildt m.fl. m Företagandets villkor Motionen delad mellan flera utskott Sammanfattning Sverige behöver bättre förutsättningar för nya och växande företag samt nya och växande branscher. Ökad internationalisering, ökad konkurrens från nya industriländer, snabbare teknikutveckling

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1996/97:FiU1 1996/97:FiU20 1996/97:NU10 1996/97:NU12 1996/97:NU8 1996/97:SfU1 1996/97:SkU16 1996/97:SkU7 1997/98:LU14
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • Ökat enskilt ägande av näringslivet - en plan för minskat offentligt ägande

  Motion 1996/97:N206 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N206 av Carl Bildt m.fl. m Ökat enskilt ägande av näringslivet en plan för minskat offentligt ägande Sammanfattning Under mandatperioden 1991-1994 överfördes 20 statliga företag helt eller delvis i privat ägo. Stora svenska industriföretag fick privata ägare och konkurrenskraftiga ägarstrukturer.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:NU10 1996/97:NU9 1997/98:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Framtidsinriktad trafikpolitik för ett växande samhälle

  Motion 1996/97:T201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T201 av Carl Bildt m.fl. m Framtidsinriktad trafikpolitik för ett växande samhälle Sammanfattning I denna motion presenteras vårt förslag till riktlinjer för en långsiktigt hållbar trafikpolitik. Utifrån grundläggande principer om ökad marknadsstyrning, avreglering samt konkurrensutsättning

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1996/97:TU1 1996/97:TU5 1996/97:TU7 1997/98:TU10 1997/98:TU13 1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • De äldres situation i det moderna Sverige

  Motion 1996/97:So403 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So403 av Carl Bildt m.fl. m De äldres situation i det moderna Sverige Sammanfattning Att ta tillvara äldres människors kunskap, erfarenheter och kompetens är centralt för ett samhälle som tar individuella hänsyn och som sätter den enskildes bästa i centrum. Så sker inte i socialdemokraternas

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1996/97:SoU1 1996/97:SoU12 1996/97:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Gymnasieskolan

  Motion 1996/97:Ub240 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub240 av Beatrice Ask m.fl. m Gymnasieskolan Inledning Det är viktigt att Sverige har en gymnasieskola av hög kvalitet och att eleverna är väl förberedda för vidare studier eller för arbetslivet. Om den svenska gymnasieskolan och det svenska samhället skall kunna möta de krav den internationella

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU14 1996/97:UbU7 1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Kunskap och kompetens

  Motion 1996/97:Ub211 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub211 av Carl Bildt m.fl. m Kunskap och kompetens Sammanfattning Svensk utbildning måste inriktas på att möta de höga krav ett alltmer kunskapsintensivt samhälle kräver. De genomgripande reformer som genomförts under senare år måste fullföljas och utvecklas på alla nivåer. Helt avgörande

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU6 1996/97:UbU7 1996/97:UbU8 1996/97:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Konstitutionella förändringar för en vital demokrati

  Motion 1996/97:K202 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K202 av Carl Bildt m.fl. m Konstitutionella förändringar för en vital demokrati Sammanfattning I syfte att stärka rättssäkerheten, värna minoritetens rätt mot majoriteten och skydda den enskildes rättigheter gentemot staten redovisar Moderata samlingspartiet i denna motion förslag i

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1996/97:KU14 1996/97:KU16 1996/97:KU26 1997/98:KU29
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Studiestöd

  Motion 1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. m Studiestöd I partimotionen Nya former för studiefinansiering och studiestöd 1996/97:Ub701 framför vi ett antal förslag som, enligt vår mening, leder till ökad studiemotivation, mer dynamik i utbildningsinsatserna och högre kvalitet i studieresultaten. Vi

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Nya former för studiefinansiering och studiestöd

  Motion 1996/97:Ub701 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub701 av Carl Bildt m.fl. m Nya former för studiefinansiering och studiestöd En ny framtid med nya förutsättningar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft kommer att ställa skärpta krav på kunskap och kompetens de personliga kunskaperna blir mer avgörande än hittills för varje människas

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning och forskning för Sveriges framtid

  Motion 1996/97:Ub487 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub487 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildning och forskning för Sveriges framtid Utgiftsområde 16 Utbildning och universitets- forskning Inledning Regeringens budgetförslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning karakteriseras generellt av ökad statlig detaljstyrning,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1996/97:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • Lärarutbildning för framtiden

  Motion 1996/97:Ub458 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub458 av Beatrice Ask m.fl. m Lärarutbildning för framtiden Inledning Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för skolan. Skälen till detta är flera: den snabba förändringen i skolans omvärld den snabba tekniska utvecklingen i arbetslivet förändrad arbetsorganisation

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg

  Motion 1996/97:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. m Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg Regeringen föreslår att ett nytt tekniskt forskningsinstitut skall inrättas i Göteborg. Av skäl som närmare redovisas i vår partimotion Svensk forskning i frontlinjen avvisar vi detta förslag. I konsekvens med detta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Riktlinjer för Europapolitiken

  Motion 1996/97:U502 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:U502 av Carl Bildt m.fl. m Riktlinjer för Europapolitiken Sammanfattning Den europeiska integrationen spelar en avgörande roll för frihet, fred och välstånd. Det är svårt att föreställa sig hur Europa skulle ha gestaltats om inte ett omfattande förpliktande samarbete etablerats inom

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:FiU1 1996/97:NU14 1996/97:UU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • En hållbar bostadspolitik för ett växande samhälle

  Motion 1996/97:Bo201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo201 av Carl Bildt m.fl. m En hållbar bostadspolitik för ett växande samhälle Sammanfattning Vi moderater har som mål en bostadspolitik grundad på valfrihet och ett bra boende till en så låg kostnad som möjligt. Boendet bör utvecklas utifrån människors egna önskemål och vilja i stället

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1996/97:BoU1 1996/97:BoU7 1996/97:BoU8 1996/97:BoU9 1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter